Opsada Dubrovnika 1991 – 1992: Sjećanja na rat da se zlo ne ponovi

POVODOM NAPADA NA GRAĐANSKOG AKTIVISTU BOŠKA PAVIĆEVIĆA
05/12/2023
Zajedno do pravde: Pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina
05/12/2023

Opsada Dubrovnika 1991 – 1992: Sjećanja na rat da se zlo ne ponovi

Projekat “Opsada Dubrovnika 1991-1992: Sjećanja na rat da se zlo ne ponovi” podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Akcija za ljudska prava (HRA) projekat sprovodi u saradnji sa NVU Prazan Prostor u trajanju od 18 mjeseci, od 1. decembra 2023. do 31. maja 2025. godine.  

Projekat je prvenstveno usmjeren ka porodicama stradalih u ratnim zločinima, potrebi žrtava za reparacijom, kroz uspostavljanje kulture sjećanja na žrtve i stradanja, ali i utvrđivanje istine. Kroz publikovanje svjedočenja učesnika rata koja će se kasnije oživjeti kroz predstavu, odati će se počast stradalima, kao i patnjama učesnika rata u Dubrovniku. Na ovaj način omogućit će se suočavanje sa teškim nasljeđem sukoba na jedan živ i kreativan način, koji će pomoći razvijanje svijesti o ratnim dešavanjima, zabludama i medijskim lažima, te podstaći empatiju prema žrtvama.

Opšti cilj je korak ka ostvarivanju tranzicione pravde u cilju dostizanja vladavine prava i čvrstih osnova za konstruktivne odnose sa susjednim državama, prvenstveno sa Hrvatskom.

Specifični ciljevi projekta su:

 • utvrđivanje i dokumentovanje činjenica o napadu na Dubrovnik;
 • povećanje nivoa svijesti javnosti u CG i regionu o ulozi CG u ratovima 1990-ih, sa posebnim fokusom na rat u Hrvatskoj;
 • unapređenje procesa pomirenja u CG i regionu bivše Jugoslavije;
 • odavanje počasti žrtvama ratnih zločina počinjenih u Dubrovniku i okolini, kao i na teritoriji Crne Gore 90-ih;
 • razvoj empatije među građanima CG i donosiocima odluka u odnosu na ratna stradanja kako se ništa ni slično ne bi ponovilo u budućnosti.

U okviru projekta, HRA i Prazan prostor sprovešće sledeće aktivnosti:

 • Kreiranje i produciranje pozorišne predstave.
 • Priprema i objavljivanje istoriografskog teksta o ulozi CG u ratovima 1990-ih.
 • Istraživački novinarski tekst na temu procesuiranja ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu.
 • Panel diskusija povodom godišnjice opsade Dubrovnika i promocija knjige sa iskazima svjedoka.
 • Konferencija za novinare, premijerno izvođenje i razgovor sa publikom nakon predstave (u vezi s Aktivnost 1).
 • Reprizno izvođenje predstave u Kotoru.
 • Izvođenje predstave u Dubrovniku.
 • Radionica sa studentima sa tri fakulteta o ulozi CG u ratovima 1990’-ih sa naglaskom na rat u Hrvatskoj.

Prethodno navedene aktivnosti će dovesti do sledećih rezultata:

 • Utvrđene i dokumentovane činjenice i prikupljena lična svjedočenja o napadu na Dubrovnik pretočeni u scenario za pozorišnu predstavu.
 • Istoriografsko-analitički tekst o napadu i razaranju Dubrovnika istoričara iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore sačinjen i objavljen.
 • Novinarsko-istraživački tekst o procesuiranju 10 oficira JNA u Hrvatskoj napisan i objavljen u minimum 5 medija.
 • Nivo informisanosti javnosti i posebno mladih, o opsadi Dubrovnika povećan za najmanje 20%.
 • Proces pomirenja u Crnoj Gori i Hrvatskoj unaprijeđen.
 • Odata počast žrtvama ratnih zločina sa dubrovačkog ratišta.