REAGOVANJE HRA NA TEKST POD NAZIVOM „NIJE ŠIJA NEGO VRAT” OBJAVLJEN U JUČERAŠNJEM IZDANJU VIJESTI

Bilten 3: Pravo na privatnost i sloboda izražavanja – Presude Evropskog suda za ljudska prava (2020 – 2021)
30/09/2022
NA PRVOM ROČIŠTU ZA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA PEKOVIĆ NEGIRAO KRIVICU
30/09/2022

REAGOVANJE HRA NA TEKST POD NAZIVOM „NIJE ŠIJA NEGO VRAT” OBJAVLJEN U JUČERAŠNJEM IZDANJU VIJESTI

 

Reagovanje Akcije za ljudska prava prenosimo integralno imajući u vidu da Vijesti ne žele da ga objave:

U tekstu „Nije šija nego vrat” koji je Željko Ivanović objavio u jučerašnjem izdanju Vijesti, u okviru polemike sa sudijom Draganom Đuranović, pomenuta su saopštenja Akcije za ljudska prava (HRA) u kojima smo kritikovali dvije presude koje su donijela vijeća kojima je sudija Đuranović predsjedavala. Imajući u vidu da gospođa Đuranović ne želi dalje da polemiše, smatramo da je fer da, u cilju potpunog informisanja javnosti, zatražimo dopunu objavljenih informacija u tom tekstu i ukažemo na to da je Evropski sud za ljudska prava u jednom slučaju prihvatio da je došlo do kršenja slobode izražavanja, ali da u drugom nije.

Evropski sud za ljudska prava je podržao argumente sudije Đuranović i njenih kolega, i nije našao da je došlo do kršenja slobode izražavanja u predmetu Ivanovic and D.O.O. Daily Press v. Montenegro, koji se odnosio na presudu kojom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića protiv Željka Ivanovića i Vijesti zbog povrede časti i ugleda. U tom predmetu, vijeće Višeg suda je, za razliku od prvostepenog suda, ocijenilo da su samo neke Ivanovićeve izjave prekoračile granicu slobode izražavanja i prepolovilo je iznos naknade koja je prvobitno dosuđena. U saopštenju smo istakli zašto smatramo da je i taj iznos bio previsok, rekli smo da je sud trebalo da ima u vidu stanje u kome se nalazio Ivanović prilikom davanja izjave neposredno nakon napada, i da smatramo da Vijesti ne bi trebalo da odgovaraju zbog prenosa te izjave. Sud je zaključio da su se Vijesti pridružile Ivanovićevim činjeničnim tvrdnjama, da treba solidarno da odgovaraju i da visina naknade nije bila previsoka s obzirom na solidarnu odgovornost. Nije komentarisana činjenica da je izjava data neposredno nakon napada. Tekst odluke Suda na engleskom jeziku je dostupan ovdje.

S druge strane, Evropski sud za ljudska prava je usvojio predstavku novinara Veseljka Koprivice u predmetu Koprivica v. Montenegro, našavši da je vijeće domaćeg suda, u čijem je sastavu bila sudija Đuranović, prekršilo njegovu slobodu izražavanja jer je odredilo previsoku naknadu štete. Koprivicu je kao urednika lista Liberal i Liberalni savez Crne Gore, kao osnivača lista, tužio tadašnji urednik RTCG Božidar Čolović, zbog objave da će Haški tribunal utvrđivati odgovornost njega i drugih novinara zbog tadašnje ratnohuškačke propagande, a što se kasnije nije potvrdilo.

Detaljnije o odluci Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ivanović and Daily Press D.O.O. možete pročitati u saopštenju Akcije za ljudska prava od 28. juna 2018. godine, kao i u biltenu presuda Evropskog suda za ljudska prava o pravu na privatnost i slobodu izražavanja koji smo nedavno objavili, a cijela presuda se može pogledati u originalu na engleskom jeziku na sajtu Evropskog suda za ljudska prava.

Detaljnije o presudi Koprivica v. Montenegro možete pročitati u Zbirci biltena o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na slobodu izražavanja, koju je HRA objavila 2018. godine. Cijela presuda, prevedena na crnogorski jezik, dostupna je na sajtu Ustavnog suda Crne Gore.

Za Akciju za ljudska prava

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica