23/12/2011 Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama