29/7/2015 – ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE PODRŽAVA NEPROFESIONALNO PRUŽANJE ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

NVO Akcija za ljudska prava, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća smatraju da Advokatska komora Crne Gore podržava neprofesionalni rad advokata koji pružaju odbranu po službenoj dužnosti zauzimanjem stava da nije nadležna da utvrđuje odgovornost advokata koji suštinski ništa ne uradi za klijenta koga je plaćen da brani po službenoj dužnosti, novcem poreskih obveznika. Zapanjeni smo ovakvom odlukom Advokatske komore, od koje smo očekivali da odlučno štiti etiku advokatske profesije koju, nadamo se, ipak poštuje većina njenih članova.

Zamjenik disciplinskog tužioca Advokatske komore, advokat Nikola Medojević, odbacio je pritužbu protiv advokata Boška Laličića koju smo podnijele zato što nije pružio nikakvu odbranu po službenoj dužnosti Moldavki Svetlani Čabotarenko (S.Č.) u krivičnom postupku koji su protiv nje sproveli privatni tužioci Zoran Piperović i Ekrem Jasavić. Medojević je u obrazloženju odluke (dostupno ovdje) istakao da ”organi Advokatske komore Crne Gore, pa ni disciplinski tužilac nemaju nadležnost da po pravu nadzora vrednuju cjelishodnost preduzimanja ili nepreduzimanja pojedinačnih radnji u brojnim predmetima u kojima advokati svakodnevno postupaju pred sudovima.”

NVO Akcija za ljudska prava, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća su Advokatskoj komori u decembru 2014. podnijele pritužbu protiv advokata Laličića zbog toga što je on, postupajući po službenoj dužnosti, samo figurirao u postupku i ništa drugo nije uradio za odbranu svoje klijentkinje, koja je onda u odsustvu osuđena i na kaznu zatvora, iako Kodeks profesionalne etike advokata obavezuje advokata u svakom slučaju, pa i u postupku po službenoj dužnosti, da ostvaruje i štiti interese klijenta, služi interesima pravde i da svojim profesionalnim i drugim javnim djelovanjem i ličnim primjerom doprinosi vladavini prava i društvu zasnovanom na poštovanju zakona, dok je istovremeno dužan da svoju profesiju obavlja savjesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošcu prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji mu je povjeren i uz upotrebu svih svojih znanja i sposobnosti i svih pravno dopuštenih i opravdanih sredstava.

Podsjećamo da advokat Laličić u pomenutom postupku:

(1) nije predložio izvođenje ni jednog dokaza u korist svoje klijentkinje,
(2) nije doveo u pitanje ni jedan dokaz protiv svoje klijentkinje;
(3) da je u vidu završne riječi, rekao samo: “ostavljam sudu na ocjenu donošenje zakonite odluke”;
(4) da nije izjavio žalbu na prvostepenu presudu kojom je njegova klijentkinja oglašena krivom i uslovno osuđena na kaznu zatvora, a
(5) da na žalbu tužioca koji je insistirao da se ona strožije kazni, nije ni odgovorio predlogom da se žalba odbije, već je samo izjavio da traži ”pravičnost i zakonitost”.

>>>28/7/2015 – REGARDING VERIFICATION OF LEGAL BASIS FOR LIVING IN OBJECTS OWNED BY MUNICIPALITY OF NIKŠIĆ

HRA is pleased to learn that the Municipality of Nikšić has begun checking the legal basis for free accommodation in housing facilities owned by the Municipality (according to the article published by daily Dan).

In January 2015 HRA sent an initiative to the president of Municipality of Nikšić, Mr Veselin Grbović, aiming to protect the human right to adequate housing, suggesting listing of all housing facilities owned by the Municipality, examining legal basis on which they were occupied and taking appropriate action if irregularities are detected.

HRA provided information to Mr. Grbović, which proved to be true, on existence of persons abusing these housing facilities as they have, in the meantime and in some other way, solved their housing issue. On the other hand, there are other vulnerable families living in inhuman conditions, and which should be provided with adequate housing.

