4/2/2016 – UTVRDITI ODGOVORNOST POLICAJACA ZA PREBIJANJE MLADIĆA U ZLATARSKOJ ULICI I PRIKRIVANJE TOG KRIVIČNOG DJELA

Akcija za ljudska prava je danas pozvala rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva, Ljiljanu Klikovac, i direktora Uprave policije, Slavka Stojanovića, da hitno postupe u skladu s preporukom Ombudsmana i obezbijede identifikaciju i procesuiranje policajaca koji su 24. oktobra 2015. pretukli dvojicu mladića u ulici Miljana Vukova (tzv. ulici Zlatara), ali i da obavezno identifikuju i utvrde odgovornost i onih službenika policije koji su se solidarisali sa kolegama – izvršiocima zlostavljanja do te mjere da su odbili da procesuiraju krivičnu prijavu pretučenih mladića i pruže im zaštitu u skladu sa zakonom.

Smatramo skandaloznim da se ovaj očigledan slučaj policijskog zlostavljanja i njegovog prikrivanja nije procesuirao i bez preporuke Ombudsmana.

Očekujemo da javnost bude obaviještena o svim rezultatima djelovanja Osnovnog državnog tužilaštava i Uprave policije u istragama i svih drugih krivičnih djela prijavljenih u kontekstu protesta prije nešto više od tri mjeseca.

>>>1/2/2016 – HRA CONDEMNS INSULTING AND THREATENING POZITIVNA CRNA GORA MPs

NGO Human Rights Action (HRA) condemns threats, calls to violence and the lowest level insults which the opposition party Pozitivna Crna Gora MPs, Azra Jasavić, Darko Pajović and Goran Tuponja received on following their recent vote to support the Montenegrin Government.

The speech on political matters enjoys the highest level of protection in accordance with the European standards of freedom of expression, and politicians, especially those performing public functions such as MPs are obliged to tolerate the highest degree of criticism, which also includes insults. HRA noticed that Pozitivna Crna Gora perceived verbal attacks and threats to that end.

However, criticism of politicians has its limits, especially if turns into calls to violence or if it involves insults of the lowest kind aimed only at humiliation instead of contribution to the dialogue in public interest. HRA condemns all outbursts of hatred towards Pozitivna Crna Gora MPs on public networks, which have crossed this limit.

>>>1/2/2016 – O VRIJEĐANJU I PRIJETNJAMA POSLANICI I POSLANICIMA POZITIVNE CRNE GORE

Akcija za ljudska prava osuđuje prijetnje, pozive na nasilje i prizemne uvrede isključivo namijenjene ponižavanju ličnosti koje su putem društvenih mreža primili poslanica i poslanici  opozicione političke partije Pozitivna Crna Gora,  Azra Jasavić, Darko Pajović i Goran Tuponja, pošto su nedavno glasali za podršku Vladi, o čemu su izvijestili i mediji i tako ih učinili poznatim svima.

Govor o političkim pitanjima uživa najveći stepen zaštite slobode izražavanja, a političari, pogotovo oni na državnim funkcijama kakve su i poslaničke, dužni su da trpe najviši stepen kritike, koji uključuje i uvrede u skladu s evropskim standardom. Primijetili smo da su do sada na takav način ove i slične napade doživljavali i iz same Pozitivne.

Međutim, i kritika političara ima svoje granice, pogotovo ako prerasta u pozive na nasilje ili sadrži vrijeđanje najnižeg nivoa ciljano isključivo da ponizi ličnost, a ne da doprinese dijalogu koji predstavlja javni interes, pa osuđujemo sve izlive mržnje i prema poslanicima i poslanici Pozitivne, koji su prešli tu granicu i na javnim mrežama.

>>>1/2/2016 – BASIC COURT IN PODGORICA: TV PINK M VIOLATED HONOUR AND REPUTATION OF HRA EXECUTIVE DIRECTOR

The Basic Court in Podgorica has ruled in favour of the Human Rights Action’s (HRA) Executive Director, Tea Gorjanc-Prelević, in a dispute against TV Pink M awarding her a thousand euros in damages for violation of honour and reputation. The Court ordered TV Pink M to publish the pronouncement of the judgment when it becomes final.

The Basic Court found that TV Pink M has, within its news programme „Minut, dva“ two times gratuitously released a photo of Gorjanc-Prelević insinuating that she should be imprisoned due to alleged mounting of the S.Č. affair (Moldovan woman victim of sex trafficking), and that she has, together with the international community, allegedly invented the affair in order to influence Montenegrin political situation.

>>>1/2/2016 – OSNOVNI SUD U PODGORICI: TV PINK M POVRIJEDILA ČAST I UGLED IZVRŠNE DIREKTORICE HRA

Osnovni sud u Podgorici je presudio u korist izvršne direktorice Akcije za ljudska prava, Tee Gorjanc-Prelević u sporu protiv televizije TV Pink M i dosudio joj hiljadu eura odštete zbog povrede časti i ugleda. Sud je naložio televiziji Pink M da objavi izreku presude po pravosnažnosti.

Osnovni sud je utvrdio da je televizija Pink M u okviru priloga u svom informativnom programu ”Minut, dva” neosnovano dva puta objavila fotografiju Gorjanc-Prelević insinuirajući da bi ona povodom navodnog kreiranja afere S.Č. trebalo da ide u zatvor, kao i da je zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice navodno izmislila tu aferu da bi uticala na političke prilike u Crnoj Gori

>>>20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

The investigation against three persons for attempted murder of Montenegrin journalist Tufik Softić in November 2007 has been terminated in October 2015 without results.

Softić’s legal representative, Attorney at Law Dalibor Tomović, and HRA Executive Director, Tea Gorjanc Prelević, informed the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković of failures in the investigation that rendered it ineffective and finally led to its termination. They urged Stanković to ensure that responsibility is determined of state officers who were in charge of this investigation and failed to execute it effectively. The letter (in English) is available here. The original (in Montenegrin) is available here.

In addition to this case, when Softic was heavily beaten in front of his family home, there was another incident in August 2013 when explosive device was put in front of his home, but that luckily did not hurt anyone. The investigation of that case also did not produce any results.

Tufik Softic has been reporting on the activities of the criminal gang members from the north of Montenegro.

>>>20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Povodom odluke zamjenice rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Nade Bugarin, da 28. oktobra 2015. obustavi istragu protiv dva lica zbog pokušaja ubistva i jednog zbog podstrekavanja na pokušaj ubistva novinara Tufika Softića, koji se desio 1. novembra 2007, punomoćnik Tufika Softića, advokat Dalibor Tomović, i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc-Prelević, uputili su 18.1.2016. pismo Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, u kome su naveli sve propuste u istrazi koji su je učinili nedjelotvornom i koji su na kraju doveli do njenog obustavljanja. U pismu se zahtijeva od VDT-a da ispita koji su državni službenici odgovorni za propuste prilikom sprovođenja istrage u ovom slučaju, čime su prekršili ljudska prava novinara Tufika Softića i Crnu Goru obilježili kao državu koja nije u stanju da uspostavi vladavinu prava i spriječi slične napade na novinare.

>>>15/1/2016 – THE AGENCY FOR ELECTRONIC MEDIA AND MEDIA COUNCIL FOR SELF-REGULATION ADOPT HRA COMPLAINTS AGAINST TV ”PINK M”

Director of the Agency for Electronic Media, Mr. Abaz Džafić, issued a decision on Friday, accepting Human Rights Action’s (HRA) complaint and finding that the commercial company „Pink M Company“ (television Pink M) has, by broadcasting 5 news reports „Minut, dva“ (One to two minutes) about HRA Executive Director Tea Gorjanc-Prelević (8 times on 30 January 2015; 6 times on 2 November 2015; 10 times on 17 November 2015; 11 times on 18 November 2015; and 8 times on 20 November 2015), “committed multiple violations of the principles of objectivity, impartiality, accuracy, the principle of freedom of publishing comments and respect of the rule of the other side”, and therefore:

a) Issued a warning, as an administrative and supervisory measure due to violations of the Electronic Media Act, the Rulebook on Program Standards in Electronic Media and the Broadcasting license,
b) Warned that all future violations shall result in stricter measures in accordance with the Electronic Media Act (stricter measures include temporary or permanent revocation of the Broadcasting licence, Art. 142),
c) Ordered TV Pink M to publish the warning measure in its programme within news report “Minut, dva”.

TV Pink M has the right to file a complaint to the Council of the Agency within 15 days.

>>>15/1/2016 – AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE I MSS USVOJILI PRIGOVORE HRA NA PINK M

Danas je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić donio rješenje kojim je prihvatio prigovor Akcije za ljudska prava i utvrdio da je privredno društvo ”Pink M Company” (televizija Pink M) emitovanjem pet priloga u informativnim emisijama ”Minut, dva” o izvršnoj direktorici Akcije za ljudska prava Tei Gorjanc-Prelević (i to osam puta 30.1.2015; 6 puta 2.11.2015; 10 puta 17.11.2015; 11 puta 18.11.2015. i 8 puta 20.11.2015), ”višestruko kršilo načela objektivnosti, nepristrasnosti, tačnosti, načelo slobode objavljivanja komentara i poštovanje pravila druge strane”, i

a) izrekao upozorenje, kao upravno-nadzornu mjeru zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i Odobrenja za emitovanje,
b) upozorio ga da će svako eventualno buduće kršenje rezultirati strožim mjerama u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima (strože mjere su privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja za emitovanje, čl. 142),
c) naložio da izrečenu mjeru upozorenja objavi u svom programu u okviru informativne emisije ”Minut, dva”.

