2/7/2015 – ODRŽANA RASPRAVA O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Kategorija / Category: saopštenja, Saopštenja - Sloboda izražavanja

Održana je rasprava o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava uz podršku Australijske ambasade.

Na raspravi su govorili ministri Pavle Goranović i Zoran Pažin, ambasadorka Australije, Nj.E. Julija Fini, Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA i članovi i članice radne grupe koja je predložila izmjene i dopune Zakona: Azra Jasavić, poslanica Pozitivne Crne Gore, Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Goran Đurović, član Savjeta RTCG i predsjednik UO Koalicije Saradnjom do cilja.

Poslije iscrpne rasprave zaključak je da će radna grupa popisati više iznijetih i podržanih razloga za izmjene i dopune Zakona o medijima, koji nije mijenjan 13 godina od njegovog donošenja, da će inicirati održavanje konsultativnog saslušanja u Skupštini sa ministrom kulture, u cilju izrade zvanične analize nedostataka zakonskog okvira za rad medija, posle koje bi se, nadamo se, osnovala radna grupa za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona.

Tim Akcije za ljudska prava

*   *   *

    slika 4