>>>28/7/2015 – U VEZI PROVJERAVANJA OSNOVA PO KOJIMA SE ŽIVI U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPŠTINE NIKŠIĆ

HRA je sa zadovoljstvom primila vijest (koju je objavio Dan) da se u Nikšiću započelo sa provjerom pravnih osnova za besplatno stanovanje u objektima koji su u opštinskom vlasništvu.

U cilju zaštite ljudskog prava na adekvatno stanovanje, HRA je krajem januara predsjedniku opštine Nikšić Veselinu Grboviću uputila inicijativu kojom smo predložili da se popišu stambeni objekti u vlasništvu Opštine, da se ispitaju pravni osnovi po kojima su useljeni i preduzmu odgovarajuće mjere u slučaju da se otkriju nepravilnosti.

Predsjedniku Grboviću smo tada i saopštili informacije, koje su se ispostavile tačnim, da postoje lica koja zloupotrebljavaju boravak u ovim objektima jer su u međuvremenu, na drugi način, riješila stambeno pitanje. S druge strane, u Nikšiću i dalje ima stambeno ugroženih građana, koji žive u nehumanim uslovima, i koje bi trebalo adekvatno zbrinuti.

>>>24/7/2015 – REGARDING EVICTION OF FAMILIES LIVING IN BARRACKS NEAR ALUMINIUM PLANT

Human Rights Action (HRA) sent a letter today to the Minister of Labour and Social Welfare, Ms Zorica Kovačević, and the Mayor of the Capital City, Mr Slavoljub Stijepović, regarding eviction of families living in barracks next to Aluminium Plant in Podgorica (Kombinat Aluminijuma Podgorica – KAP).

HRA urged the Ministry of Labour and Social Welfare and The Capital City to make joint efforts towards reaching an agreement in order to prevent these families from leaving their homes before providing an alternative accommodation.

The letter (in Montenegrin) is available here.

>>>24/7/2015 – POVODOM ISELJAVANJA PORODICA KOJE ŽIVE U BARAKAMA KOD KOMBINATA ALUMINIJUMA

Akcija za ljudska prava je uputila danas pismo ministarki rada i socijalnog staranja, gospođi Zorici Kovačević, i gradonačelniku Glavnog grada, gospodinu Slavoljubu Stijepoviću povodom iseljavanja porodica koje žive u barakama kod Kombinata aluminijuma (KAP).

Apelulovali smo na Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad da zajedničkim naporom doprinesu postizanju dogovora kako porodice ne bi bile primorane da napuste svoje domove prije nego što im se obezbijedi alternativni smještaj.

Pismo je dostupno ovdje.

>>>17/7/2015 – REGARDING YESTERDAY’S STONING OF DAILY DAN EDITORIAL BOARD

Human Rights Action (HRA) condemns yesterday’s stoning of daily Dan facilities. According to HRA records, this is the seventh attack on journalists and their property from the beginning of 2015.

HRA reminds that there were two attacks on daily Dnevne novine correspondents’ property last month, and that vehicle of daily Dan correspondent was damaged in May. Since the beginning of 2015 three other cases of attacks on have been reported, which unfortunately continues the trend from 2014, when 10 similar cases were reported to the police.

An American NGO dealing with human rights protection, Human Rights Watch, published its report A Difficult Profession Media Freedom Under Attack in the Western Balkans, stating that the state of Montenegro was responsible for impunity for most crimes against journalists. The report, inter alia, cited HRA data that 20 cases of attacks and harassment of Montenegrin journalists have been recorded between 2010 and early 2014, including explosions at media outlets, car bombs, attacks and death threats.

HRA and Center for Monitoring and Research (CeMI) proposed the Ministry of Justice at the 1st National Conference on the Judicial Reform Process named “Judicial Reform in Montenegro – results achieved” to amend the Action plan for implementation of the Judicial Reform Strategy 2014-2016 with a measure that would provide drafting an needs analysis for amending the Criminal Code of Montenegro in order to prescribe enhanced protection of members of the profession performing public services and which are exposed to increased security risks, including journalists, lawyers, and human rights activists. This provision was stipulated, for example, by the Criminal Code of Serbia.

