ISTRAŽITI MOTIV NAPADA NA SPORTISTE IZ SARAJEVA I UVESTI ŠKOLSKE POLICAJCE

Odgovor izvršne direktorice HRA na navode ministra Adžića iznijete u emisiji “Načisto”
14/04/2023
24 GODINE OD ZLOČINA U KALUĐERSKOM LAZU
18/04/2023

ISTRAŽITI MOTIV NAPADA NA SPORTISTE IZ SARAJEVA I UVESTI ŠKOLSKE POLICAJCE

Foto: Roditelji.me

Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuje napad na dvojicu maloljetnih sportista iz Sarajeva, koji se juče dogodio u Baru, kao i nedavne napade u Podgorici na učenike Gimnazije i osnovne škole.

Neophodno je istražiti da li je motiv napada u Baru nacionalna, etnička ili vjerska pripadnost, da bi se, ako postoji, ta okolnost cijenila kao otežavajuća prilikom odmjeravanja kazne (čl. 42a KZCG).

Alarmantno je beskrupulozno nasilničko ponašanje maloljetnika, pogotovo onih koji nekažnjeno ponavljaju ista djela. Oni su očigledno ogledalo loših uzora i odraz degradacije poštovanja prava i morala i na najvišim nivoima društva Crne Gore.

Uprava policije na žalost olako odbija inicijativu direktora škola za uvođenje školskog policajca, formalističkim pozivanjem na sistematizaciju radnih mjesta.*

Do sada preduzete mjere nijesu spriječile posljednje napade u Podgorici, a ni pokušaj ponavljanja napadana učenike u dvorištu Gimnazije.

HRA podsjeća da školski policajac nikada nije ni bio predviđen sistematizacijom pa je ipak postojao četiri godine, od 2005. do 2009. godine, kroz istoimeni pilot projekat. Tokom njegove realizacije, oko 200 školskih policajaca je bilo isključivo zaduženo za preventivno i represivno djelovanje u vezi bezbjednosne problematike karakteristične za škole i učeničku populaciju.

Prema podacima iz 2021. godine, u Upravi policije je zaposleno 4.295 policijskih službenika, pa smatramo da ih ima dovoljno i za angažovanje u školama.

Naravno, to je samo jedna od mjera koju bi nadležni državni autoriteti trebalo hitno da preduzmu da zaustave nasilje među djecom.

 

* HRA je ranije podržala apel direktora škola u Podgorici i od Uprave policije (UP) tražila informaciju o mogućnosti ponovnog angažmana školskog policajca u cilju pojačanog nadzora u školskim dvorištima. Dobili smo odgovor da „Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, Stanica policije za javni red i mir nema predviđeno radno mjesto „školskog policajca”, važećim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji”. UP je dalje navela da se „ već preduzimaju preventivne mjere i radnje na podizanju stepena bezbjednosti učenika … kroz prisustvo uniformisane policije i policijskih službenika u civilu u Planom definisanim vremenskim periodima”.