SUDSKI SAVJET: PRISUSTVO ČLANA KOMISIJE ZA TESTIRANJE SVADBAMA DVIJE KANDIDATKINJE NIJE RAZLOG ZA SUMNJU U NEPRISTRASNOST

MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: OBRAZOVANJEM SPRJEČAVATI I DOSLJEDNO ZABRANJIVATI PODSTICANJE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI
27/01/2021
UPUTSTVA O ZAŠTITI DJEČJIH PRAVA U TRI STRIPA
01/02/2021

SUDSKI SAVJET: PRISUSTVO ČLANA KOMISIJE ZA TESTIRANJE SVADBAMA DVIJE KANDIDATKINJE NIJE RAZLOG ZA SUMNJU U NEPRISTRASNOST

Tri kandidatkinje prijavljene na konkurs za izbor sudija osnovnih sudova su podnijele zahtjev za izuzeće člana Komisije za testiranje Sudskog savjeta, sudije Dragana Babovića, zato što je bio gost na svadbama dvije učesnice tog konkursa.

Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer je odbila zahtjeve za izuzeće Babovića kao neosnovane, i to bez posebnog obrazloženja i tek poslije testiranja koje je sproveo Babović, kao član Komisije.

U svojoj odluci je navela izjašnjenje sudije Babovića, koji je potvrdio da je prisustvovao svadbama kandidatkinja i istakao da ni sa jednom od njih “nije u prijateljskim odnosima” već da se pozivima na svadbe odazvao “iz poštovanja”, kao i ostali zaposleni u sudu u kojem su kandidatkinje bile zaposlene. Takođe je naveo da su svadbe održane prije njegovog izbora za člana Sudskog savjeta, i da je prisustvovao i svadbama drugih kolega koji su u međuvremenu konkurisali za napredovanje u sud višeg stepena.

HRA smatra da je postupanje sudije Babovića i Sudskog savjeta u ovoj stvari suprotno propisima i da predstavlja nažalost još jedan razlog za nepovjerenje u rad postojećeg Sudskog savjeta i njihov izbor sudija.

Sudija Babović nije trebalo da čeka zahtjev za izuzeće, već je bio dužan da sam obavijesti Sudski savjet o tome da je prisustvovao svadbama dvije učesnice na konkursu, jer je to, objektivno posmatrano, “okolnost koja izaziva sumnju u nespristrasnost”,  i da odmah prekine dalji rad u Komisiji za testiranje dok predsjednica Savjeta o tome ne odluči. Pitanje je bilo posebno osjetljivo jer je Babović kao član Komisije za testiranje bio upoznat sa zadacima pisanog testiranja, koje odlučujuće utiče na izbor kandidata za sudije (nosi ukupno 80 bodova od maksimalnih 100, intervju nosi 20 bodova).

HRA takođe smatra da je odbijanje zahtjeva za izuzeće bez obrazloženja i to tek poslije sprovedenog testiranja, suprotno Zakonu o upravnom postupku i ne doprinosi povjerenju javnosti, jer se stiče utisak da je odluka donijeta pro forme, da obezbijedi zakonitost već završenog postupka.

Simović-Zvicer je zahtjev za izuzeće Babovića odbila jer “činjenica na koju ukazuju kandidatkinje ne predstavlja razlog za izuzeće, niti ukazuje na eventualnu nepristrasnost (greška, vjerovatno se misli na pristrasnost, prim. HRA) člana Sudskog savjeta…”, ali za takav zaključak nije dala nikakvo obrazloženje. Nije tačno da su kandidatkinje ukazale na činjenicu koja ne predstavlja razlog za izuzeće, jer član 10 Poslovnika o radu Sudskog savjeta jasno kaže da razlog za izuzeće može biti “svaka okolnost koja izaziva sumnju u nepristrasnost”. To što je sudija saopštio da je svadbama prisustvovao iako “nije u prijateljskim odnosima sa kandidatkinjama” nije dovoljan razlog da mu se povjeruje, već je itekako razuman razlog za sumnju u nepristrasnost.

Napominjemo da je jedna od dvije kandidatkinje čijoj je svadbi prisustvovao Babović, izabrana za kandidatkinju za sudiju na prvom konkursu. Radi se o ćerki kume tadašnje predsjednice Komisije za testiranje Vesne Medenice, koja se takođe nije izuzela iz postupka o izboru u odnosu na ovu kandidatkinju. Upravni sud je u odluci kojom je poništio odluku o tom izboru utvrdio da je Medenica trebalo da bude izuzeta. Imajući posebno u vidu tu okolnost, Sudski savjet je ovoga puta trebalo sve da učini da postupi u skladu sa zakonom i svojim Poslovnikom, umjesto da nastavi sa kršenjem propisa koje je dovelo u pitanje i ponovljeni konkurs za izbor sudija osnovnih sudova.