saopštenja

17/02/2020

IZABRAN SEDMI PREDSJEDNIK SUDA UPRKOS ZAKONSKOJ ZABRANI

Sudski savjet je saopštio da je na posljednjoj sjednici, održanoj 7. februara, izabrao sudiju Mihaila Anđelića za predsjednika Osnovnog suda na Žabljaku, iako je on do […]
12/02/2020

Info sesija: „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”

Akcija za ljudska prava i Institut alternativa održaće sjutra, 13. februara u 12 h, u EU info centru, info sesiju tokom koje će predstaviti konkurs za […]
07/02/2020

Izvještaj HRA sa današnje sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je danas održao sjednicu na kojoj je intervjuisao po jednog kandidata za funkcije predsjednika osnovnih sudova na Žabljaku i u Pljevljima, Mihaila Anđelića, dosadašnjeg […]
07/02/2020

NOVO NASILJE KAO POSLJEDICA RELATIVIZACIJE ZLOČINA

Snažno osuđujemo napad na aktiviste i aktivistkinje Fonda za humanitarno pravo (FHP), Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije i foruma ZFD na profašističkoj promociji knjige […]
05/02/2020

APEL ŠEST NEVLADINIH ORGANIZACIJA USTAVNOM SUDU 

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građanske slobode, Evropska asocijacija za pravo i finansije, Institut alternativa, Institut za vladavinu prava i Mreža za […]
05/02/2020

Besplatna pravna pomoć u slučaju povrede prava na mirno okupljanje

U okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”, koji Akcija za ljudska prava (HRA) sprovodi sa Institutom Alternativa (IA), pružamo besplatnu […]
01/02/2020

Evropski sud za ljudska prava – presuda Velikog vijeća o nedovoljnoj preciznosti izbornog zakona na osnovu koga je kažnjena politička stranka – Magyar Kétfarkú Kutya Párt protiv Mađarske (201/17)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200657%22]} Datum: 20.1.2020. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava je našlo da je Mađarska prekršila pravo na slobodu izražavanja (čl. 10 EKLJP) političkoj stranci “Pas […]
29/01/2020

REPRESIJA NAD SLOBODOM IZRAŽAVANJA – Reagovanje HRA na ugrožavanje slobode izražavanja hapšenjem i kažnjavanjem građana zbog isticanja zastava i objava na društvenoj mreži Facebook

Akcija za ljudska prava (HRA) upozorava na učestalu primjenu restriktivnih odredbi Krivičnog zakonika i Zakona o javnom redu i miru u Crnoj Gori protivno standardima slobode […]
29/01/2020

Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

  Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) u okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru” raspisuju K O […]
26/01/2020

Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

U ponedeljak, 27. januara, navršava se 75 godina od oslobođenja 7500 zatvorenika koncentracionog logora Aushwitz (Aušvic), najvećeg i najozloglašenijeg logora nacističke Njemačke, koji se nalazio u […]
24/01/2020

Inicijativa za ocjenu ustavnosti krivičnog djela Izazivanje panike i nereda i predlog privremene mjere

Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) je danas podnijela Ustavnom sudu Crne Gore inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore […]
16/01/2020

Presuda i dvije odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru

Evropski sud za ljudska prava je danas donio presudu i dvije odluke u odnosu na Crnu Goru u predmetima u vezi povrede prava na suđenje u […]