28/10/2014 – PRESS RELEASE REGARDING CONTINUATION OF PUBLISHING OF PORNOGRAPHIC MATERIAL IN DAILY INFORMER

Daily Informer continued on 27 October and 28 October 2014 to publish pornographic material with the aim of discrediting the Executive director of the Network for Affirmation of NGO Sector (MANS), Ms Vanja Ćalović.

HRA strongly condemns such a cheap campaign against the prominent activist in the fight against corruption and organized crime.

>>>28/10/2014 – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM NASTAVKA OBJAVLJIVANJA PORNOGRAFSKOG MATERIJALA U LISTU INFORMER

List Informer je juče (27.10.2014) i danas nastavio sa objavljivanjem pornografskog materijala ponovo s ciljem diskreditovanja izvršne direktorice MANS-a, Vanje Ćalović.

Oštro osuđujemo takvu prizemnu kampanju protiv istaknute aktivistkinje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

>>>24/10/2014 – PREDSTAVLJEN PROJEKAT „MONITORING REFORME PRAVOSUĐA“

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) su danas na konferenciji za štampu predstavili projekat „Monitoring reforme pravosuđa“, koji HRA i CeMI sprovode uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program. Projekat će se sprovoditi u naredne 2 godine.

>>>22/10/2014 – LETTER TO THE SUPREME STATE PROSECUTOR REGARDING 12 CASES OF INEFFICIENT INVESTIGATIONS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

HRA sent the letter on 21 October to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković involving 12 cases of human rights violations, which were neither investigated nor punished due to unprofessional performance of state prosecutors. All cases are publicly well known. Lack of investigation and punishment of responsible persons in these cases directly undermines the confidence in the existence of the rule of law in Montenegro and encourages further human rights violations.

HRA informed the Supreme State Prosecutor, who presides over the Prosecutorial Council, that HRA notified the Prosecutorial Council, chaired by the then Supreme State Prosecutor, Ranka Čarapić, about these cases in May 2012, requiring determination of responsibility of prosecutors. The Prosecutorial Council never responded to this letter in any way, nor did it take any actions to determine the liability of any of the competent prosecutors.

>>>22/10/2014 – PISMO VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU O 12 SLUČAJEVA NEDJELOTVORNIH ISTRAGA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

Akcija za ljudska prava (HRA) je juče, 21. oktobra 2014, obavijestila pismom Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića o 12 slučajeva kršenja ljudskih prava koji nisu ni istraženi ni kažnjeni zbog neprofesionalnog postupanja nadležnih državnih tužilaca. Radi se o slučajevima dobro poznatim javnosti. Izostanak istrage i kažnjavanja odgovornih u ovim slučajevima direktno podriva povjerenje u postojanje vladavine prava u Crnoj Gori i ohrabruje dalja kršenja ljudskih prava.

Obavijestili smo Vrhovnog državnog tužioca, koji predsjedava i Tužilačkim savjetom, da je HRA još u maju 2012. o istim slučajevima obavijestila Tužilački savjet, kojim je predsjedavala tadašnja VDT, Ranka Čarapić, zahtijevajući utvrđivanje odgovornosti nadležnih tužilaca. Tužilački savjet nikada nije na bilo koji način odgovorio na ovo pismo, niti je pokrenut bilo kakav postupak za utvrđivanje odgovornosti bilo kog od tužioca koji su postupali u ovim predmetima.

>>>17/10/2014 – RESIST PROVOCATION OF HATERED AND SEVERELY PUNISH ITS INCITEMENT

All of us who remember the victims of the war waged on the territory of former Yugoslavia during the nineties should be concerned over the recent political provocation at a football match between Serbia and Albania in Belgrade, as well as the reaction in Montenegro to this event in the form of affray of students in Tuzi, stoning of the Albanian Embassy in Podgorica, the cover page of daily Informer containing hate speech etc.

