26/5/2015 – SAOPŠTENJE POVODOM JEDANAEST GODINA OD UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA

Sjutra se navršava jedanaest godina od nekažnjenog ubistva Duška Jovanovića, novinara i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan. Jedanaest godina kasnije sudi se jedinom licu za saizvršilaštvo u njegovom ubistvu i to po treći put.

Nažalost, ponavljamo ono što smo na današnji dan rekli i prije četiri godine: nadležni državni organi do sada nijesu sproveli djelotvornu istragu koja bi dovela do ostalih saizvršilaca kao i nalogodavaca ovoga zločina. Da bi istraga bila “djelotvorna”, ona mora biti vođena hitno i ekspeditivno, na način podoban da dovede do otkrivanja i kažnjavanja svih odgovornih lica – izvršilaca, kao i nalogodavaca. Svaki nedostatak u istrazi, koji smanjuje šanse da se otkriju svi izvršioci, kako neposredni, tako i oni koji su naredili ili organizovali zločin, ne zadovoljava ovaj minimalni međunarodni standard i predstavlja kršenje proceduralnog aspekta prava na život po članu 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Poslednje nade polažemo u rad Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija i njen doprinos da se ovaj zločin do kraja rasvijetli i odgovorni privedu pravdi. Smatramo da bi za buduće djelotvorno funkcionisanje policije i državnog tužilaštva u Crnoj Gori bilo neophodno da Komisija ukaže na konkretne propuste u dosadašnjem vođenju ove istrage.

>>>25/5/2015 –OBILJEŽENO 23 GODINE NEKAŽNJENOG RATNOG ZLOČINA TZV. DEPORTACIJE IZBJEGLICA

Ovih dana se navršava 23 godine otkako je izvršen zločin protiv izbjeglih Muslimana iz Bosne i Hercegovine, poznatiji kao ”Deportacija izbeglica”. Najmanje 66 izbjeglica je nezakonito uhapšeno na teritoriji Crne Gore, a zatim isporučeno njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini. Izbjeglice lišene slobode su, po pravilu, dovedene u Centar bezbjednosti Herceg-Novi, koji je služio kao sabirni centar, odakle su 25. maja autobusima transportovani u koncentracioni logor u Foču, odnosno 27. maja na neutvrđenu lokaciju u istočnoj Bosni, gdje su svi ubijeni. Još uvijek nijesu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava.

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Anima su danas ispred zgrade Centra bezbjednosti u Herceg Novom organizovale memorijalnI skup kojim je obilježeno 23 godine od ovog zločina. Skupu su prisustvovali i predstavnici NVO “Broj 19“, Pokreta za neutralnost Crne Gore, šef odborničkog kluba DF i PzP Milovan Baždar, šef odborničkog klupa SDP Dragan Šimrak, kao i supruga i sin pokojnog Osmana Bajrovića koji je uhapšen i deportovan i čiji je grob do danas nepoznat.

Na skupu su govorili Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, Nedžiba Bajrović, supruga pokojnog Osmana Bajrovića i Dragan Šimrak, šef odborničkog klupa SDP i Milovan Baždar, šef odborničkog kluba DF i PzP. Oni su se zajednički založili da se uspostavi spomen obilježje ispred zgrade Centra bezbjednosti Herceg-Novi, da se 27. maj proglasi danom sjećanja na ovaj zločin kao i za krivičnu pravdu za žrtve koja podrazumijeva konačno utvrđivanje pojedinačne krivične odgovornosti za zločin.

>>>23/5/2015 – 23 GODINE OD NEKAŽNJENOG RATNOG ZLOČINA DEPORTACIJE IZBJEGLICA

Deportacija_plakat_55mOvih dana se navršava 23 godine od kako je u Crnoj Gori izvršen zločin protiv izbjeglih Muslimana iz Bosne i Hercegovine, poznatiji kao ”Deportacija izbeglica”. Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Anima će u ponedjeljak, 25. maja 2015. godine, u podne, ispred zgrade Centra bezbjednosti Herceg-Novi, odakle je većina izbjeglica organizovano nezakonito deportovana, položiti cvijeće i zajednički odati počast žrtvama.

