Tender za potrebe izrade pet animiranih video snimaka o pravima i obavezama građana u odnosu na rad policije

Od osnivanja Sudskog savjeta nije obezbijeđeno da taj organ postane nezavisan
13/12/2021
USTAVNI SUD DA HITNO ODLUČI O PREDLOGU SUDSKOG SAVJETA I INICIJATIVI 11 SUDIJA I SUTKINJA ZA OCJENU USTAVNOSTI ČLANA 17 ZAKONA O PIO
17/12/2021

Tender za potrebe izrade pet animiranih video snimaka o pravima i obavezama građana u odnosu na rad policije

Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA)

raspisuje

TENDER

za podnošenje ponuda za izradu pet animiranih video snimaka o pravima i obavezama građana u odnosu na rad policije

 

Akcija za ljudska prava (HRA) će u okviru projekta „Upoznaj svoja prava – građanin i policija“ pripremiti pet kratkih animiranih video snimaka u kojima će građanima/kama Crne Gore biti objašnjenja njihova pojedina prava i obaveze u odnosu na rad policije.

Projekat je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do odlikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ko može poslati ponudu?

Sve agencije i pojedinci na teritoriji Crne Gore.

Kako poslati ponudu?

Pratiti instrukcije iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

Dio A: Informacija za ponuđače

Dio B: Tehnička ponuda

Dio C: Finansijska ponuda

Napomena: cijene u dijelu C: finansijska ponuda treba da budu izražene uključujući PDV.

Rok za slanje ponuda je 26. decembar 2021. do 16:00h.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim internim procedurama NVO Akcija za ljudska prava.