19/09/2014 PRODUŽEN KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

Poštovani i poštovane,

Obavještavamo Vas da je NVO Akcija za ljudska prava produžila rok za dostavljanje predloga/ idejnog rješenja za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“.

Novi rok za dostavu predloga je nedelja, 28.9.2014.

Podsjećamo da će najbolji predlog biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me



18/09/2014 WORKSHOP ON THE IMPLEMENTATION OF THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (OP-ICESCR)

HRA, CEDEM and the International Network on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) organised a workshop on the implementation of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) in Budva, Montenegro on 15-16 September. The workshop was organized with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland and the Ford Foundation and gathered activists of Civil Society Organizations in order to exchange experiences and ideas about the possibilities of effective protection of economic, social and cultural rights in Montenegro under the Optional Protocol, which entered into force in May 2013.

>>>



18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI

U organizaciji CEDEM-a, Akcije za ljudska prava i Međunarodne mreže o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ESCR-Net), u Budvi je 15/16. septembra održana radionica posvećena primjeni Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (OP-ICESCR) u Crnoj Gori. Radionica je organizovana uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske i Ford fondacije i okupila je aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva, sa ciljem razmjene iskustava i ideja o mogućnostima efikasne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava na osnovu Opcionog protokola, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine.

>>>



KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”

NVO Akcija za ljudska prava Vas poziva da dostavite predlog/ idejno rješenje za naslovnu stranicu priručnika „Etično novinarstvo“, u vidu karikature ili fotografije.

Najbolji predlog će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR, uz sva autorska prava.

Rok za dostavu predloga je ponedjeljak, 22.9.2014.

Predloge slati na e-mail adresu: hra@t-com.me



11/09/2014 PROPOSALS TO THE DRAFT LAW AMENDING THE LAW ON FREE LEGAL AID

The Ministry of Justice organised a public discussion on the Draft Law Amending the Law on Free Legal Aid, which lasted until 9 September 2014.

Human Rights Action (HRA) believes that the new version of the Law brings improvements, especially regarding the means test for exercising the right to free legal aid, which means that more poor persons will now be able to exercise this right.

>>>



11/09/2014 PREDLOZI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Ministarstvo pravde organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koja je završena 9. septembra 2014.

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da nova verzija zakona sadrži poboljšanja posebno u dijelu imovinskog cenzusa za ostvarivanje prava na BPP, pa će tako mnogo više siromašnih građana sada moći da ostvari ovo pravo.

Međutim, HRA i dalje apeluje na Ministarstvo pravde da se besplatna pravna pomoć proširi i na upravni postupak, u skladu sa praksom iz regiona i preporukama međunarodnih tijela, posebno zbog toga što mnogi siromašni građani upravo u ovom postupku ostvaruju prava vezana za socijalno obezbjeđenje i dr.

>>>



10/09/2014 HRA COMMENTARY OF THE RELIESED OPINION OF THE BASIC STATE PROSECUTOR IN PODGORICA THAT THERE WERE NO GROUNDS FOR CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST POLICE OFFICERS FOR THEIR CONDUCT AGAINST BASKETBALL MATCH SPECTATORS IN 2012

The Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica informed Human Rights Action (HRA) that it had reviewed a complaint HRA submitted against police officers for excessive and unlawful use of force towards the fans at the basketball match Budućnost – Partizan, and determined that there had been no grounds for initiating a criminal proceeding. The Prosecutor’s Office invited HRA to file a criminal complaint for a particular criminal offence against an identified person, and submit valid evidence. This opinion was signed by the Deputy Basic State Prosecutor, Ivan Medojević. The Head of the Basic State Prosecutor’s Office is Ljiljana Klikovac.

HRA requested from the acting Supreme Public State prosecutor Veselin Vučković to review this decision of the Basic State Prosecutor’s Office, as well as the general approach of the State Prosecutor’s Office towards processing of torture in Montenegro.

>>>



10/9/2014 POVODOM STAVA OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA U PODGORICI DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV POLICAJACA ZBOG NJIHOVOG PONAŠANJA PREMA NAVIJAČIMA NA KOŠARKAŠKOJ UTAKMICI KK BUDUĆNOST – KK PARTIZAN 2012. GODINE

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) je obavijestilo Akciju za ljudska prava (HRA) da je na osnovu prijave HRA protiv policajaca zbog prekomjerne upotrebe sile prema navijačima na utakmici Budućnost – Partizan 21. oktobra 2012. sprovelo uviđaj, ali da nije našlo da postoji osnov za pokretanje krivičnog postupka. Tužilaštvo je pozvalo HRA da, ako to želi, protiv određenog lica za određeno krivično djelo podnese krivičnu prijavu, uz valjane dokaze. Ovaj stav je potpisao zamjenik Osnovnog državnog tužioca Ivan Medojević. Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva je Ljiljana Klikovac.

HRA je juče zatražila od v.d. Vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića da preispita ovakvu odluku ODT i uopšte pristup državnog tužilaštva procesuiranju torture u Crnoj Gori.

>>>



OGLAS ZA RADNO MJESTO: FINANSIJSKI MENADŽER/ MENADŽERKA – RAČUNOVOĐA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) raspisuje oglas za finansijskog menadžera ili menadžerku – računovođu

Opis posla:
• Izrada budžeta i finansijskih planova po projektima;
• Vođenje računovodstvene evidencije;
• Priprema i predaja prijava i obrazaca Poreskoj upravi i drugim nadležnim organima;
• izrada finansijskih iskaza;
• prikupljanje i arhiviranje računovodstvene dokumentacije;
• praćenje finansijske realizacije projekta;
• izrada finansijskih izvještaja o realizaciji projekata.

Kvalifikacije:
• Srednja stručna sprema dovoljna; fakultetsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja je prednost.

Uslovi:
• najmanje 3 godine iskustva u radu na istim ili vrlo sličnim poslovima;
• licenca ovlašćenog računovođe;
• poznavanje engleskog jezika;
• poznavanje MS Office paketa (Excel-a obavezno);
• organizaciona sposobnost i sistematičnost;
• prednost imaju osobe s iskustvom rada u neprofitnom sektoru i na projektima Evropske unije.

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 10. septembar 2014.

Prijave dostavljati na:

hra@t-com.me

Ili na adresu:

Akcija za ljudska prava
Ulica Slobode 74/II
81000 Podgorica
Tel: +382 20 232 348
Fax: +382 20 232 122



01/08/2014 ENSURE THAT THE SAME CRITERIA APPLY FOR ALL CANDIDATES FOR STATE PROSECUTORS

Human Rights Action (HRA) submitted a letter to the President and members of the Prosecutorial Council in which we urged the Council to refrain from holding the general election of public prosecutors not only until the Constitutional Court reviews constitutionality of such election, but also until the criteria for election are specified.

HRA warns that, because of the current lack of parameters for assessment of criteria for the election of state prosecutors, it cannot be provided that the same criteria apply in the same way for each candidate, and that therefore objectivity has not been ensured.

Although it would be necessary to assess the quality of work of state prosecutors as soon as possible, as some cases of great social significance have obviously been ineffectively investigated and prosecuted, it is necessary to first ensure that such assessment is based on a uniform application of criteria to everyone, which is exactly what the existing regulations do not provide for.

>>>



01/08/2014 OBEZBIJEDITI DA ZA SVE KANDIDATE ZA IZBOR ZA DRŽAVNOG TUŽIOCA VAŽI ISTI KRITERIJUM

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas dostavila pismo predsjedniku i članovima Tužilačkog savjeta u kome je apelovala da svakako sačekaju sa opštim izborom državnih tužilaca dok Ustavni sud ne odluči da li je takav izbor u skladu sa Ustavom, ali i dok se ne preciziraju kriterijumi za izbor. HRA upozorava da zbog postojećeg nedostatka parametara za ocjenu propisanih kriterijuma za izbor državnih tužilaca nije obezbijeđeno da se isti kriterijum primjenjuje na isti način na svakog kandidata, pa tako nije obezbijeđena objektivnost.

Iako je neophodno što prije preispitati kvalitet rada svih državnih tužilaca, jer postoje slučajevi i od velikog društvenog značaja u kojima je očigledno neopravdano došlo do zastarijevanja krivičnog gonjenja, očigledno lošeg vođenja istrage bez rezultata, ili do neuspjeha optužnica, neophodno je prije toga obezbijediti jednaku primjenu kriterijuma u svakom slučaju, a to postojeći propisi ne obezbjeđuju.