>>>17/10/2014 – ODOLJETI PROVOKACIJI MRŽNJE I OŠTRO KAZNITI NJENO RASPIRIVANJE

Svi koji pamtimo žrtve na prostoru bivše Jugoslavije iz devedesetih godina moramo se zabrinuti na vrijeme zbog nedavnih političkih provokacija na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije u Beogradu i reakcija na taj događaj u Crnoj Gori u vidu tuče đaka u Tuzima, kamenovanja albanske ambasade u Podgorici, naslovne strane Informera sa govorom mržnje itd.

>>>17/10/2014 NGO ALTERNATIVE REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS PRESENTED TODAY

HRA and colleagues presented today an alternative report of 14 Montenegrin NGOs, submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights two days ago.

The report discusses the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) by the state, preceding the upcoming discussion on the Government’s Initial report on implementation of ICESCR which will take place in November in Geneva.

>>>17/10/2014 Predstavljen alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji je HRA podnijela Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava

Akcija za ljudska prava je danas predstavila alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija koji smo podnijeli Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava.

Izvještaj govori o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK-a pred UN Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava narednog mjeseca u Ženevi.

>>>14/10/2014 NVO PODNIJELE ALTERNATIVNI IZVJEŠTAJ UN KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA

Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je juče Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kuturna prava alternativni izvještaj 14 crnogorskih nevladinih organizacija o tome kako država primjenjuje Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima (PESK), uoči predstojeće rasprave o Vladinom izvještaju o primjeni PESK narednog mjeseca u Ženevi.

U izradi izvještaja su učestovali (abecednim redom): Akcija za ljudska prava, Centar za demokratiju i ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za prava djeteta, Centar za ženska prava, Crnogorski ženski lobi, Građanska alijansa, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Prima, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Sigurna ženska kuća, Udruženje mladih sa hendikepom i Unija slobodnih sindikata.

>>>14/10/2014 CRNA GORA PRED KOMITETOM ZA LJUDSKA PRAVA

Danas i sjutra se u Ženevi održava 112. sjednica Komiteta UN za ljudska prava, na kojoj će se raspravljati o izvještaju Crne Gore o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

I nevladine organizacije, Amnesty International, CEDEM, Gradjanska alijansa i HRA su dostavile Komitetu svoje izvještaje.

Sjednicu na kojoj će se raspravljati o Crnoj Gori možete pratiti uživo na linku: http://www.treatybodywebcast.org/

Rasprava o izvještaju Crne Gore je zakazana za danas u popodnevnim časovima od 15:00h-18:00h i za sjutra, u prijepodnevnim časovima od 10:00h-13:00h.

Dnevni red zasijedanja Komiteta je dostupan na linku: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/119/46/PDF/G1411946.pdf?OpenElement.12/10/2014 TORTURE OF ALEKSANDAR PEJANOVIĆ MUST NOT REMAIN UNPUNISHED

Aleksandar Pejanović, our fellow citizen, was brutally beaten twice by, according to information from the criminal trial, members of the special intervention police unit while in the police detention unit in Podgorica known as Betonjerka, between the 31 October and the 2 November of 2008. Court experts (three of them) recorded a combination of 19 heavy and light injuries on his entire body.

After five years and eleven months of trial, on 9 October 2014, just three weeks before the criminal prosecution was to become time barred, the High court in Podgorica reached a final verdict stating that the three police officers in charge of securing Pejanović in “Betonjerka“ had committed a criminal offence of Ill-treatment through assistance and sentenced them with three months of prison each. Those police officers opened the prison doors to the members of the special unit who had come in to beat Pejanović, i.e. they did nothing to stop them, and did not report what had happened. By the end of the trial, all three convicted officers, as well as the other two who were acquitted in the meantime, claimed that during the disputed period nothing suspicious had happened and that Pejanović had not been hurt at all. Police officer Goran Stanković was the only one who testified that the ill-treatment did happen and that it was “ordered from above”. This man, the only known “whistle-blower” of the Montenegrin police does not work there anymore. He claims that he abandoned his office because of the pressures and threats on his security.

