USTAVNI SUD DA HITNO ODLUČI O PREDLOGU SUDSKOG SAVJETA I INICIJATIVI 11 SUDIJA I SUTKINJA ZA OCJENU USTAVNOSTI ČLANA 17 ZAKONA O PIO

Tender za potrebe izrade pet animiranih video snimaka o pravima i obavezama građana u odnosu na rad policije
13/12/2021
ODRŽAN SEMINAR „UNAPREĐENJE PRAKSE OSTVARIVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ZAHTJEVA OŠTEĆENIH  U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA“
18/12/2021

USTAVNI SUD DA HITNO ODLUČI O PREDLOGU SUDSKOG SAVJETA I INICIJATIVI 11 SUDIJA I SUTKINJA ZA OCJENU USTAVNOSTI ČLANA 17 ZAKONA O PIO

Akcija za ljudska prava je juče u pismu apelovala na Ustavni sud Crne Gore da hitno odluči o predlogu Sudskog savjeta za ocjenu saglasnosti člana 17 stav 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (ZPIO), koji je podnijet prije skoro 15 mjeseci, i inicijativi 11 nekadašnjih sudija i sutkinja za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti istog člana, koja je podnijeta u septembru 2021. godine.

Osporenim članom ZPIO, koji je stupio na snagu u avgustu prošle godine, snižena je starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju za muškarce i žene, čime je omogućen odlazak u penziju i prije 67. godine zaposlenima koji to požele. Međutim, ovaj član, u sadejstvu s imperativnom ustavnom normom da sudiji prestaje funkcija “kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju” dovodi do toga da sudijama i sutkinjama prestaje funkcija ranije nego drugim javnim funkcionerima/kama i državnim službenicima/ama, pri čemu sutkinjama funkcija prestaje i dvije godine ranije nego sudijama.

Svi podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti tvrde da su diskriminisani u odnosu na ostale u Crnoj Gori, koji mogu da izaberu da na svojim funkcijama ostanu do navršene 67. godine, u skladu sa Zakonom o radu, pri čemu sutkinje dodatno tvrde da su diskriminisane u odnosu na sudije, iz očiglednih razloga.

Ista situacija važi i za državne tužioce i tužiteljke, i sudije i sutkinje Ustavnog suda, kod kojih Zakon o državnom tužilaštvu i Ustav, propisuju prestanak tužilačke odnosno sudijske funkcije kada ispune uslove za starosnu penziju.

HRA smatra da je Ustavni sud o ovim predmetima morao prioritetno da odluči, u skladu s ovlašćenjem koje ima u svom Poslovniku, jer se radi o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda za sve nosioce pravosudnih funkcija, a posebno za 22 sudija i sutkinja kojima je funkcija prestala i u toku je izbor novih sudija na njihove pozicije.

Tužilački savjet takođe očekuje odluku Ustavnog suda o tom pitanju i, u međuvremenu, odbija da primjeni istu odredbu ZPIO, mimo svojih ovlašćenja. Takođe, u samom Ustavnom sudu je apsurdna situacija da sam predsjednik Ustavnog suda odbija da konstatuje da je jednom od sudija takođe morala prestati funkcija i da u skladu sa tim, obavijesti Ustavni odbor Skupštine Crne Gore o tome.

HRA smatra da je ovim predlogom kao i inicijativom pokrenuto vrlo važno pitanje, koje se tiče i ravnopravnosti polova i ravnopravnosti profesija. Istovremeno, snižavanje starosnih granica za odlazak u penziju, propisano čl. 17 ZPIO, nije uopšte bilo vezano za sudijsku i tužilačku profesiju, odnosno sudije Ustavnog suda, već je ova pogodnost za sve druge zaposlene u Crnoj Gori postignuta kroz dvogodišnji socijalni dijalog između reprezentativnih sindikata i Vlade Crne Gore. Međutim, u sadejstvu sa odredbama Ustava i Zakona o državnom tužilaštvu ova odredba poprima imperativni efekat, iako on nije bio željen.

HRA je u ovom kontekstu takođe apelovala na Ustavni sud, po treći put, da poveća transparentnost rada, i obezbijedi da se na njihovoj internet stranici objavi redosled odlučivanja o predmetima, kao i listu predmeta koje će prioritetno razmatrati, uz obrazloženje razloga za prioritetno odlučivanje.