9/10/2015 – PODSJEĆANJE NA PRAVA MENTALNO OBOLJELIH OSOBA POVODOM SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA

Uoči 10. oktobra – Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava (HRA) podsjeća na ljudska prava mentalno oboljelih osoba i poziva na dosljednu primjenu zakona koji garantuju njihova prava (Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica i Zakon o vanparničnom postupku).

U javnosti postoji uvreženo pogrešno mišljenje da mentalno oboljele osobe ne mogu da se izliječe i da predstavljaju opasnost za okolinu, da ih je potrebno izolovati i spriječiti da rade ili na drugi način učestvuju u životu zajednice. Uz odgovarajući tretman, mentalno oboljeli često mogu i da rade i učestvuju u svim aspektima društvenog života. Mediji treba da imaju na umu obavezu da suzbijaju predrasude i postupaju u skladu s obavezom zaštite privatnosti i zabrane diskriminacije i ovih osoba.

Mentalno oboljele osobe imaju i ljudsko pravo na fizičku slobodu, koje znači i zabranu prinudne hospitalizacije onda kada ona nije neophodna. Naše iskustvo uspješnog zastupanja prisilno hospitalizovane osobe do obustavljanja takve hospitalizacije u septembru 2014, pokazalo je da je policija suprotno Zakonu o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišila slobode osobu i sprovela u psihijatrijsku bolnicu samo zato što je ona zbog male sredine poznata i ranije boravila u toj bolnici, iako u konkretnom slučaju nije bilo dokaza da je ikome prijetila ili davala povoda da će sebe ili drugoga povrijediti; da je osoba zadržana u bolnici uz kršenje procedure, kao i da je Osnovni sud u Kotoru bez obavljenog vještačenja određenog od strane suda i bez saslušavanja lica o čijoj se prisilnoj hospitalizaciji odlučivalo donio odluku o prisilnom zadržavanju.

>>>3/10/2015 Povodom odluke Savjeta RTCG da usvoji predstavku direktorice HRA

Povodom odluke Savjeta RTCG da usvoji moju predstavku i konstatuje da je prilog emitovan u Dnevniku Televizije CG 31.8.2015. – ”komentar uredništva” – protivan Profesionalnim principima i standardima RTCG, želim da kažem da odluka Savjeta RTCG za mene jeste donekle satisfakcija, a i pokazuje da Savjet RTCG efikasno djeluje kao samoregulatorno tijelo RTCG. Međutim, razočarana sam činjenicom da uredništvo informativnog programa televizije Crne Gore nije uspjelo da sagleda grešku i izvini se i meni i kolegama i koleginicama iz NVO sektora i predstavnicima međunarodnih organizacija koje je oštetilo neprofesionalnim komentarom. Takvu ostrašćenu uređivačku politiku je neophodno mijenjati, jer javni servis građanima i građankama koji ga finansiraju duguje objektivnost više nego privatni mediji. Nadam se da će do neophodnih promjena dovesti disciplinski postupak koji će generalni direktor pokrenuti po nalogu Savjeta.

Jedino zbog čega žalim je činjenica da sam u predstavci, koja je i objavljena na sajtu HRA, pogrešno navela da sam primila poziv novinarke Svetlane Ćorić, a ispostavilo se da sam razgovarala sa novinarkom Rašović, na što je uredništvo RTCG posebno skrenulo pažnju. Izvinula sam se gospođi Ćorić zbog toga i ličnom porukom, a to činim i na ovaj način.

Hvala na pažnji,

Tea Gorjanc Prelević,
Izvršna direktorica HRA

***

Izvještaj Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca sa sjednice održane 14. septembra 2015. možete preuzeti ovdje.

Preporuka Komisije je dostupna ovdje.

 1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada da se prihvatilište za beskućnike izgradi na teritoriji Glavnog grada. O toj odluci nas je Ministarstvo danas zvanično obavijestilo. HRA intenzivno vodi kampanju za osnivanje prihvatilišta za beskućnike od tragičnog slučaja stradanja beskućnika koji je zahvaćen plamenom izgubio život pokušavajući da se ugrije na ulici u Podgorici u novembru 2012. godine.

Imajući u vidu da bi izgradnja objekta prihvatilišta mogla potrajati i više godina, a svakako duže od predstojeće zime kada je prihvatilište najpotrebnije, naglašavamo potrebu da se hitno pronađe odgovarajuće prelazno rješenje za zbrinjavanje beskućnika prije zime.

