INICIJATIVA 17 NVO DA CRNA GORA RATIFIKUJE PROTOKOL 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU

Otvoren konkurs za monitora/ku suđenja
01/06/2022
CRNA GORA DA DOSLJEDNO POŠTUJE ZAŠTITU PRAVA IZBJEGLICA I NAČELO NON-REFOULMENT (ZABRANU VRAĆANJA ILI PROTJERIVANJA)
20/06/2022

INICIJATIVA 17 NVO DA CRNA GORA RATIFIKUJE PROTOKOL 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU

Danas je 17 NVO uputilo inicijativu predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović da što prije stavi na dnevni red Predlog Vlade Crne Gore od 6. juna 2022. godine za ratifikaciju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ratifikacijom Protokola će se omogućiti da najviši nacionalni sudovi u Crnoj Gori zatraže savjetodavna mišljenja od Evropskog suda za ljudska prava “o načelnim pitanjima u vezi sa tumačenjem ili primjenom prava i sloboda definisanih Konvencijom ili protokolima uz nju” u predmetima koje u datom trenutku imaju u radu. To znači da bi Crna Gora stekla mogućnost da blagovremeno u svom pravnom sistemu eliminiše potencijalna kršenja ljudskih prava i smanji broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava. To je neophodno s obzirom da je Crna Gora tokom 2019. i 2020. bila prva po broju stanovnika u pogledu ukupno podnijetih predstavki ovom sudu.

Potpisnici/e inicijative su:

1. Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica;

2. ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Ervina Dabižinović, koordinatorka;

3. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, direktorica;

4. Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Milica Kovačević, programska direktorica;

5. Centar za građanske slobode (CEGAS), Marija Popović Kalezić, izvršna direktorica;

6. Centar za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević, izvršna direktorica;

7. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN – CG), Milka Tadić Mijović, predsjednica;

8. Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora;

9. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Zorana Marković, izvršna direktorica;

10. Centar za ženska prava, Maja Raičević, izvršna direktorica;

11. Institut Alternativa, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora;

12. Juventas, Ivana Vojvodić, izvršna direktorica;

13. Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora;

14. LGBT Forum Progress, John M. Barac, izvršni direktor;

15. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica;

16. Politikon Mreža, Nikola Mumin, izvršni direktor;

17. NVO Prima, Aida Perović, izvršna direktorica.