21/11/2014 – HRA APPROVES THE GOVERNMENT’S DECISION TO REJECT THE REQUEST FOR CRIMINALIZATION OF DEFAMATION AND INSULT

Human Rights Action (HRA) welcomes the Government’s decision not to support the proposal for reintroducing criminal offences of Defamation and Insult. This is a responsible step, especially noting the imprecise wording of definitions of these offences that allow restriction of freedom of expression contrary to the European standards.

HRA urges the Government to follow this logic and reconsider the HRA proposal from 2010 to also decriminalize the remaining criminal acts against honour and reputation from Chapter XVII of the Criminal Code of Montenegro: “Stating details from personal and family life”, “Damaging the reputation of Montenegro”, “Damaging the reputation of people, minorities and minority groups”, “Damaging the reputation of a foreign country or international organization”.

HRA believes that all the alleged acts represent undue and unnecessary risk for freedom of expression in Montenegro, as they do not adequately protect the right to privacy (especially the offence “Spreading details from private and family life”), and do not have much sense in the presence of other offenses, such as “Inciting national, racial and religious hatred”. Detailed reasons for decriminalization of the remaining criminal offenses under Chapter XVII of the Criminal Code are available in the HRA’s Proposed Reform of Liability for Breach of Honour and Reputation in Montenegro from November 2010, available at: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf.

HRA team21/11/2014 – AMNESTY INTERNATIONAL: TRAFIKOVANA ŽENA OSUĐENA, IZVRŠIOCI OSTAJU NA SLOBODI

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je danas u svom saopštenju za javnost izjavila da je šokirana presudom koja je donijeta prošlog petka u odnosu na S.Č, Moldavku koja je trafikovana u Crnu Goru 1999. Nju je nedavno Viši sud u Podgorici osudio u odsustvu na jednu godinu zatvora za davanje lažnog iskaza (član 389, Krivični zakonik Crne Gore), zbog navoda da su tadašnji zamjenik državnog tužioca i drugi bili umiješani u njeno trafikovanje u periodu 2002-2003. Izdata je međunarodna potjernica za njeno hapšenje. Odluka od petka je uslijedila nakon žalbe na uslovnu presudu koju je izrekao Osnovni sud ranije ove godine. Amnesty International je zaključila na osnovu informacija dostupnih u periodu 2002-2005 da je S.Č. bila žrtva ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Ova organizacija sada poziva na preispitivanje pravosnažne odluke kojom je S.Č. osuđena, smatrajući da postupak nije trebalo sprovoditi i da on služi samo ponovnoj viktimizaciji S.Č.

Integralni tekst saopštenja na engleskom jeziku je dostupan ovdje.21/11/2014 – POVODOM ODLUKE VLADE CRNE GORE DA ODBACI ZAHTJEV ZA KRIMINALIZACIJU KLEVETE I UVREDE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da ne podrži predlog za ponovno uvođenje krivičnih djela klevete i uvrede. To je odgovoran korak, pogotovo ako se uzmu u obzir neprecizne formulacije tih krivičnih djela koje su dozvoljavale ograničenje slobode izražavanja suprotno evropskim standardima.

Pozivamo Vladu da slijedeci istu logiku, ponovo razmotri predlog HRA iz 2010. za dekriminalizaciju i preostalih krivičnih djela protiv časti i ugleda iz Glave XVII Krivičnog Zakonika Crne Gore: Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, Povreda ugleda Crne Gore, Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i manjinskih zajednica, Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije.

HRA smatra da sva navedena djela predstavljaju pretjeran i nepotreban rizik za slobodu izražavanja u Crnoj Gori, jer ne štite odgovarajuce ljudsko pravo na privatnost (posebno Iznošenje ličnih i porodičnih prilika), i nemaju smisla u prisustvu drugih krivičnih djela, kao sto je Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Detaljniji razlozi za dekriminalizaciju preostalih krivičnih djela iz Glave XVII KZ dostupni su u Predlogu reforme odgovornosti za povredu casti i ugleda Akcije za ljudska prava iz novembra 2010, dostupne na: http://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf.

Tim Akcije za ljudska prava20/11/2014 – FIRST MEETING OF MEDIA SELF-REGULATORY BODIES DEDICATED TO ESTABLISHMENT OF THEIR COOPERATION AND BALANCED IMPLEMENTATION OF THE CODE OF JOURNALISTS OF MONTENEGRO

The first out of four planned meetings of representatives of media self-regulatory bodies, devoted to cooperation of self-regulatory bodies for the purpose of uniform application of the Code of Journalists of Montenegro has been organized by Human Rights Action (HRA) today.