Podsjećamo, crnogorska policija je u maju i junu 1992. nezakonito uhapsila najmanje 66 civila, koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini, i u svojstvu talaca ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Većina izručenih odmah su ubijeni, ostali su ubijeni u logorima, a nekolicina je preživjela mučenje i na kraju su razmijenjeni. Još uvek se nekim žrtvama deportovanim iz Herceg-Novog 27. maja 1992. ne zna ni grob, niti gdje su tačno ubijeni.

Nevladine organizacije (HRA, CGO i Anima) i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Saša Zeković, su prije 4 i 3 godine uputili tri inicijative:

  • inicijativu predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću i svim šefovima poslaničkih klubova, da se 27. maj proglasi Danom sjećanja na žrtve zločina deportacije izbjeglica 1992. godine iz Crne Gore;
  • inicijativu tadašnjem predsjedniku Vlade Crne Gore Igoru Lukšiću, ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću i ministru kulture Branislavu Mićunoviću, kao i tadašnjem predsjedniku Skupštine Opštine Herceg-Novi, Dejanu Mandiću – da se podigne spomen obilježje žrtvama deportacije izbjeglica 1992. godine ispred objekta Uprave policije u Herceg Novom, podržavajući tako i želju porodica deportovanih žrtava;
  • 2012. godine je upućena inicijativa i da crnogorska policija uputi izvinjenje zbog primjene policijskih ovlašćenja tokom deportacije izbjeglica iz BiH.

>>>20/5/2015 – INFORMATION ON THE CONDUCT OF THE JUDICIAL COUNCIL, PRESIDENTS OF THE BASIC COURT IN PODGORICA, HIGH COURT IN PODGORICA AND THE BAR ASSOCIATION OF MONTENEGRO ON COMPLAINTS AGAINST JUDGES AND ATTORNEY IN THE TRIAL AGAINST MOLDOVAN CITIZEN SVETLANA ČABOTARENKO (S.C.) FILED FIVE MONTHS AGO

The Judicial Council, the Bar Association, President of the Basic Court in Podgorica and High Court in Podgorica – competent to determine violations of the rules of professional ethics and disciplinary responsibility of judges and the attorney who acted in a bias and unprofessional manner in criminal trial against Moldovan citizen Svetlana Čabotarenko (S.Č) – denied competence or ignored our complaints submitted five months ago, thus failing to fulfill their legal obligations in accordance with their jurisdiction. Apparently there is no will to act in this case because of the position of the Prime Minister of Montenegro that this case of abuse, forcing into prostitution and trafficking of S.Č. was invented in order to prevent the political independence of Montenegro. However, no evidence was offered to support this claim, and those that had been offered in the criminal proceeding against S.Č. for perjury are notorious in covering up trafficking in human beings. We would like to reitterate that in this case, unfortunately, noone scrutinize the evidence, because the judges and court-appointed attorney acted obviously partially and unprofessionally, in a way that should not be a tribute to judicial and attorney profession in a Member State of the Council of Europe aiming at membership in the European Union. We expect that at least the MPs of the Montenegrin Parliament and the European Commission will pay due attention to this case when assessing the capacity of institutions – the Judicial Council and the Bar Association of Montenegro – to ensure the rule of law and respect for professional ethics.

The Disciplinary Prosecutor of the Bar Association of Montenegro Živko Savović, president of the Bar Association Zdravko Begović, President of the Basic Court in Podgorica Zoran Radović and the President of the Commission for Judicial Code of Ethics Dobrica Šljivančanin completely ignored our complaint from December 2014 regarding conduct of attorney Bosko Laličić and judges Goran Đuković, i.e. Miljana Pavlićević, Hasnija Simonović and Evica Durutović in the criminal proceedings against Moldovan citizen S.Č, despite the submitted urgencies. Such conduct is inonsistent with their responsibilities and inappropriate to the reputation of the functions they perform.

