SAOPŠTENJE POVODOM PRAVOSNAŽNE PRESUDE PO TUŽBI PREMIJERA PROTIV ŽELJKA IVANOVIĆA I VIJESTI

Protestno pismo 10 NVO predsjednicima države, Skupštine i Vlade zbog propusta da se blagovremeno izabere zaštitnik ljudskih prava i sloboda
22/10/2009
ISTRAŽIVANJE O HOMOFOBIJI U CRNOJ GORI
25/10/2009

SAOPŠTENJE POVODOM PRAVOSNAŽNE PRESUDE PO TUŽBI PREMIJERA PROTIV ŽELJKA IVANOVIĆA I VIJESTI

Akcija za ljudska prava smatra da je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici, kojom su Željko Ivanović i „Daily Press” D.O.O. obavezani da predsjedniku Vlade Crne Gore, Milu Đukanoviću, solidarno isplate 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog vrijeđanja časti i ugleda, povređena sloboda izražavanja garantovana članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima iz sljedećih razloga:- dnevni list Vijesti, tj. njegov osnivač „Daily Press”, nije smio biti kažnjen zbog prenošenja stavova Ivanovića, kao trećeg lica (na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Thoma protiv Luxemburga, 2001. i Jersild protiv Danske, 1994.);

– sud nije razmatrao pod kojim okolnostima je Ivanović davao sporne izjave i je li i u kojoj mjeri mogao biti isprovociran da ih da, a što Evropski sud za ljudska prava uzima u obzir (vidi npr. predmet Oberschlick br. 2 protiv Austrije, 1997.). U ovom smislu očekujemo da će Ustavni sud Crne Gore, odnosno Evropski sud za ljudska prava, pored činjenice da je Ivanović i sam neposredno prije davanja izjave bio žrtva fizičkog napada od strane anonimnih batinaša, uzeti u obzir i da se napad dogodio u vrijeme zastrašujuće atmosfere u kojoj u Crnoj Gori godinama nije rasvijetljeno ubistvo urednika medija koji je bio izrazito kritički nastrojen prema vlasti, kao što nisu rasvijetljeni ni drugi fizički napadi na novinare.

– Iako je 10 puta manja od visine tužbenog zahtjeva, visina dosuđene naknade je još uvijek nesrazmjerno visoka, uzimajući u obzir da se naknada nematerijalne štete u visini od 10.000 eura dosuđuje za duševne bolove zbog smrti roditelja i bračnog druga prema Pravnim stavovima Građanskog odjeljenja Višeg suda u Podgorici iz 2004. godine.