19/12/2014 POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA EKSPERTA EVROPSKE UNIJE O PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA U CRNOJ GORI

Deportacija muslimana plakat_27052013

Objavljeni zaključci iz izvještaja eksperta Evropske unije, Mauricija Salustra, o procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori, umnogome se poklapaju sa stavovima HRA koje smo u maju 2013. objavili u našoj analizi o procesuiranju ratnih zločina, kao i u saopštenjima za javnost povodom prvostepenih i pravosnažnih odluka u slučajevima Morinj i Deportacija izbjeglica.

Nažalost, iako smo blagovremeno u pomenutim slučajevima ukazivali na iste očigledne greške u primjeni prava i od strane i državnog tužilaštva i sudova, na koje je ukazao ekspert Evropske komisije, naši argumenti nisu imali nikakvog odjeka.

Očekujemo sada od vrha pravosuđa, Sudskog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca da kada sagledaju kritike eksperta Evropske unije u odnosu na kvalitet optužnica i pravosnažnih presuda u predmetima za ratne zločine, obavijeste javnost što sad namjeravaju da preduzmu da utvrde odgovornost za propale procese, obezbijede vladavinu prava u Crnoj Gori i ostvare pravdu za žrtve ratnih zločina.



18/12/2014 – Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava uputile pritužbe Sudskom savjetu i Advokatskoj komori zbog načina suđenja i odbrane moldavske državljanke S.Č.

Obavještavamo da su nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava Sudskom savjetu uputile pritužbu na rad sudije Osnovnog suda u Podgorici, Gorana Đukovića, kao i sudija Višeg suda u Podgorici, Miljane Pavlićević, Hasnije Simonović i Evice Durutović u vezi sa postupkom koji su Zoran Piperović i Ekrem Jasavić kao supsidijerni tužioci vodili protiv okrivljene moldavske državljanke Svetlane Čabotarenko (S.Č.) zbog krivičnog djela Davanje lažnog iskaza. Pritužba Sudskom savjetu je dostupna ovdje.

>>>



17/12/2014 – KONTINUIRANO UGROŽAVANJE PRAVA NA ŽIVOT U PLJEVLJIMA

Akcija za ljudska prava podržava NVO Breznicu, NVO Green Home i MANS u naporima da privuku pažnju nadležnih na kontinuirani problem ugrožavanja prava na život stanovnika Pljevalja i doprinesu da se on pod hitno riješi.

Nema sumnje da je zbog intenzivno zagađene životne sredine građankama i građanima Pljevalja u kontinuitetu ugroženo pravo na život.

>>>



15/12/2014 – Unfair Trial of Moldovan Victim Svetlana Čabotenko (allias S.Č.) for Perjury

                        

Upon analyzing the final verdict following the trial in which Moldovan citizen Svetlana Čabotenko (S.Č.) was accused and sentenced for perjury, our organizations conclude that the state of Montenegro did not provide her with a fair trial. Instead, her trial in absentia had all the elements of state persecution of a woman who in her capacity of victim of human trafficking, forced prostitution and ill-treatment testified in a 2002 criminal investigation case that unfortunately never led to a trial, in which she mentioned some of the highest state servants of Montenegro. The decision of the state prosecutor back in 2003 to abolish the criminal proceedings in which S.C. testified was highly controversial, criticized by the judge leading the investigation, as well as by the CoE/OSCE experts who reviewed it.

>>>



15/12/2014 – MOLDAVKA SVETLANA ČABOTARENKO (alias S.Č.) NIJE IMALA PRAVIČNO SUĐENJE

         

Na osnovu analize pravosnažne presude u postupku koji su Zoran Piperović i Ekrem Jasavić kao supsidijerni tužioci vodili protiv okrivljene moldavske državljanke Svetlane Čabotarenko (S.Č.) zbog krivičnog djela Davanje lažnog iskaza, zaključujemo da Crna Gora S.Č. nije obezbijedila pravično suđenje, već suđenje u odsustvu koje je imalo sve elemente državnog progona žrtve zlostavljanja, primoravanja na prostituciju i trgovine ljudima.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici, Goran Đuković postupao je očigledno pristrasno i nije obezbijedio ravnopravan tretman okrivljenoj u postupku, tako što nije izveo ni jedan dokaz koji bi joj mogao ići u prilog, nije reagovao na potpuno pasivno ponašanje njenog branioca po službenoj dužnosti (”B.L.”), nekritično prihvatao materijalne dokaze poput ugovora o njenom angažmanu u okviru trupe ”plesačica” i dopisa MUP-a o prelasku granice, koji su notorni u slučaju maskiranja trgovine ljudima, nekritično prihvatao sve izjave tužilaca uključujući i one uvredljive i omalovažavajuće na račun sudije Višeg suda u Podgorici koja je vodila istražni postupak, advokata S.Č, koje je zastupao u vrijeme istrage 2001-2003. i direktorice SŽK, u čijem skloništu je S.Č. boravila. Sudja Đuković se istakao i skandaloznim zapažanjem u presudi kako je ”nelogično” da bi crnogorski državnik mogao raskalašno živjeti ili da bi zamjenik Vrhovnog državnog tužioca mogao vršiti krivična djela kao što je posredovanje u vršenju prostitucije.

>>>



12/12/2014 – VLADA NESPREMNA DA OTVORI PROCES ZVANIČNOG PRAĆENJA REFORME PRAVOSUĐA ZA ŠIRU KRITIČKU JAVNOST

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA) izražavaju protest zbog činjenice da je Vlada Crne Gore osnovala Savjet za praćenje sprovođenja reforme pravosuđa 2014-2018, bez raspisivanja javnog poziva za nevladine organizacije uključene u proces praćenja reforme pravosuđa da kandiduju svoje predstavnike.

Ovakav potez pokazuje da Vlada, nažalost, nije spremna da otvori zvaničan proces praćenja reforme pravosuđa za širu stručnu i posebno kritičku javnost, i tako rezultate sprovođenja strateških ciljeva učini transparentnim.

>>>



10/12/2014 – ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY – COMMON POSITIONS OF UN COMMITTEES REGARDING MONTENEGRO

HRA wishes to use this opportunity to draw attention to the common positions of as many as four committees of the United Nations that have discussed the respect for human rights in Montenegro this year – Human Rights Committee, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Committee on Economic, Social and Cultural Rights and Committee for the Prevention of Torture.

In their own domain each committee made a number of recommendations, however, together they came to the following five conclusions:

1) Adequate protection of human rights requires an independent and impartial judiciary in Montenegro, and to this end all necessary measures should be taken, primarily to prescribe clear and objective criteria and procedures for the appointment, promotion and establishment of accountability of judges;

>>>



10/12/2014 – POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – ZAJEDNIČKI STAVOVI UN KOMITETA O CRNOJ GORI

Koristimo priliku da danas skrenemo pažnju na zajedničke stavove čak četiri komiteta Ujedinjenih nacija koji su ove godine razmatrali kako Crna Gora poštuje ljudska prava – Komiteta za ljudska prava, Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije, Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava i Komiteta za sprječavanje torture.

Svaki komitet je, u svom domenu, dao brojne preporuke, ali su zajedno došli do sljedećih 5 zaključaka:

1) da je za adekvatnu zaštitu ljudskih prava neophodno obezbijediti nezavisno i nepristrasno sudstvo u Crnoj Gori i da u tom cilju treba preduzeti sve potrebne mjere, a prvenstveno propisati jasne i objektivne kriterijume i postupke za imenovanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija;

>>>



10/12/2014 – HRA’S LETTER TO SSP REGARDING ČIKIĆ AND SDA CASES

Human Rights Action submitted a letter to the Supreme State Prosecutor (SSP), Ivica Stanković, asking him to:

(1) Inform the public whether he has established a commission to investigate the work of public prosecutors in disputed cases (including 12 cases that HRA has brought to the attention of the State Prosecutor’s Office earlier), as announced in a TV interview with Petar Komnenić, and if so, when the commission’s report could be expected;

>>>



10/12/2014 – PISMO ZA VDT-A O SLUČAJU ČIKIĆ I SDA

Akcija za ljudska prava je danas uputila pismo VDT-u Ivici Stankoviću i zamolila ga:

(1) da obavijesti javnost da li je, kao što je najavio u tv intervjuu Petru Komneniću, formirao Komisiju za ispitivanje rada državnih tužilaca u spornim predmetima (uključujući 12 predmeta na koja smo ranije ukazivali državnom tužilaštvu) i ako jeste, kada se može očekivati da ona objavi svoj izvještaj;

>>>



9/12/2014 – HRA o Godišnjem izvještaju o radu sudova za 2013. i radu Sudskog savjeta (2013-2014)

HRA je danas obavijestila poslanike i poslanice o svojim zaključcima o Godišnjem izvještaju o radu sudova za 2013. i radu Sudskog savjeta u protekloj godini, iz izvještaja ”Sudska statistika u Crnoj Gori” i ”Analiza rada Sudskog savjeta u periodu 1.6.2013. – 1.10.2014.” koje smo izradili zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Holandije u okviru projekta ”Unapređenje garancija nezavisnosti sudstva”.