Amer Ramusović, president of the Self-Regulatory Local and Periodical Press Council, Božena Jelušić, Ombudswoman of daily Vijesti, Paula Petricevic, Ombudswoman of weekly Monitor, Ilija Jovićević, Ombudsman of daily Dan and Dragana Tripković, member of the RTCG Council for Consideration of Petitions and Complaints of Listeners and Viewers, discussed today about plagiarism, hate speech and offensive language in the media.

The Media Council for Self-Regulation (MCSR) has not responded to the invitation to take part in the discussions.

On behalf of HRA, the round table was moderated by Mr. Dragoljub Duško Vuković.

The participants of the round table agreed that plagiarism is one of the “deadly sins of journalism” and that editors and self-regulatory bodies have to pay much more attention to this problem. Also, they emphasized the necessity of distinguishing between offensive speech and hate speech.

Detailed conclusions from this and the following round tables will be published at the end of the cycle of discussions.

Project “Continuation of Debate on Code of Ethics and its Application” is funded by the British Embassy Podgorica.

For all additional information, please do not hesitate to contact me.

Mirjana Radović (mirjana@hraction.org)
Coordinator of programme Freedom of Expression
Human Rights Action20/11/2014 – ODRŽAN PRVI SASTANAK MEDIJSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA POSVEĆEN USPOSTAVLJANJU NJIHOVE SARADNJE I UJEDNAČENOJ PRIMJENI KODEKSA NOVINARA CRNE GORE

Danas je u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA) održan prvi od četiri planirana sastanka predstavnika medijskih samoregulatornih tijela, koji će biti posvećeni saradnji samoregulatornih tijela u cilju ujednačene primjene Kodeksa novinara Crne Gore.

Amer Ramusović, predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu, Božena Jelušić, ombudsmanka Vijesti, Paula Petričević, ombudsmanka Monitora, Ilija Jovićević, ombudsman Dana i Dragana Tripković, članica Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca, razgovarali su danas o plagiranju medijskih sadržaja, jeziku mržnje i uvredljivom jeziku u medijima.

Medijski savjet za samoregulaciju (MSS) nije odgovorio na poziv da njihov predstavnik ili predstavnica učestvuju u razgovorima.

U ime HRA, okrugli sto je moderirao g-din Dragoljub Duško Vuković.

Učesnici i učesnice okruglog stola su se saglasili da je plagiranje jedan od „smrtnih grijehova novinarstva“ i da bi urednici i samoregulatorna tijela morali ovom problemu da posvete mnogo veću pažnju. Takođe, postignuta je saglasnost o neophodnosti razlikovanja uvredljivog govora od govora mržnje.

Detaljniji zaključci sa ovoga i narednih okruglih stolova biće objavljeni na kraju ciklusa razgovora.

Projekat „Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara Crne Gore” podržala je Britanska ambasada u Podgorci.

Za dodatne informacije stojim na raspolaganju

Mirjana Radović (mirjana@hraction.org)
Koordinatorka programa Sloboda izražavanja,
Akcija za ljudska prava12/11/2014 Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava sjutra učestvuje u radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević učestvovaće sjutra u radu sjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, s početkom u 10 časova.

Na sjednici će se raspravljati o Predlogu zakona o dopunama Zakona o medijima (koji su podnijeli poslanici: Genci Nimanbegu, Azra Jasavić, Branka Bošnjak, Ljiljana Đurašković, Rifat Rastoder, Snežana Jonica, Andrija Popović i Almer Kalač) kao i Predlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (koji su podnijele poslanice: Snežana Jonica, Draginja Vuksanović i Azra Jasavić)

Predstavnica HRA će iznijeti argumente protiv vraćanja Klevete i Uvrede u KZ Crne Gore.

>>>5/11/2014 – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava danas govori pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, će danas govoriti pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta u Briselu, na sesiji o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu i aspektima ljudskih prava u Izvještajima o napretku, koja će trajati od 15:00 do 16:30 h.