Podsjećamo da su centri za socijalni rad zakonom obavezani da 24 sata dnevno obezbjeđuju uslugu ”neodložne intervencije” osobama koje se nađu u situaciji koja ugrožava život, zdravlje i razvoj, kakva je svakako beskućništvo. Apelujemo na nadležne centre za socijalni rad i Ministarstvo da obezbijede pružanje navedene usluge i zbrinu sve beskućnike koji im se obrate za pomoć u međuvremenu tj. dok se objekat prihvatilišta ne izgradi i ne počne sa radom.

Naše iskustvo sa beskućnikom Rajkom Vujovićem, čiji je slučaj bio i medijski propraćen, pokazalo je da se ova usluga u praksi svodi na isplatu trenutne novčane pomoći u iznosu od 10 eura, što nikako nije dovoljno za zbrinjavanje osobe koja živi na ulici bez imovine, i koja je, u konkretnom slučaju, bila i bolesna.

Danas smo ohrabreni saznanjem da su, posle pisanja lista Dan, predstavnici Centra za socijalni rad odmah pokušali da pronađu gospođu Adžović koja sa dvoje djece po njenom kazivanju već 10 dana boravi na ulici. Imajući posebno u vidu da je objavljeno da dvoje djece boravi na ulici, očekujemo da javnost bude obaviještena o koracima koje je Centar preduzeo na zbrinjavanju i majke i djece.

>>>24/9/2015 – COMPLAINT FILED AGAINST THE POLICE DECISION TO BAN LGBT ASSEMBLY IN NIKŠIĆ

NGO Human Rights Action (HRA) with pleasure helped colleagues from NGOs Hiperion and LGBT Forum Progress to file complaint against the decision of the Police directorate – Center of security Nikšić, to ban peaceful gathering to promote rights of sexual and gender minorities (LGBT) which was supposed to happen in Nikšić on the 18th of September 2015.

In the complaint we highlighted that the decision of the Police directorate, banning the peaceful gathering in Nikšić because it could “endanger the movement and work of a larger number of citizens due to the fact that a there is a real danger that the holding of the public gathering would endanger the safety of persons and property and it would cause the disturbance of public order and peace to a larger extent”, has been based on wrong estimation of facts relating to ”the real danger to safety”, as well as wrong implementation of the law – Constitution of Montenegro, European Convention on Human Rights, International Covenant on Civil and Political rights and the Law on Public Gatherings, which guarantee the right to hold also those peaceful public gatherings which may disturb, offend and cause reactions even of the majority within a democratic society.

>>>24/9/2015 – PODNIJETA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O ZABRANI LGBT SKUPA U NIKŠIĆU

logo-1NVO Akcija za ljudska prava je sa zadovoljstvom pomogla koleginicama i kolegama iz NVO Hiperion i LGBT Forum Progres da izjave žalbu protiv rješenja Uprave policije – CB Nikšić o zabrani njihovog mirnog okupljanja u cilju promocije prava seksualnih manjina i transrodnih osoba (LGBT) koje je trebalo da se održi u Nikšiću 18. septembra 2015.

U žalbi smo ukazali da je rješenje Uprave policije, kojim je mirno okupljanje u Nikšiću zabranjeno zato što bi ”moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana jer postoji stvarna opasnost da bi održavanjem pomenutog mirnog okupljanja bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu” zasnovano na pogrešnoj procjeni stvarne opasnosti po bezbjednost i pogrešnoj primjeni prava – Ustava Crne Gore, Evropske konvencije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Zakona o javnim okupljanjima – koji garantuju pravo i na ona mirna javna okupljanja koja mogu da uznemire, uvrijede i izazovu reakcije čak i većine u demokratskom društvu.

>>>23/9/2015 – IZMIJENJEN PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU U KORIST TRUDNICA

Na sjednici skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održanoj 23.septembra 2015. predlagač je usvojio amandman na član 41 Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je postao sastavni dio Predloga. O Predlogu zakona će se poslanici izjašnjavati u nastavku sjednice petog vanrednog zasijedanja Skupštine.

Nevladine organizacije Juventas, Akcija za ljudska prava – HRA, Udruženje Roditelji, Centar za ženska prava, ANIMA, Sigurna ženska kuća, PRIMA, Centar za građansko obrazovanje – CGO, Udruženje mladih sa hendikepom – UMHCG, CAZAS, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Podgorica, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista, Kvir Montenegro, Centar za monitoring i istraživanje – CeMI i Centrar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO pozdravljaju odluku Vlade da usvoje amandman kojim se spriječava diskriminacija žena i “kažnjavanje” trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.