The President of the High Court in Podgorica Boris Savić declined his jurisdiction to review the merits of the complaints on the work of judges of the High Court in Podgorica, Miljana Pavlićević, Hasnija Simonović and Evica Durutović, as well as the Basic Court in Podgorica judge Goran Đuković, on the grounds that the same complaint was already submitted to the Judicial Council. He expected the Judicial Council to assess whether it would be necessary that he deals with this complaint, and since the Judicial Council never adressed him with this regard, he did not act upon the complaint, although he was directly competent to do so.

>>>20/5/2015 – OBAVJEŠTENJE O POSTUPANJU SUDSKOG SAVJETA, PREDSJEDNIKA OSNOVNOG SUDA U PODGORICI, VIŠEG SUDA U PODGORICI I ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE PO PRITUŽBAMA NA RAD SUDIJA I ADVOKATA U SLUČAJU PROTIV MOLDAVSKE DRŽAVLJANKE SVETLANE ČABOTARENKO (S.Č) KOJE SU PODNIJETE PRIJE PET MJESECI

Sudski savjet, Advokatska komora, predsjednici Osnovnog suda u Podgorici i Višeg suda u Podgorici – nadležni da utvrde kršenje pravila profesionalne etike i disciplinsku odgovornost sudija, odnosno advokata koji su pristrasno i neprofesionalno postupali u krivičnom suđenju protiv moldavske državljanke Svetlane Čabotarenko (S.Č) – oglasili su se nenadležnima ili su ignorisali naše pritužbe podnijete prije pet mjeseci, propuštajući tako da izvrše zakonske obaveze u skladu sa svojim nadležnostima. Očigledno ne postoji volja da se postupa u ovom slučaju zbog stava predsjednika Vlade Crne Gore da je slučaj zlostavljanja, primoravanja na prostituciju i trgovine S.Č. izmišljen u političkom cilju sprečavanja nezavisnosti Crne Gore. Međutim, za ovakvu tvrdnju nisu ponuđeni dokazi, a oni koji su ponuđeni u krivičnom postupku vođenom protiv S.Č. zbog krivičnog djela Davanje lažnog iskaza su notorni u prikrivanju trgovine ljudima. Ponavljamo da u ovom slučaju nažalost niko ponuđene dokaze nije kritično sagledavao, jer su i sudije i advokat po službenoj dužnosti postupali očigledno pristrasno i neprofesionalno, na način koji ne bi trebalo da služi na čast sudijskoj i advokatskoj profesiji u državi članici Savjeta Evrope koja pretenduje i na članstvo u Evropskoj uniji. Očekujemo da bar poslanici Skupštine Crne Gore i Evropska komisija poklone dužnu pažnju ovom slučaju prilikom procjene sposobnosti institucija – Sudskog savjeta i Advokatske komore Crne Gore – da obezbijede vladavinu prava i poštovanje profesionalne etike.

Disciplinski tužilac Advokatske komore Crne Gore Živko Savović, predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Radović i predsjednik Komisije za Etički kodeks sudija Dobrica Šljivančanin potpuno su ignorisali naše pritužbe iz decembra 2014. godine na postupanje advokata Boška Laličića i sudije Gorana Đukovića, odnosno sudija Miljane Pavlićević, Hasnije Simonović i Evice Durutović u krivičnom postupku vođenom protiv moldavske državljanke S.Č, uprkos i dostavljenim urgencijama. Takvo postupanje nije u skladu s njihovim nadležnostima i neprimjereno je ugledu funkcija koje obavljaju.

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić oglasio se nenadležnim da ocjeni osnovanost pritužbe na rad postupajućih sudija u njegovoj nadležnosti, sudija Višeg suda u Podgorici Miljane Pavlićević, Hasnije Simonović i Evice Durutović, kao i sudije Osnovnog suda u Podgorici Gorana Đukovića, zato što smo istu pritužbu uputili i Sudskom savjetu. On je očekivao da Sudski savjet procjeni da li on tom pritužbom treba da se bavi, pa kako mu se Sudski savjet nije obratio, pritužbom se nije bavio ni on, iako je bio i neposredno nadležan da postupa po pritužbi.

