Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi

22/5/2018 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I ZLOČIN DEPORTACIJE IZBJEGLICA U CRNOJ GORI
22/05/2018
24/5/2018 26 GODINA OD ZLOČINA DEPORTACIJE IZBJEGLICA – NAJAVA MEMORIJALNOG OKUPLJANJA
24/05/2018

Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi