POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

23 GODINE BEZ OBEŠTEĆENJA ZA ŽRTVE MURINA
30/04/2022
Suzbijanje govora mržnje – evropski standardi i praksa – Priručnik
05/05/2022

POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

Novinarkama i novinarima čestitamo Svjetski dan slobode medija.

Brzina demokratskog razvoja zavisi i od njihove posvećenosti da profesionalno obavljaju veoma stresan i najčešće slabo plaćen novinarski posao. Oni moraju biti bezbjedni i uživati slobodu izražavanja na nivou međunarodnih standarda.

Crna Gora je prethodne godine napravila važan iskorak usvojivši izmjene Krivičnog zakonika kojima su pooštrene kazne za napade na novinare i uvedeni novi oblici krivičnih djela koji predviđaju povećanu zaštitu novinara. Očekujemo da ih nadležni državni tužioci i sudovi primjenjuju u praksi.

Prema podacima Sindikata medija, proteklu 2021. godinu je obilježilo čak 28 slučaja napada i prijetnji na novinare, što predstavlja veoma zabrinjavajući rast od 75% u odnosu na 2020. godinu. Napad na novinara ugrožava pravo na informisanje svih nas, i svaki takav slučaj mora biti hitno istražen i kažnjen.

Ne zaboravljamo ranije ozbiljne i nekažnjene slučajeve ubistva, pokušaja ubistva i fizičkih napada na novinare.

Podsjećamo da prethodne dvije vlade, Duška Markovića i Zdravka Krivokapića, nijesu angažovale stranog eksperta za analizu istrage ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika dnevnog lista Dan, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare još 2018. godine zatražila od Vlade da angažuje takvog eksperta.

HRA je u pismu novom premijeru Dritanu Abazoviću i novom ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću skrenula pažnju na taj problem i predložila da takvog stručnjaka hitno angažuju.

Ove godine je došlo do napretka u istrazi ranjavanja novinarke Olivere Lakić. HRA to pozdravlja, ali očekuje da tužioci istragu usmjere i ka nalogodavcima.

Nema nikakvog napretka u istrazi pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, iako su i redovni sudovi i Ustavni sud utvrdili da je u tom slučaju sprovedena nedjelotvorna istraga. Podsjećamo da je Softić među prvima pisao o organizovanim kriminalnim grupama na sjeveru Crne Gore i da je zbog toga dva puta napadnut. Upozoravamo da 1. novembra ove godine nastupa zastarjelost krivičnog gonjenja u ovom slučaju.