>>>17/5/2015 – RESPONSE TO THE POSITION OF THE MINISTER OF INTERIOR AFFAIRS THAT POSSESSION OF MONTENEGRIN CITIZENSHIP AND RESIDENCE IS A LEGITIMATE REQUIREMENT FOR MEMBERSHIP OF NGO REPRESENTATIVES IN WORKING BODIES OF THE GOVERNMENT

NGOs Human Rights Action (HRA), Centre for Civic Education (CCE), Center for Monitoring and Research (CeMI), Women’s Rights Center and Juventas on 28 April 2015 submitted to the Deputy Prime Minister for political system, foreign and interior policy Mr. Duško Marković the initiative for amending the Decree on the manner of and procedure for establishing cooperation between state administration bodies and non-governmental organisations in order to enable NGOs to propose members in the Government appointed working bodies (e.g. working bodies for drafting legislation) who do not hold Montenegrin citizenship and residence.

The Deputy Prime Minister forwarded this initiative to the Minister of Interior Affairs, Raško Konjević, who replied to it (his reply – in Montenegrin – is available here). He said that this was a legitimate restriction, as the working bodies “directly execute state administration tasks for which it is necessary to have a minimal legal bond between the State of Montenegro and member of the working group (citizenship and residence).” He reminded that hiring foreign experts who would assist the work of the working groups is possible, but not as members proposed by Montenegrin NGOs.

>>>17/5/2015 – POVODOM STAVA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA DA JE POSJEDOVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA I PREBIVALIŠTA OPRAVDANI USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za ženska prava i Juventas podnijele su 28.4.2015. inicijativu potpredsjedniku Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, Dušku Markoviću, da se izmjenom Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija omogući nevladinim organizacijama da za članove/ice radnih tijela Vlade (npr. radne grupe za izradu propisa) predlažu i osobe koje nemaju crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade je proslijedio incijativu Ministru unutrašnjih poslova, Rašku Konjeviću, koji je na nju odgovorio (odgovor je dostupan ovdje). On je rekao da se radi o legitimnom ograničenju, jer se kod radnih grupa radi o „neposrednom vršenju poslova državne uprave za koje je neophodno da postoji minimum pravne veze između države Crne Gore i člana radne grupe (državljanstvo i prebivalište)“. Podsjetio je da je moguće angažovanje stranih eksperata da pomognu i rad radnih grupa, ali ne kao njihovi članovi koje mogu da predlažu crnogorske NVO.

>>>15/5/2015 – THE GOVERNMENT SHOULD SUPPORT ITS COMMISSION FOR MONITORING INVESTIGATIONS OF ATTACKS ON JOURNALISTS WITH CONCRETE MEASURES

Human Rights Action (HRA) urged the Government to consider at its first next session the Second report of the Commission for monitoring actions of the competent state authorities regarding the investigations of old and recent cases of intimidation and violence against journalists, murders of journalists and attacks on media property (i.e. Commission for monitoring investigations of attacks on journalists), from 12 March 2015, submitted by the Commission to the Government two months ago, and to enable effective work of the Commission by:

a) Ensuring that the Commission is timely provided with all data requested;
b) Securing its members’ access to all the data in accordance with their authorization for accessing all data, regardless of the classification level;
c) Announcing a reward for information assisting investigations.

>>>15/5/2015 – VLADA KONKRETNO DA POMOGNE RAD SVOJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAŽIVANJA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Vladu da na prvoj sljedećoj sjednici razmotri drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija od 12. marta 2015, koji joj je Komisija dostavila prije dva mjeseca, i da omogući djelotvoran rad Komisije tako što će:

a) obezbijediti da se Komisiji blagovremeno dostavljaju traženi podaci,
b) njenim članovima i članicama obezbijediti pristup svim podacima u skladu s ovlašćenjem koje imaju za pristup svim podacima bez obzira na stepen tajnosti,
c) raspisati nagradu za dostavljanje informacija koje mogu pomoći napretku u istragama.

Očekujemo da Vlada na prvoj narednoj sjednici razmotri drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, koji joj je dostavljen prije dva mjeseca, iznese mišljenje o navodima iz izvještaja i preduzme mjere da konkretno doprinese radu Komisije, koju je obrazovala u februaru 2014. godine. Izvještajem su objedinjeni drugi i treći izvještaj o radu Komisije i odnosi se na period od juna do septembra 2014. i od oktobra 2014. do januara 2015. godine.

>>>13/5/2015 – REACTION TO THE PRIME MINISTER’S STATEMENTS ON THE CAMPAIGN AGAINST VANJA ĆALOVIĆ

The Prime Minister Djukanović’s interview in which he spoke of the campaign staged by daily Informer against Vanja Ćalović has once again actualized the problem of understanding human rights to privacy and freedom of expression.

The Prime Minister’s insisting on proving authenticity of the pornographic content, unjustifiable by any legitimate public interest, is contrary to the obligation of Montenegro to protect the right to privacy under the European Convention on Human Rights. Invitation to an open discussion on the most intimate aspects of privacy of public figures, with no significance for holding a public function, is contrary to the right to privacy and is not protected by freedom of expression.

The problem is that such statements could encourage further set-up of lowest levelsmear campaigns to all those critical of the authorities. HRA urges returning all political and other public debates within the framework of elementary decency and humanityand protection of binding human rights standards.

A particular problem is that such statements of the Prime Minister objectively mayinappropriately influence the court, which is currently deciding a dispute between Ćalovic and Vladimir Beba Popović, whom she publicly accused of having participated in montaging and uploading the controversial video on the internet.

>>>13/5/2015 – REAKCIJA NA IZJAVE PREMIJERA O KAMPANJI PROTIV VANJE ĆALOVIĆ

Intervju premijera Đukanovića u kome je govorio o slučaju kampanje Informera protiv Vanje Ćalović ponovo je aktuelizovao pitanje razumijevanja ljudskih prava na privatnost i slobodu izražavanja.

Insistiranje premijera na dokazivanju autentičnosti pornografskog sadržaja koji nije ni od kakvog opšteg javnog interesa koji bi to mogao da opravda, suprotno je obavezi zaštite prava na privatnost koju Crna Gora ima na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima. Poziv na otvoreni razgovor o najintimnijim aspektima privatnosti javnih ličnosti iako je bez značaja za obavljanje javne funkcije protivan je ljudskom pravu na privatnost i nije zaštićen slobodom izražavanja.

Problem je što ovakve izjave mogu da ohrabre dalja podmetanja najniže prirode svim kritičarima vlasti, što je neprimjereno demokratskom društvu. Apelujemo da se politička i svaka druga javna debata vrati u okvire elementarne pristojnosti i ljudskosti, u okvire zaštite obavezujućih standarda ljudskih prava.

Poseban problem je što ovakvim izjavama predsjednik Vlade objektivno može neprimjereno da utiče i na sud koji trenutno sudi u sudskom sporu Ćalović i Vladimira Bebe Popovića, koga je ona javno optužila da je učestvovao u montiranju i postavljanju spornog snimka na internet.

>>>7/5/2015 – Konrad and LEFÖ: we are shocked by the conviction

The media release from Helga Konard, head of the Regional Implementation Initiative on Preventing and Combating all Forms of Trafficking in Human Beings and former OSCE special representative, and Evelyn Probst, coordinator of Austrian Intervention Center for Trafficked Women LEFÖ-Ibf, that contains comments on the verdict against the victim of human trafficking S.Č. you may find here.

Intervention Center for Trafficked Women LEFÖ-Ibf is an organisation in which Moldovan citizen S.Č. was reffered to after she left Montenegro during her transit to the third country where she obtained asylum.

More details on the S.Č. case are available here.7/5/2015 – Konrad i LEFÖ: šokirani smo osudom

Saopštenje za javnost Helge Konrad, načelnice Regionalne inicijative za sprovođenje prevencije i borbe protiv trgovine ljudima, bivše specijalna izaslanica OEBS-a, i Evelin Probst, koordinatorke austrijskog centra za zaštitu žrtava LEFÖ-Ibf, koje sadrži komentar na presudu protiv žrtve trgovine ljudima S.Č. možete preuzeti ovdje.

