2/7/2015 – ODRŽANA RASPRAVA O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Održana je rasprava o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava uz podršku Australijske ambasade.

Na raspravi su govorili ministri Pavle Goranović i Zoran Pažin, ambasadorka Australije, Nj.E. Julija Fini, Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA i članovi i članice radne grupe koja je predložila izmjene i dopune Zakona: Azra Jasavić, poslanica Pozitivne Crne Gore, Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Goran Đurović, član Savjeta RTCG i predsjednik UO Koalicije Saradnjom do cilja.

Poslije iscrpne rasprave zaključak je da će radna grupa popisati više iznijetih i podržanih razloga za izmjene i dopune Zakona o medijima, koji nije mijenjan 13 godina od njegovog donošenja, da će inicirati održavanje konsultativnog saslušanja u Skupštini sa ministrom kulture, u cilju izrade zvanične analize nedostataka zakonskog okvira za rad medija, posle koje bi se, nadamo se, osnovala radna grupa za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona.

>>>1/7/2015 – NAJAVA RASPRAVE O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Rasprava o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA), održaće se sjutra, 2. jula 2015 u hotelu Ramada sa početkom u 10:30.

Na raspravi će, pored amabasadorke Australije u Beogradu Nj.E. g-đe Džulije Fini, govoriti i ministar pravde g-din Zoran Pažin, kao i ministar kulture g-din Pavle Goranović. Između ostalih, prisustvo je potvrdila i većina pozvanih poslanika, sudija, urednika medija i advokata.

Radna grupa HRA je kao polazište za razgovor i usaglašavanje, pripremila i učesnicima sjutrašnjeg skupa dostavila predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima kojima se precizira pravo na privatnost, dužna novinarska pažnja i osnovi za isključenje odgovornosti novinara za štetu, precizira pravo na objavljivanje ispravke i odgovora i propisuju kratki rokovi u postupku za ostvarivanje tog prava (dostupan ovdje). HRA je 2010. godine predložila slične izmjene i dopune Zakona o medijima u okviru šireg Predloga reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda u Crnoj Gori, koji je obuhvatao i izmjene Ustava i Krivičnog zakonika. U međuvremenu je jedino došlo do izmjena Krivičnog zakonika u pravcu dekriminalizacije krivičnih djela Klevete i Uvrede, što je nedovoljno da bi se zaštitila ljudska prava na slobodu izražavanja i privatnost u medijima.

>>>30/6/2015 – REACTION TO DENIAL OF MONUMENT TO THE VICTIMS OF DEPORTATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA REFUGEES

NGOs Anima, Human Rights Action, Centre for Civic Education (CCE) and Aleksandar Saša Zeković, president of the Council for Civic control of the police work, express their dissatisfaction and regret due to the decision of the majority of councillors of Municipal Assembly of Herceg Novi to be absent (SNP and Clubs of Democrats) or sustained (DPS, Izbor, New Serbian Democracy) during the voting on the initiative to build a monument in honour of victims of crime of deportation, in front of the Security centre in Herceg Novi where Bosnian refugees were illegally detained in 1992, and in an organised manner deported to enemy army of Bosnian Serbs as hostages.

Victims of this crime are undisputed, and that they were detained and deported as hostages in an illegal manner was determined with the final verdict. The only disputable issue is that the court failed to recognise the war crime in that.

Absence or sustained attitude on paying the tribute to innocent victims, for majority of which we still do not know the whereabouts of their graves, is a measure of humanity of councillors of Municipal Assembly of Herceg Novi and the will of Montenegro to face the truth and prevent anything similar from happening again.

On the other hand, we welcome the decision of Dragan Šimrak and Milica Berberović from SDP and of Jovana Šijaković from Izbor who voted for this initiative.

Ljupka Kovačević, coordinator, ANIMA
Tea Gorjanc Prelević, executive director, Human Rights Action
Daliborka Uljarević, executive director, CCE
Aleksandar Saša Zeković, president, Council for Civic control of the police work

>>>30/6/2015 – REAGOVANJE NA ODBIJANJE SPOMENIKA ŽRTVAMA DEPORTACIJE BIH IZBJEGLICA

 

NVO Anima, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, izražavaju razočarenje i žaljenje zbog odluke većine odbornika Skupštine opštine Herceg-Novi da budu odsutni (SNP i Klub Demokrata) ili uzdržani (DPS, Izbor, Nova srpska demokratija) prilikom glasanja o inicijativi da se žrtvama zločina deportacije izbjeglica podigne spomenik ispred Centra bezbjednosti Herceg-Novi, gdje su 1992. nezakonito privođeni i odakle su organizovano izručeni njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u svojstvu talaca.

Nesporne su žrtve ovog zločina, a da su nezakonito uhapšeni i izručeni kao taoci utvrđeno je i pravosnažnom presudom. Sporno je jedino to što sud u tome nije prepoznao ratni zločin.

>>>20/6/2015 – POVODOM NAJAVE STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA IZ HERCEG NOVOG

NVO Mladi Romi i NVO Akcija za ljudska prava pozdravljaku akciju Opštine Herceg Novi i njemačke nevladine organizacije HELP, koji će zajedničkim snagama stambeno zbrinuti šest romskih porodica koje trenutno žive u improvizovanim objektima na Šištetu u Igalu.

Opština je obezbijedila tri placa sa komunalnim priključcima na kojima će HELP finansirati izgradnju montažnih kuća za tri od šest porodica. Nadamo se da će se uskoro pronaći odgovarajuće lokacije i za preostale tri ugrožene porodice.

Ove porodice trenutno žive na placu koji je u vlasništvu Instituta dr Simo Milošević, koji je u junu prošle godine podnio i tužbu za njihovo iseljenje.

>>>17/6/2015 – IN THE SHADOW OF THE MAGNA CARTA LIBERTATUM ANNIVERSARY – CONSTITUTIONAL COURT 18 MONTHS HALTS DECISION ON ITS OWN CONSTITUTIONALITY

Montenegro also celebrated 800 years since the adoption of the Great Charter of Liberties (Magna Carta Libertatum), which established the principle that every government must be bound by law and which adoption marked the beginning of the historic journey of establishing the rule of law.

Montenegro, however, welcomes this anniversary with a Constitutional Court working at full capacity although its election has been challenged as unconstitutional 18 months ago.

Since December 2013, when the current composition of the Constitutional Court has been elected, the Court rendered more than 850 decisions, which remain in the shadow of doubt on the disputed legitimacy of judges that rendered these decisions.

The Protector of Human Rights and Freedoms, Mr. Šućko Baković, filed on 15 November 2013 a proposal for review of the constitutionality of the Constitutional Act for the implementation of amendments to the Constitution and the Law on the Constitutional Court, arguing that the mandates of the former composition judges were terminated unconstitutionally by prescribing reasons for termination of their functions by an act of lower legal force, i.e. a law, regardless of the conditions prescribed by the Constitution. The same initiative for constitutional review has been filed by attorneys at law Orle Marković and Predrag Mugoša. The Court is obliged to decide on the proposal filed by the Ombudsman.

>>>17/6/2015 – U SJENCI JUBILEJA VELIKE POVELJE SLOBODA – USTAVNI SUD 18 MJESECI BEZ ODLUKE O SOPSTVENOJ USTAVNOSTI

I Crna Gora obilježava osamsto godina od donošenja Velike povelje sloboda (Magna Carta Libertatum), kojom je ustanovljen princip da svaka vlast mora biti vezana zakonom i čijim donošenjem je započeo istorijski put stvaranja pravne države. Ovaj jubilej Crna Gora dočekuje sa Ustavnim sudom, koji radi punom parom iako je njegov izbor osporen kao neustavan još prije 18 mjeseci.

Od decembra 2013, kada je izabran trenutni sastav sudija, do danas, Ustavni sud je donio preko 850 odluka koje ostaju u sijenci sumnje osporenog legitimiteta sudija koji su ove odluke donijeli.

Podsjećamo da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, 15. novembra 2013. podnio Predlog za ocjenu ustavnosti Ustavnog zakona za sprovođenje Amandmana na Ustav Crne Gore i Zakona o Ustavnom sudu tvrdeći da su sudijama iz tadašnjeg sastava protivustavno prekinuti mandati tako što je mimo uslova propisanih Ustavom razlog za prestanak njihove funkcije propisan aktom niže pravne snage, tj. zakonom. (Istu inicijativu za ocjenu ustavnosti su podnijeli i advokati Orle Marković i Predrag Mugoša).

Dodatno, Venecijanska komisija je u mišljenju o usvojenim amandmanima na Ustav Crne Gore izrazila žaljenje što crnogorske vlasti nijesu dopustile da sudije Ustavnog suda ostanu na svojim funkcijama do kraja mandata.

>>>16/6/2015 – UPON ATTACK ON JOURNALIST ALMA LJUCA FROM BAR

Human Rights Action (HRA) condemns last week’s demolition of vehicle of daily Dnevne novine correspondent from Bar, Alma Ljuca. This is the second attack on daily Dnevne novine correspondent’s property within a month, i.e. third attack on a journalist’s property (vehicle of daily Dan correspondent was damaged in May). Since the beginning of 2015, according to the Police Directorate’s press release, three other cases of attacks on journalists (endangering safety, dissemination of information about private and family life) have been reported, which unfortunately continues the trend from 2014, when 10 similar cases were reported to the police.

The attack is particularly worrying bearing in mind that journalist Ljuca recently reported on the misuse of funds for housing solidarity construction and departure of Montenegrin citizens to the war in Syria, which are certainly topics of public interest, and which provoked tensions earlier.

>>>16/6/2015 – POVODOM NAPADA NA NOVINARKU ALMU LJUCA IZ BARA

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje demoliranje vozila dopisnice Dnevnih novina iz Bara, Alme Ljuce, prošle nedjelje. Ovo je već drugi napad na imovinu dopisnica Dnevnih novina u roku od mjesec dana, odnosno treći ukupno na imovinu novinara (vozilo dopisnika Dana iz Bijelog Polja oštećeno je takođe u maju). Od početka godine, prema saopštenju Uprave policije, prijavljena su još tri slučaja napada na novinare (ugrožavanje sigurnosti, iznošenje ličnih i porodičnih prilika), čime se, nažalost, nastavlja trend iz 2014, tokom koje je policiji prijavljeno čak 10 ovakvih slučajeva.

Napad posebno zabrinjava, imajući u vidu da je novinarka Ljuca nedavno izvještavala o zloupotrebama Fonda za stambeno-solidarnu izgradnju i odlasku crnogorskih građana na ratište u Siriji, što su svakako teme od javnog interesa, kakve su i ranije izazivale tenzije.

>>>11/6/2015 – KOMISIJI HITNO OMOGUĆITI UVID U SVE PODATKE UPRAVE POLICIJE

Na osnovu uvida u Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 10.06.2015. o tome da Uprava policije ne smije da omogući uvid Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija u lične podatke fizičkih lica zabilježene u spisima iz izviđaja i prethodnog postupka, NVO Akcija za ljudska prava zaključuje:

1) Mišljenje Agencije nije obrazloženo – Agencija nije utemeljila svoj stav u bilo kojoj važećoj zakonskoj odredbi da se na dostavljanje konkretnih podataka Komisiji mora primjenjivati Zakonik o krivičnom postupku (ZKP), a ne Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;

2) analiza HRA Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokazuje da njen član 8, stav 1 upravo govori u prilog tome da se na sporne podatke, koji se tiču javne bezbjednosti i pretkrivičnog postupka, primjenjuje taj zakon, a ne ZKP ;

3) sve i da je Agencija u pravu, i kada bi se na konkretne podatke zaista morao primjeniti ZKP i njegov čl. 284 koji Agencija citira u svom Mišljenju , opet to nije prepreka da članovi Komisije, pošto svojim potpisom prihvate i naredbu službenika policije da moraju čuvati tajnost dostavljenih podataka pod prijetnjom krivičnog gonjenja, dobiju i te podatke, bez ikakve potrebe da se zakon (ZKP) mijenja da bi im se to pravo i izričito omogućilo.

>>>HRA potreban diplomirani pravnik/pravnica sa iskustvom

Ako želite da se pridružite timu Akcije za ljudska prava a diplomirani ste pravnik/pravnica i posjedujete tri godine iskustva u pravnoj struci, odgovarajuću analitičnost, dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, pošaljite nam Vašu biografiju sa pratećim pismom na mejl adresu: hra@t-com.me.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.10/6/2015 – IA, HRA, CCE, CRNVO and CeMI: What has Prosecution done with SAI’s reports

The appeal of the five NGO’s to the State Prosecutor’s Office to inform the public about the actions that have been undertaken regarding the reports that the SAI has officially submitted to the State Prosecutor’s Office

In eight cases, The State Audit Institution (SAI) has submitted particularly worrying audit reports to the State Prosecutor’s Office. Today we have submitted an initiative to the Supreme State Prosecutor to inform the public about the actions undertaken in relation to these reports, but also about other SAI’s reports that are publicly available.

We demand that thee public must be informed about:

• how many binding orders for checks have been referred to the Police related to the allegations in the reports, how many notifications have been collected and submitted to the prosecutors;
• how many persons have been interrogated;
• how many orders on the conduct of investigation, indictments proposals or indictments have been issued, based on the collected data;
• Out of eight reports submitted, how many of them have been “dismissed” because the investigation showed that there is no criminal offence in the documented violations of the law?

The eight submitted reports were the audit reports on the Institute of Textbooks and Teaching Aids, Center for Contemporary Arts, Center for Vocational Education, Radio and Television of Montenegro (public service), University of Montenegro, Montenegrin National Theater, Democratic Party and the audit report on state guarantees. These audited entities have mainly received the adverse opinion of the SAI and demonstrated some of the worst images of how spending units are spending the money of the taxpayers. Each of the eight reports contains alarming data about enormous amounts irregularly presented in the financial statements, budget overspending, misuse of budget funds, concluding illegal and harmful contracts, illegal actions, omissions in public procurement procedures, etc. Among the SAI reports delivered to the State Prosecutor’s Office is also the Audit Report on State Guarantees which contains evidence that the actions of the state authorities and individuals have jeopardised the public interest and the stability of the budget.