>>>12/10/2014 TORTURA NAD ALEKSANDROM PEJANOVIĆEM NE SMIJE OSTATI NEKAŽNJENA

aleksandar-sasa-pejanovicAleksandra Pejanovića, našeg sugrađanina, u dva navrata su brutalno pretukli, po svemu do sada poznatom iz sudskog postupka, pripadnici specijalne interventne jedinice policije dok se nalazio u državnom pritvoru u stanici policije u Podgorici, tzv. Betonjerci, od 31. oktobra do 2. novembra 2008. godine. Sudski vještaci (bilo ih je tri) kod Pejanovića su utvrdili 19 teških i lakih tjelesnih povreda po cijelom tijelu.

Poslije punih pet godina i 11 mjeseci suđenja, 9. oktobra 2014, tri nedjelje prije nastupanja apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja, Viši sud u Podgorici je pravosnažno presudio da su tri policajca zadužena za obezbjeđenje Pejanovića u “Betonjerci” izvršili krivično djelo zlostavljanja putem pomaganja i osudio ih na po tri mjeseca zatvora. Oni su otvorili vrata specijalcima koji su došli da pretuku Pejanovića (nisu ih onemogućili) i nisu prijavili šta se dogodilo. Do kraja suđenja, sva trojica osuđenih policajaca kao i dvojica u međuvremenu oslobođenih, tvrdili su da se u spornom periodu nije desilo ništa sumnjivo i da Pejanović nije ni povrijeđen. Jedino je policajac Goran Stanković svjedočio da se prebijanje dogodilo i da je naređenje stiglo ”s vrha”. Ovaj čovjek, jedini do sada poznati ”zviždač” iz policije, tamo više ne radi. Tvrdi da je službu napustio zbog pritiska i prijetnji po svoju bezbjednost.

>>>9/10/2014 Dnevne novine objavile reagovanje HRA

Obavještavamo da su Dnevne novine u današnjem izdanju objavile reagovanje Tee Gorjanc-Prelević, izvršne direktorice HRA i Duška Vukovića, autora izvještaja o medijskoj samoregulaciji u Crnoj Gori u odnosu na štampane medije i portale.

Skeniranu stranicu s reagovanjem pogledajte ovdje.6/10/2014 Polemika HRA sa DN

Akcija za ljudska prava je objavila četvrti i posljednji izvještaj u okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” 29. septembra 2014.

Dnevne novine (DN) su o tom izvještaju izvijestile 30.9.2014, nazvavši ga spinovanjem punim nepreciznosti i netačnosti – pogledajte ovdje, i tome posvetili i “satirični” strip.

Narednog dana, 1.10.2014, DN su na naslovnoj strani najavile tekst ”HRA ne mjeri etički” (pogledajte ovdje) , u kome je na dvije strane kritikovan naš izvještaj – pogledajte ovdje.

Narednog, 2.10.2014, DN su objavile reagovanje HRA (Tee Gorjanc-Prelević, izvršne direktorice i urednice izvještaja i Duška Vukovića, autora izvještaja u odnosu na štampane medije i portale) na sljedeći način – pogledajte ovdje.

Narednog, 3.10.2014, glavni urednik dnevnih novina Boris Darmanović je odgovorio, kako – pogledajte ovdje.

Istog dana, HRA (T.G.P. i D.V) uputili su reagovanje na odgovor Borisa Darmanovića na iste mail adrese kao ranije, ali ono nije objavljeno ni narednog dana u vikend izdanju Dnevnih novina, ni danas, u ponedjeljak 6. oktobra 2014. Reagovanje br. 2 HRA pogledajte ovdje

HRA je danas ponovo uputila reagovanje uredništvu Dnevnih novina sa molbom da objasne razlog zbog koga reagovanje nisu objavili ni u prvom ni u drugom narednom izdanju, suprotno Zakonu o medijima, ali nikakav odgovor nismo dobili.