LEFÖ – Interventni centar za slučajeve trgovine ženama je organizacija u kojoj je moldavska državljanka boravila nakon što je napustila Crnu Goru, u toku tranzita u treću zemlju gdje je dobila azil.

Više detalja o slučaju S.Č. pogledajte ovdje.5/5/2015 – ON THE SUPREME STATE PROSECUTION’S REQUEST FOR PROTECTION OF LEGALITY AGAINST THE AQUITTAL FOR WAR CRIME DEPORTATION OF REFUGEES

The Supreme State Prosecutor’s Office of Montenegro has on 25 March 2015 filed a request for protection of legality against the final verdict in the war crime case known as the “Deportation of Refugees”, requesting from the Supreme Court to establish that the verdict violated the law in favour of the defendants, former police officers, officials of the Ministry of Interior and State Security (the request is available here).

Human Rights Action (HRA) welcomes the decision of Supreme State Prosecutor’s Office, led by Ivica Stanković, to stand in protection of the law, the rule of law and in particular the rights of victims of crime of deportation for criminal justice in this case.

HRA submitted on 20 November 2013 initiative to the Acting Supreme State Prosecutor, Veselin Vučković, to file this extraordinary legal remedy. The High Court Podgorica (the Panel chaired by judge Milanka Žižić) judgment became final on 17 May 2013, when it was confirmed by the Appellate Court. It took the Supreme State Prosecutor’s Office 22 months (almost two years) to prepare and file a request for protection of legality in a case in which it had represented the indictment and had lost due to errors in application of the law. In the meantime, one of the signatories of the initiative to the Supreme State Prosecutor’s Office for the protection of legality passed away – Ševala Buljubašić – wife of Safet Buljubasić, who was assassinated at the age of 42, shortly after the bus from Herceg Novi, with other refugees illegally arrested in May 1992 in Montenegro and handed over to Bosnian Serb police crossed the border of the Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina (Republika Srpska).

>>>5/5/2015 – O ZAHTJEVU VDT ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE ZA RATNI ZLOČIN DEPORTACIJE IZBJEGLICA

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore (VDT) je 25. marta 2015. godine podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne presude u predmetu ratnog zločina poznatog kao ”Deportacija izbjeglica”, zahtijevajući od Vrhovnog suda da utvrdi da je tom presudom povrijeđen zakon u korist okrivljenih bivših službenika policije, funkcionera MUP-a i Državne bezbjednosti (zahtjev je dostupan ovdje).

Akcija za ljudska prava pozdravlja odluku VDT-a pod vođstvom Ivice Stankovića da ustane u zaštitu zakona, vladavine prava i posebno prava žrtava zločina Deportacije na krivičnu pravdu u ovom slučaju.

Akcija za ljudska prava je još 20. novembra 2013. godine podnijela inicijativu vršiocu dužnosti VDT-a, Veselinu Vučkoviću, da podnese ovaj vanredni pravni lijek. Presuda Višeg suda u Podgorici (vijeća kojem je predsjedavala sudija Milanka Žižić) postala je pravosnažna 17. maja 2013, kada ju je potvrdio Apelacioni sud. Dakle, VDT je bilo potrebno čak 22 mjeseca (skoro dvije godine) da pripremi i uloži zahtjev za zaštitu zakonitosti u slučaju u kojem je zastupalo optužnicu i koji je izgubilo zbog greške suda u primjeni prava. U tom međuvremenu je preminula jedna od potpisnica inicijative VDT-u za zaštitu zakonitosti, Ševala Buljubašić, supruga Safeta Buljubašića, koji je u 42. godini ubijen ubrzo pošto je autobus iz Herceg-Novog, u kome se nalazio s drugim izbjeglicama nezakonito uhapšenim u maju 1992. u Crnoj Gori i predatim policiji bosanskih Srba, prešao granicu Srpske Republike u Bosni i Hercegovini.

>>>