Skupština Crne Gore bi trebalo da u nastavku sjednice u narednim danima raspravlja o Godišnjem izvještaju o radu sudova i Sudskog savjeta.

Tim Akcije za ljudska prava



8/12/2014 – HRA PISALA POSLANICIMA I POSLANICAMA UOČI RAZMATRANJA IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAČKOG SAVJETA

Akcija za ljudska prava je danas u pismu poslanicima i poslanicama apelovala na njih da prilikom razmatranja izvještaja o radu Tužilačkog savjeta za proteklu godinu uzmu u obzir da Tužilački savjet nikada nije sproveo postupak utvrđivanja odgovornosti bilo kog državnog tužioca zbog nestručnog ili nesavjesnog rada koje je dovelo i do zastarijevanja krivičnog gonjenja, iako je HRA u svojim izvještajima i dopisima i Tužilačkom savjetu i Veselinu Vučkoviću koji je obavljao dužnost Vrhovnog državnog tužioca (VDT) blagovremeno ukazivala na takve slučajeve koji su se ticali kršenja ljudskih prava.

U izvještaju o radu Državnog tužilaštva za 2013, pod naslovom „Krivične prijave za djela za koja su učinioci ostali nepoznati“ stoji frapantan podatak da je državno tužilaštvo prošle godine donijelo odluke o odbačaju 1167 krivičnih prijava, od čega čak 1134 zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja (97%). U istom poglavlju se ukazuje da je procenat neotkrivenih učinilaca krivičnih djela čak 79,3% , „uprkos evidentnim naporima policije“, iz čega se može zaključiti da se za takvo stanje isključivo krivi policija, iako su državni tužioci nadležni za rukovođenje i usmjeravanje postupanja policije. Takođe, u ostatku izvještaja nije naveden podatak koliko je ukupno postupaka krivičnog gonjenja obustavljeno zbog zastarjelosti (i u odnosu na poznate učinioce krivičnih djela) kao i ko je odgovoran za nastupanje zastarelosti.

>>>



5/12/2014 – RATNI ZLOČINI NIJESU PROŠLOST

Photo: Pavo Urban, poginuo u Dubrovniku 6.12.1991.

Photo: Pavo Urban, poginuo u Dubrovniku 6.12.1991.

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za suočavanje sa prošlošću DOCUMENTA, uoči 6. decembra u znak sjećanja na najkrvaviji dan opsade Dubrovnika od strane JNA 1991. godine, pozivaju Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da saopšti da li je državno tužilaštvo nešto uradilo ili namjerava da uradi u okviru procesuiranja ratnih zločina koje su izvršili pripradnici JNA, odnosno državljani Crne Gore na teritoriji Hrvatske.

Integralni tekst saopštenja možete preuzeti ovdje.

 

 



3/12/2014 HRA O OPTUŽNOM PREDLOGU PROTIV UREDNIKA INFORMERA

informer_16102014Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv glavnog i odgovornog urednika Informera Novaka Uskokovića za k.d. Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz člana 199 KZ, koji glasi: „Ko javno izloži poruzi narod, manjinski narod i drugu manjinsku nacionalnu zajednicu koji žive u Crnoj Gori, kazniće se novčanom kaznom od 3000 do 10000 eura“.

Akcija za ljudska prava se od 2010. godine zalaže za dekriminalizaciju ovog krivičnog djela, jer je neprecizno i podložno širokom tumačenju na uštrb slobode izražavanja, a i posebno nepotrebno u prisustvu krivičnog djela „Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje“ iz čl. 370 KZ.

U ovom slučaju, smatramo da je djelo trebalo kvalifikovati kao što je i navedeno u krivičnoj prijavi, kao Izazivanje mržnje iz člana 370 KZ („Ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina“).

>>>



3/12/2014 – CONCLUDING OBSERVATIONS OF THE UN COMMITTE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS ON MONTENEGRO

The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights published its concluding observations on the initial report of Montenegro on implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), one of the essential international human rights treaties. The concluding observations are available at: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=822&Lang=en).

The conclusions and observations have been adopted following the 53rd session of the Committee (from 10 to 28 November in Geneva), at which the initial report of Montenegro on implementation of ICESCR has been discussed. This time, however, when considering the state report, the Committee took into account the alternative report of Montenegrin NGOs as well (please see more details below).

>>>