>>>10/6/2015 – IA, HRA, CGO, CRNVO i CeMI: Šta je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?

Apel pet nevladinih organizacija da Tužilaštvo obavijesti javnost o radnjama koje su pokrenute u vezi sa izvještajima DRI koji su mu zvanično dostavljeni

Državna revizorska institucija (DRI) je u dosadašnjem radu u osam slučajeva dostavila posebno zabrinjavajuće izvještaje o reviziji Državnom tužilaštvu. Danas smo uputili poziv Vrhovnom državnom tužiocu (VDT) da obavijesti javnost šta je učinjeno povodom ovih izvještaja, ali i povodom ostalih izvještaja DRI koji su javno dostupni.

Zahtijevamo da javnost bude obaviještena:

▪ koliko obavezujućih naloga za provjere je uputilo Policiji u vezi sa navodima u izvještajima, koliko obavještenja su prikupili i dostavili tužiocima,
▪ koliko lica je saslušano,
▪ koliko je, na osnovu prikupljenih informacija, donijeto naredbi o otvaranju istrage i podignuto optužnih predloga ili optužnica?
▪ koliko od 8 izvještaja je “odbačeno” jer su sve provjere pokazale da u dokumentovanim kršenjima zakona nema bića krivičnog djela?

Radi se o revizijama Zavoda za udžbenike i nadstavna sredstva, Centra savremene umjetnosti, Centra za stručno obrazovanje, RTCG, Univerziteta Crne Gore, Crnogorskog narodnog pozorišta, Demokratske partije, kao i o reviziji državnih garancija. Ovi subjekti revizije su mahom dobili negativno mišljenje DRI i kod kojih su uočene neke od najgorih slika o tome kako se budžetski korisnici odnose prema novcu poreskih obveznika. Svaki od ovih osam izvještaja donosi poražavajuće podatke o ogomnim iznosima koji su nepravilno prikazivani u finansijskim iskazima, prekoračenjima budžeta, nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, sklapanju štetnih i nezakonitih ugovora koji se potom nisu ni poštovali, nezakonitom postupanju, propustima u javnim nabavkama, itd. Među izvještajima koji su dostavljeni Tužilaštvu je i revizija izdatih državnih garancija, u kojoj je DRI dokazala djelovanje državnih organa i pojedinaca koje je ugrozilo javni interes i dovelo do štete po državni budžet.

>>>8/6/2015 – MEMORANDUM ON COOPERATION FOR JUDICIAL REFORM MONITORING PROJECT SIGNED

Memorandum on cooperation for “Judicial Reform Monitoring Project” between the Ministry of Justice, NGO Human Rights Action and NGO Center for Monitoring and research – CeMI has been signed today.

By signing the Memorandum, the Ministry of Justice committed itself to provide access to documents, information and reports relevant for evaluation of implementation of the judicial reform strategy and action plan for its implementation, and in cooperation with Human Rights Action and the Center for Monitoring and Research organize two national conferences on judicial reform, collaborate on thematic studies on topics such as application of the principle of random allocation of cases, implementation of the Law on the protection of the right to trial within a reasonable time, of the right to official defense and the rationalization of the court network.

“Judicial Reform Monitoring Project” is carried out with the support of the Delegation of the European Union to Montenegro through “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” programme and the Embassy of Netherlands. The project will be implemented until 15 August 2016.

The memorandum is available here.8/6/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA”

Danas je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Monitoring reforme pravosuđa“ između Ministarstva pravde, NVO Akcije za ljudska prava i NVO Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Potpisivanjem Memoranduma, Ministarstvo pravde se obavezalo da će omogućiti pristup dokumentima, informacijama i izvještajima od značaja za ocjenu sprovođenja Strategije za reformu pravosuđa i Akcionog plana za njenu primjenu, te da će u saradnji sa Akcijom za ljudska prava i Centrom za monitoring i istraživanje organizovati dvije nacionalne konferencije o reformi pravosuđa, sarađivati na tematskim istraživanjima na teme primjene načela slučajne dodjele predmeta, primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, primjene prava na službenu odbranu i racionalizacije mreže sudova.

Projekat „Monitorng reforme pravosuđa“ realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program predpristupne pomoći IPA 2013 i Ambasade Kraljevine Holandije. Projekat će trajati do 15. avgusta 2016. godine.

Memorandum je dostupan ovdje.