>>>17/7/2015 – POVODOM JUČERAŠNJEG KAMENOVANJA REDAKCIJE DANA

Akcija za ljudska (HRA) prava osuđuje jučerašnje kamenovanje prostorija dnevnog lista Dan. Prema našoj evidenciji ovo je već 7. napad na novinare i njihovu imovinu od početka ove godine.

Podsjećamo, prošlog mjeseca su se desila dva napada na imovinu dopisnica Dnevnih novina, a u maju je oštećeno i vozilo dopisnika Dana iz Bijelog Polja. Od početka godine, prijavljena su još tri slučaja napada na novinare čime se, nažalost, nastavlja trend iz 2014, tokom koje je policiji prijavljeno čak 10 ovakvih slučajeva.

Američka NVO za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, je u svom izvještaju „Teška profesija – udar na slobodu medija na zapadnom Balkanu“ (A Difficult Profession Media Freedom Under Attack in the Western Balkans) između ostalog zaključila da je država Crna Gora odgovorna za nekažnjivost većine zločina protiv novinara. U izvještaju se navodi i podatak HRA da je samo u periodu između 2010 – 2014 zabilježeno 20 slučajeva napada na novinare i imovinu medija, uključujući uznemiravanje, podmetanje eksplozivnih naprava i prijetnje smrću.

HRA i Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) su na Prvoj nacionalnoj konferenciji o reformi pravosuđa održanoj u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori” predložili Ministarstvu pravde da Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa za period 2014-2016 dopuni mjerom kojom bi se obezbijedila izrada analize potrebe da se dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore propiše pojačana zaštita pripadnika profesija koje obavljaju javnu službu, a koje su izložene povećanom bezbjednosnom riziku, što uključuje novinare, advokate, ali i aktiviste za ljudska prava, pogotovo za prava seksualnih manjina. Ovakva odredba je propisana, primjera radi, Krivičnim zakonikom Srbije.

>>>17/7/2015 – HUMAN RIGHTS WATCH: THE STATE IS RESPONSIBLE FOR IMPUNITY FOR MOST CRIMES AGAINST JOURNALISTS

American NGO dealing with human rights protection, Human Rights Watch, published on 15 June 2015 its report A Difficult Profession Media Freedom Under Attack in the Western Balkans. Human Rights Watch’s research has found that ineffective state response has resulted in de facto impunity for most crimes against journalists.

The report, inter alia, cited HRA data that 20 cases of attacks and harassment of Montenegrin journalists have been recorded between 2010 and early 2014, including explosions at media outlets, car bombs, attacks and death threats. Other data from HRA report Prosecution of Attacks on journalist in Montenegro have been cited as well.

>>>17/7/2015 – HUMAN RIGHTS WATCH: DRŽAVA ODGOVORNA ZA NEKAŽNJIVOST VEĆINE ZLOČINA PROTIV NOVINARA

Američka NVO za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch je 15.7.2015. objavila izvještaj „Teška profesija – udar na slobodu medija na zapadnom Balkanu“ (A Difficult Profession Media Freedom Under Attack in the Western Balkans). Autorka izvještaja, Lydia Gall, je iznijela zaključak da je država Crna Gora odgovorna za nekažnjivost većine zločina protiv novinara, i da Vlada nije uložila dovoljno napora da napade istraži.

U izvještaju, između ostalog, se navodi i podatak Akcije za ljudska prava da je samo u periodu između 2010 – 2014 zabilježeno 20 slučajeva napada na novinare i imovinu medija, uključujući uznemiravanje, podmetanje eksplozivnih naprava i prijetnje smrću, a citirani su i drugi podaci iz izvještaja HRA „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori“.

>>>15/7/2015 – THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS HELD

5The 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved” has been held in Podgorica today.