>>>21/9/2015 – PROSECUTION TO PUBLISH CHARGES AGAINST DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF TV ‘PINK M’

HRA submitted today the Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ivica Stanković, and the Chief Special Prosecutor Milivoje Katnić the request for free access to information, urging the Prosecutor’s Office to disclose the charges which were filed on 8 September 2015 against Goran Radenović, Director and Editor-in-chief of television ‘Pink M’, on suspicion of having committed a criminal offense of False reporting, which was recently the focus of media attention.

HRA hopes that the Prosecutor’s Office will comply with our request and continue with the recently introduced good practice to publish charges online, which is of great importance for the transparency of the process of prosecution and adequate information to the public.

>>>21/9/2015 – TUŽILAŠTVO DA OBJAVI OPTUŽNI PREDLOG PROTIV DIREKTORA I GLAVNOG UREDNIKA TV „PINK M“

Akcija za ljudska prava je podnijela danas Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, i Glavnom specijalnom tužiocu, Milivoju Katniću, zahtjev za slobodan pristup informacijama kojim smo apelovali na tužilaštvo da objavi optužni predlog koji je 8.9.2015. podnijet protiv direktora i glavnog urednika televizije „Pink M“ Gorana Radenovića zbog sumnje da je učinio krivično djelo Lažno prijavljivanje, a koji je posljednjih dana u žiži medijske pažnje.

Nadamo se da će tužilaštvo postupiti u skladu sa našim zahtjevom i nastaviti sa nedavno uvedenom dobrom praksom da na svojoj internet stranici objavljuje optužnice, što je od velikog značaja za transparentnost rada tužilaštva i adekvatno informisanje javnosti.

>>>14/9/2015 – Kraj projekta “Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja”

Akcija za ljudska prava je 31. avgusta završila sprovođenje projekta “Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja”, koji je omogućila Ambasada SAD u Podgorici.

U posljednjih deset mjeseci odgovorili smo na 44 pitanja iz oblasti novinarske etike i slobode izražavanja, izradili 16 mjesečnih biltena o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja na engleskom i crnogorskom jeziku, a objavićemo još 3 ovakva biltena. Objavili smo i dva specijalna izdanja: prvi nakon tragičnog napada na redakciju francuskog nedjeljnika Charle Hebdo, „Kad satira izazove mržnju“, autora Peter-a Noorlander-a, i drugi na temu „Kome služe novinari?”, autorke Marijane Buljan, koja je i odgovarala na pitanja iz oblasti novinarske etike postavljena na našem sajtu.

Pitanja i odgovori, koje smo vam dostavljali i u formi nedjeljnih sažetaka, ostaće dostupni na stranici HRA pod banerom ”Sloboda izražavanja”: http://www.hraction.org/?cat=18.

Bilteni ostaju dostupni na stranici pod banerom ”HRA Bilteni”: http://www.hraction.org/?page_id=7534. (Uskoro ćemo sve presude prikazane u mjesečnim pregledima prakse suda u Strazburu rasporediti u okviru tematskih biltena radi lakše upotrebe).

>>>9/9/2015 – UPON REACTIONS TO THE COLUMN “RULES OF BROTHEL”

The case of the column ”Rules of Brothel” raised interesting issues regarding freedom of expression and operation of institutions in addition to political issues, which are not subject of interest to NGO Human Rights Action.

Ministry for Human and Minority Rights directly jeopardised media freedom by publicly claiming that the author of column “Rules of Brothel” Željko Ivanović, director of Vijesti, “severely violated human rights of women”. In this way the executive power inappropriately interfered with the jurisdiction of media self-regulatory bodies and courts.

Instead of taking a position in an individual case, the Ministry should have reminded RTCG and other media editors who protested against the column before international organisations to address the competent self-regulatory bodies (Ombudsman of Vijesti, Media Self-Regulatory Council), or competent court in Montenegro. The practice that the executive authority publishes positions about who violated whose rights or standards of professional ethics in individual cases is not in accordance with the rule of law and democratic standards and undermines the authority of the competent institutions in Montenegro which deserve support.

>>>9/9/2015 – POVODOM REAKCIJA NA KOLUMNU ”PRAVILA BORDELA”

“Slučaj kolumne Pravila bordela” je osim političkih pitanja, koja nisu predmet interesovanja NVO Akcija za ljudska prava, otvorio i nekoliko pitanja koja su interesantna s aspekta slobode izražavanja i rada institucija.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je direktno ugrozilo slobodu medija svojim javnim tvrdnjama da je u kolumni ”Pravila bordela” autor Željko Ivanović, direktor Vijesti ”grubo prekršio ljudska prava žena”. Na ovaj način je izvršna vlast neprimjereno zašla u nadležnost medijskih samoregulatornih tijela i sudova.