>>>1/11/2014 POGLEDAJTE KOLIKO NETAČNO OBAVJEŠTAVA INFORMER

 
Saopštenje HRA od 31/10/2014 u kome se protivimo predlogu za ponovnu kriminalizaciju Klevete i Uvrede Naslovna strana Informera i tekst unutra u kome direktoricu HRA nazivaju licemjerom zato što se navodno zalaže za kriminalizaciju Klevete i Uvrede

 1/11/2014 – POVODOM POČETKA PROJEKTA „PODRŠKA RAZUMIJEVANJU SLOBODE IZRAŽAVANJA I NOVINARSKE ETIKE”

Akcija za ljudska prava, zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, 1. novembra 2014. počinje sa sprovođenjem projekta Podrška razumijevanju slobode izražavanja i novinarske etike, koji će trajati do kraja avgusta 2015.

Projekat će omogućiti:

• izradu on-line platforme putem koje će novinari i drugi zainteresovani građani moći da postavljaju pitanja iz oblasti novinarske etike i slobode izražavanja i da na njih dobiju odgovor stručnjaka. Naravno, pitanja se mogu postaviti i anonimno. Stranica www.savjeti.hraction.org se primjenjuje od 1. novembra 2014!

>>>31/10/2014 – HRA RESISTS PROPOSAL TO REINTRODUCE CRIMINAL OFFENCES DEFAMATION AND INSULT

HRA considers the proposal to reintroduce Defamation and Insult as criminal offences irrational, considering the fact that the current Montenegrin civil law provides sufficient instruments for ensuring protection of individual rights.

HRA reminds that reintroduction of the right of a person to file a criminal charge, in addition to a civil lawsuit for indemnification for the publication of inaccurate or offensive information has been proposed, which in case it is adopted would oblige the defendant to pay a special penalty to the state budget. This provides an additional, double punishment and nothing else.

>>>31/10/2014 – POVODOM PREDLOGA DA SE PONOVO UVEDU KRIVIČNA DJELA KLEVETE I UVREDE

Akcija za ljudska prava smatra neracionalnim predlog da se Kleveta i Uvreda ponovo uvedu kao krivična djela zato što važeće građansko pravo sadrži dovoljno instrumenata da se obezbijedi zaštita prava ličnosti.

Podsjećamo da se predlaže ponovo uvođenje prava da osoba, pored građanske tužbe za naknadu štete zbog objavljivanja netačnih ili uvredljivih informacija, može da podnese i krivičnu tužbu, koja bi, ako s njom uspije, dovela do toga da se tuženi obaveže da uplati i posebnu kaznu u državni budžet. Na ovaj način se u stvari omogućava dodatno, dvostruko kažnjavanje i ništa više.

>>>28/10/2014 – PRESS RELEASE REGARDING CONTINUATION OF PUBLISHING OF PORNOGRAPHIC MATERIAL IN DAILY INFORMER

Daily Informer continued on 27 October and 28 October 2014 to publish pornographic material with the aim of discrediting the Executive director of the Network for Affirmation of NGO Sector (MANS), Ms Vanja Ćalović.

HRA strongly condemns such a cheap campaign against the prominent activist in the fight against corruption and organized crime.

>>>28/10/2014 – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM NASTAVKA OBJAVLJIVANJA PORNOGRAFSKOG MATERIJALA U LISTU INFORMER

List Informer je juče (27.10.2014) i danas nastavio sa objavljivanjem pornografskog materijala ponovo s ciljem diskreditovanja izvršne direktorice MANS-a, Vanje Ćalović.

Oštro osuđujemo takvu prizemnu kampanju protiv istaknute aktivistkinje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

>>>24/10/2014 – PREDSTAVLJEN PROJEKAT „MONITORING REFORME PRAVOSUĐA“

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) su danas na konferenciji za štampu predstavili projekat „Monitoring reforme pravosuđa“, koji HRA i CeMI sprovode uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program. Projekat će se sprovoditi u naredne 2 godine.

>>>22/10/2014 – LETTER TO THE SUPREME STATE PROSECUTOR REGARDING 12 CASES OF INEFFICIENT INVESTIGATIONS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

HRA sent the letter on 21 October to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković involving 12 cases of human rights violations, which were neither investigated nor punished due to unprofessional performance of state prosecutors. All cases are publicly well known. Lack of investigation and punishment of responsible persons in these cases directly undermines the confidence in the existence of the rule of law in Montenegro and encourages further human rights violations.

HRA informed the Supreme State Prosecutor, who presides over the Prosecutorial Council, that HRA notified the Prosecutorial Council, chaired by the then Supreme State Prosecutor, Ranka Čarapić, about these cases in May 2012, requiring determination of responsibility of prosecutors. The Prosecutorial Council never responded to this letter in any way, nor did it take any actions to determine the liability of any of the competent prosecutors.

>>>