The Conference was organised by NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme. The Conference was attended by judges, court presidents, public prosecutors, representatives of the Ministry of Justice, the Judicial Council, the Association of Judges of Montenegro, Association of State Prosecutors of Montenegro, Bar Association, Notary Chamber, Chamber of Public Executors, Centre for Mediation, non-governmental organizations, international organizations and diplomatic representatives.

At the opening session, the audience was addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI. Opening the conference, Ms. Gorjanc Prelević said that the aim and motive of HRA and CeMI engagement in the project “Monitoring of Judicial Reform”, implemented in cooperation with the Ministry of Justice, was to “contribute that the reform is not carried out endlessly, to prevent prescribing the same strategic objectives as before, but complete the reform successfully during the following three years, as provided by the current Judicial Reform Strategy for the period 2014-2018. This can be achieved by objectively examining the results of the reforms, for which we have gathered here today. ”

>>>15/7/2015 – ODRŽANA PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O REFORMI PRAVOSUĐA

Danas je u Podgorici održana Prva nacionalna konferencija o reformi pravosuđa pod nazivom „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”.

Konferenciju su organizovale NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program. Konferenciji su prisustvovali sudije, predsjednici sudova, državni tužioci, predstavnici Ministarstva pravde, Sudskog savjeta, Udruženja sudija Crne Gore, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, Advokatske komore, Notarske komore, Komore javnih izvršitelja, Centra za posredovanje, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i diplomatski predstavnici.

U uvodnom dijelu konferencije govorili su g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI. Otvarajući konferenciju, g-đa Gorjanc Prelević je rekla da je cilj i motiv angažovanja HRA i CeMI u projektu „Monitoring reforme pravosuđa“, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, „da doprinesu da se reforma ne sprovodi unedogled, da se ponovo ne prepisuju isti strateški ciljevi kao do sada, već da se u naredne tri godine reforma uspješno i okonča, kako je i predviđeno aktuelnom Strategijom reforme pravosuđa za period 2014-2018. Put do toga je objektivno sagledavanje rezultata dosadašnje reforme, i u tom cilju smo se danas okupili“.

>>>14/7/2015 – ANNOUNCEMENT OF THE FIRST NATIONAL CONFERENCE ON THE JUDICIAL REFORM PROCESS

NGO Human Rights Action (HRA) and NGO Center for Monitoring and research (CeMI), in cooperation with the Ministry of Justice, are organising tomorrow, on 15 July 2015 at 10:00 am at the Ramada hotel, the 1st National Conference on the Judicial Reform Process, under working title: “Judicial Reform in Montenegro – results achieved”. The conference will be held within the Judicial Reform Monitoring Project, supported by the EU through the IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro programme and the Kingdom of Netherlands through MATRA programme.

The audience will be addressed by Mr. Zoran Pažin, the Minister of Justice, Ms. Annalisa Giansanti, Political Affairs Advisor at the EU Delegation to Montenegro, Mr. Aleksandar Momirov, representative of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ms. Stanka Vučinić, Deputy President of the Supreme Court of Montenegro, Mr. Ivica Stanković, Supreme State Prosecutor of Montenegro, Ms. Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive Director and Mr. Zlatko Vujović, President of the Governing Board of CeMI.

Within the Conference, three panel discussions will be held on the following topics:

1. “Election, evaluation, promotion and determining liability of judges and prosecutors”;
2. “Transparency and accessibility of judicial institutions – the requirement for increasing public confidence in the judiciary”; and
3. “The development and role of the judicial professions and other professions in the function of the judiciary in the reform process”.

The high representatives from the judiciary institutions and professions, the media and CSOs will speak at these panels.

The report on realized activities in the judiciary reform process 2007 – 2014 will be presented at the Conference.

The Agenda of the Conference is available here.

>>>14/7/2015 – NAJAVA PRVE NACIONALNE KONFERENCIJE O REFORMI PRAVOSUĐA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Ministarstvom pravde, sjutra, 15. jula 2015. u 10:00 h u hotelu Ramada organizuju prvu nacionalnu Konferenciju o reformi pravosuđa, pod radnim nazivom: „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati”. Konferencija se održava u okviru projekta “Monitoring reforme pravosuđa” podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz “IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro” program i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program.