Zbog toga prije opšteg izbora treba propisati parametre za bodovanje kriterijuma – najbolje tako što će se sačekati usvajanje novog Zakona o državnom tužilaštvu i podzakonskih akata na osnovu tog zakona, ili tako što će sam Tužilački savjet svojim Poslovnikom u međuvremenu propisati parametre za ocjenu kriterijuma propisanih važećim zakonom.

>>>



26/07/2014 REGARDING ELECTION OF PRESIDENT OF THE SUPREME COURT

Human Rights Action (HRA) regrets the decision of the Judicial Council to go through with the election of the President of the Supreme Court, even though its members were informed that an initiative had been filed with the Constitutional Court to review the constitutionality of the statutory election procedure.

If the Constitutional Court finds the said provisions to be unconstitutional, as was the case with the election procedure for the Supreme State Prosecutor, it would mean that the election of Ms. Vesna Medenica for the Supreme Court President had also been unconstitutional. This would call into question the legality of actions undertaken by Ms. Medenica as the head of the Supreme Court, as well as the work of the Judicial Council, that Medenica is a member of ex officio.

HRA’s initiative for constitutional review submitted to the Constitutional Court, of which the Judicial Council’s President and members were informed a day before the session, points out that provisions of the Judicial Council Act in relation to the election and dismissal of the Supreme Court President are in conflict with the Constitution.

>>>



26/07/2014 POVODOM IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta da sprovede izbor predsjednika Vrhovog suda, iako su njegovi članovi bili obaviješteni da je Ustavnom sudu upućena inicijativa da ocijeni ustavnost zakonom propisanog postupka izbora.

U slučaju da Ustavni sud odluči da su spomenute odredbe neustavne, kao što se to desilo sa postupkom izbora VDT a, to bi značilo i da je Vesna Medenica na neustavan način izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Time bi se dovela u pitanje zakonitost radnji koje gospođa Medenica bude preduzimala kao organ uprave u Vrhovnom sudu, kao i rad Sudskog savjeta, čija je članica po položaju.

>>>



25/07/2014 CONSTITUTIONAL COURT FINDS THE THIRD ROUND OF VOTING FOR THE SUPREME STATE PROSECUTOR UNCONSTITUTIONAL

Human Rights Action (HRA) greets the decision of the Constitutional Court of 23 July 2014 that provisions of the Rules of Procedure of the Parliament of Montenegro on election of the Supreme State Prosecutor (SSP), which were amended to add the third round of voting, are not in conformity with the Constitution.

HRA submitted an initiative to the Constitutional Court to review constitutionality of Art. 178, para 6 and 7 of the Rules of Procedure of the Parliament in March 2014.

The Constitutional Court has already concluded in its preliminary decision – to accept the initiative and suspend SSP’s election – that the Parliament “exceeded its powers” and “defined the Supreme State Prosecutor’s election in the challenged provisions of Art. 178, para 6 and 7 of the Rules of Procedure in a manner contrary to the Constitution, providing for additional ‘third’ and ‘fourth round’”.

>>>



25/07/2014 POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBE POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE O IZBORU VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA (VDT) NIJESU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo povodom odluke Ustavnog suda od 23. jula 2014. da odredbe Poslovnika Skupštine Crne Gore o izboru Vrhovnog državnog tužioca (VDT), kojima je dopisan treći krug glasanja, nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 178 st. 6. i 7. Poslovnika Skupštine HRA je Ustavnom sudu podnijela u martu 2014.

Podsjećamo da je Ustavni sud već u svojoj preliminarnoj odluci, kada je odlučeno da se inicijativa prihvati i privremeno obustavi izbor VDT-a, konstatovao da je Skupština „prekoračila ovlašćenja” i da je „osporenim odredbama člana 178 st. 6. i 7. Poslovnika izbor Vrhovnog državnog tužioca uspostavila na način suprotan Ustavu propisujući dodatno, „treće” i „četvrto glasanje”.

>>>