Umjesto zauzimanja stava u pojedinačnom slučaju, Ministarstvo je trebalo da RTCG i druge urednike medija koji su zbog pomenute kolumne protestovali kod međunarodnih organizacija, podsjeti da se obrate nadležnim samoregulatornim tijelima (ombudsman Vijesti, Medijski savjet za samoregulaciju – MSS) ili nadležnom sudu u Crnoj Gori. Praksa da izvršna vlast objavljuje stavove o tome ko je kome u pojedinačnom slučaju prekršio pravo ili standarde profesionalne etike, nije u skladu s podjelom vlasti i demokratskim standardima i ugrožava autoritet nadležnih institucija u Crnoj Gori koje zaslužuju podršku.

>>>8/9/2015 – HRA CONDEMNS OBSTRUCTION OF PUBLIC DISCUSSION IN BIJELO POLJE

NGO Human Rights Action condemns obstruction of public discussion on the Draft Law on Freedom of Religion yesterday in Bijelo Polje by members of the Serbian Orthodox Church, which have by verbally attacking the Metropolitan of the Montenegrin Orthodox Church, representatives of this church and the Minister for Human and Minority Rights disabled any form of discussion.

Although the police has prevented physical attack on the Metropolitan and representatives of the Montenegrin Orthodox Church by the Serbian Orthodox Church followers, as media reported, HRA is concerned by the fact that the police failed to secure holding of discussion, i.e. that it failed to secure enjoyment of basic human rights to public assembly and freedom of speech in Bijelo Polje.

>>>8/9/2015 – OSUDA SPRJEČAVANJA JAVNE RASPRAVE U BIJELOM POLJU

NVO Akcija za ljudska prava osuđuje sprječavanje održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o slobodi vjeroispovjesti u Bijelom Polju od strane pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji su verbalnim napadima na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve i predstavnike te crkve i ministra ljudskih i manjinskih prava onemogućili svaki razgovor.

Iako je, kako su mediji prenijeli, policija juče u Bijelom Polju obezbijedila da ne dođe do fizičkog napada na mitropolita i predstavnike Crnogorske pravoslavne crkve od strane pristalica Srpske pravoslavne crkve, zabrinjava činjenica da policija nije uspjela da obezbijedi da se skup održi, tj. da juče u Bijelom Polju nije uspjela da obezbijedi uživanje osnovnih ljudskih prava na javno okupljanje i slobodu govora.

>>>3/9/2015 – ON THE DRAFT LAW ON PUBLIC ASSEMBLIES

Human Rights Action (HRA) participated today at a round table discussion regarding the Draft Law on Public Assemblies, organised by the Ministry of Interior.

HRA emphasised that the current version of the Law imposes excessive obligations to organisers of public assemblies, thus discouraging the citizens to enjoy this human right guaranteed by the Constitution of Montenegro. The draft law prescribes that the organiser should be objectively responsible (i.e. regardless of guilt) for damage caused by any participant of public assembly. This provision should be deleted because, apart from having a discouraging effect, it can be easily misused in practice.

Excessive is also the obligation of the organizer to provide medical and fire services. HRA highlighted that workers who wish to gather, for example, to protest against unpaid salaries are not in position to bear such costs. We believe that the state should have the obligation to provide medical assistance or fire service if needed.

>>>3/9/2015 – POVODOM PREDLOGA ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas učestvovala na okruglom stolu povodom Predloga zakona o javnim okupljanjima koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Skrenuli smo pažnju da sadašnja verzija zakona organizatoru javnog okupljanja nameće pretjerane obaveze, pa se tako građani obeshrabruju da uživaju to ljudsko pravo garantovano i Ustavom Crne Gore. Predloženo je da organizator objektivno odgovara (dakle, bez obzira na krivicu) za štetu koju prouzrokuju učesnici javnog okupljanja. Navedenu odredbu treba obrisati jer je, pored toga što djeluje obeshrabrujuće, i vrlo lako zloupotrijebiti u praksi.

Pretjerana je i obaveza da organizator obezbijedi medicinsku i vatrogasnu službu. Radnici koji se okupljaju zbog, primjera radi, neisplaćenih zarada nikako nijesu u prilici da snose te troškove. Smatramo da je obaveza države da obezbijedi medicinsku pomoć ili vatograsnu službu ako se za tim ukaže potreba.

>>>