Protiv ovog rješenja Pink M ima pravo žalbe Savjetu Agencije u roku od 15 dana.

>>>11/1/2016 – REGARDING THE NEW ATTACK ON LGBT FORUM PROGRESS DIRECTOR STEVAN MILIVOJEVIĆ

Human Rights Action (HRA) strongly condemns the physical attack on Stevan Milivojević, human rights activist and executive director of LGBT Forum Progress, which happened yesterday in Podgorica. Milivojević said that he was intercepted in the street by two young men, who recognized he was a prominent gay rights activist, and who told him that he was “in their neighbourhood, in which no faggots were allowed”. They called him a “disgusting faggot,” and then punched him twice in the head with fists, which left Milivojević with a cut lip. The attackers then escaped. HRA expects the police to identify and severely punish the perpetrators of this attack as soon as possible, bearing in mind that Montenegrin Criminal Code prescribes stricter punishment for criminal offenses motivated by hatred.

To date Stevan Milivojević suffered more than 30 physical and verbal attacks at public places, which as a rule, were never punished. For the first time last year in November last year three men from Podgorica were finally sentenced to three and a half months in prison for publicly endangering Milivojević by insulting and threatening to physically attack him. At the time of the incident, he was accompanied by Terry Reinke, member of the European Parliament. Milivojević is widely known as a particularly peaceful person, always open for a dialogue.

>>>11/1/2016 – POVODOM NOVOG NAPADA NA STEVANA MILIVOJEVIĆA DIREKTORA LGBT FORUMA PROGRES

Akcija za ljudska prava najstrože osuđuje fizički napad na aktivistu za ljudska prava Stevana Milivojevića, direktora NVO LGBT Forum Progres, koji se dogodio danas popodne u Podgorici. Njega su dvojica mladića presrela na ulici, prepoznali kao istaknutog aktivistu za gej prava, rekli mu da je to ”njihov kraj, u kome nije dozvoljeno kretanje pedera”, nazvali “odvratnom pederčinom”, a onda ga pesnicom udarili dva puta u glavu, od čega mu je rasječena usna. Napadači su pobjegli s lica mjesta. Očekujemo da policija što prije otkrije počinioce ovog napada i da oni budu strogo kažnjeni imajući u vidu da Krivični zakonik Crne Gore nalaže strože kažnjavanje za krivična djela učinjena iz mržnje.

Stevan Milivojević je do sada pretrpio preko 30 fizičkih i verbalnih napada na javnim mjestima, koji po pravilu nisu bili istraženi i kažnjeni. Prošle godine u novembru sud je donio pravosnažnu presudu kojom su sa po tri i po mjeseca zatvora kažnjena tri muškarca iz Podgorice zbog toga što su ga javno ugrozili vrijeđanjem i prijetnjama da će ga fizički napasti. Milivojević je inače poznat kao izuzetno miroljubiv čovjek, uvijek spreman na dijalog.

>>>10/1/2016 – INDICTMENT AGAINST ATTORNEY VLADAN BOJIĆ VIOLATED HUMAN RIGHT TO PRIVACY

HRA sent a letter on 23 December 2015 to the Supreme State Prosecutor’s Office, the Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica and the Basic Court Podgorica regarding the indictment brought against attorney at law Vladan Bojić by the Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica on 12 November 2015.

HRA considers that the indictment breached the attorney’s human right to privacy and also that it is disputable regarding respecting the rights of defence of his client.

The attorney at law Vladan Bojić was indicted for the criminal offense Violation of Confidentiality of Criminal Procedure as he communicated over the phone some information from the investigation to the wife of the person he represented (former major of Budva Lazar Radjenovic). The wife hired Bojić in the first place to represent her husband who is in detention. Her telephone was under surveillance.

HRA considers that the indictment violated the attorney’s right to privacy as it included, without any justified reason, parts of intercepted conversations and messages containing offensive language related to third parties (Chief Special Prosecutor, a judge, etc.) irrelevant for the indictment.

>>>10/1/2016 – POVREDA LJUDSKOG PRAVA NA PRIVATNOST U OPTUŽNOM PREDLOGU PROTIV ADVOKATA BOJIĆA

Povodom optužnog predloga protiv advokata Vladana Bojića, koji je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo Osnovnom sudu u Podgorici 12.11.2015, Akcija za ljudska prava je 23.12.2015. uputila pismo Vrhovnom državnom tužilaštvu, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Osnovnom sudu u Podgorici.

Pismo je dostupno ovdje.

Akcija za ljudska prava smatra spornim ovaj optužni predlog s aspekta zaštite ljudskih prava na privatnost i pravično suđenje.

>>>Happy New Year !

Ecard2016-4-engSrećna Nova godina !

Ecard2016-4