Na Konferenciji će govoriti g-din Zoran Pažin, ministar pravde, g-đa Annalisa Giansanti, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, g-din Aleksandar Momirov, predstavnik ambasade Kraljevine Holandije, g-đa Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, g-din Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA i g-din Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI.

U okviru Konferencije održaće se 3 panel diskusije na teme:

1. Izbor, ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje odgovornosti sudija i tužilaca;
2. Transparentnost i dostupnost pravosudnih institucija – uslov povećanja povjerenja javnosti u pravosuđe; i
3. Razvoj i uloga pravosudnih profesija i drugih profesija u funkciji pravosuđa u procesu reforme.

U okviru panela će govoriti predstavnici pravosudnih institucija, medija i nevladinih organizacija.

Na Konferenciji će biti predstavljen i Izvještaj o realizovanim aktivnostima u procesu reforme pravosuđa 2007-2014.

Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji i o njoj obavijestite širu javnost.

Agenda Konferencije je dostupna ovdje.

>>>13/7/2015 – OBEŠTEĆENJE JE OBAVEZA DRŽAVE

Vladu obavezuju višestruki razlozi pravičnosti da unesrećene porodice u Murinu prestane da tretira kao državne neprijatelje

Vojni savez NATO je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju od 24. marta do 10. juna 1999. godine zbog politike tadašnjeg državnog vrha, odnosno represije koju su vojska i policija sprovodile na Kosovu. U Crnoj Gori su gađani, po pravilu, vojni ciljevi.

U petak, 30. aprila 1999. godine, prilikom bombardovanja mosta u varoši Murino na sjeveru Crne Gore, avioni NATO su pogodili i prodavnicu i Dom kulture i oštetili druge civilne objekte. Tom prilikom je stradalo šest civila, od kojih troje djece u prodavnici, dok je četvoro ljudi teže povrijeđeno. Poginuli su Miroslav Knežević (14), Olivera Maksimović (13), Julija Brudar (11), Vukić Vuletić (46), Milka Kočanović (69) i Manojlo Komatina (72). Sirene se tog dana nisu čule, niti je bilo drugog upozorenja na opasnost, što je činjenica utvrđena i pravosnažnom sudskom odlukom.

Od maja 2008. godine, porodice poginulih i jedna povrijeđena osoba tuže se sa državom – ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane za naknadu štete. Bliski srodnici poginulih, njih 27, i jedan povrijeđeni, zahtijevali su naknadu nematerijalne štete u pojedinačnim iznosima od 13.000 do 20.000 eura, zbog duševnih bolova i troškova sahrane, odnosno fizičkih bolova, straha i troškova liječenja.

Sve zajedno 453.500€ eura.

>>>2/7/2015 – DISCUSSION ON THE NEED TO AMEND THE MEDIA ACT HELD

A discussion on the need to amend the Media Act has been organized by NGO Human Rights Action, with the support of the Australian Embassy.

The audience was addressed by ministers Zoran Pažin and Pavle Goranović, the Australian ambassador, H.E. Julia Fini, Tea Gorjanc Prelević, HRA Executive director and members of the working group that proposed the amendments to the Media Act: Azra Jasavić, Pozitivna Crna Gora MP, Dragoljub Duško Vuković, journalist and media analyst, Jadranka Vojvodić, Deputy Director of the Agency for Electronic Media and Goran Đurović, member of the RTCG Council and the President of the Managing Board of the Coalition of NGOs Saradnjom do cilja.

Following an extensive discussion, the conclusion was that the working group will list numerous supported reasons for amendments to the Media Act, which has not been amended for 13 years since its adoption, that it will initiate the consultative hearings before the Parliament with the Minister of Culture, in order to create formal gap analysis of the legal framework for the media, after which, hopefully, a working group for drafting the amendments to the Act will be established.

>>>