Vanredna situacija zbog pandemije korona virusa – pregled propisa

Informacije o krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti za kršenje propisa o samoizolaciji u Crnoj Gori
19/03/2020
PRESTATI S OBJAVLJIVANJEM LIČNIH PODATAKA SUGRAĐANA U IZOLACIJI
22/03/2020

Vanredna situacija zbog pandemije korona virusa – pregled propisa

Počev od 13.03.2020. Vlada Crne Gore je počela sa donošenjem naredbi za preduzimanje privremenih mjera u vanrednoj situaciji zbog pandemije korona virusa.

20.03.2020. – Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

19.03.2020. – Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

19.03.2020. – Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (2)

18.03.2020. – Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (1)

18.03.2020. – Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (2)

18.03.2020. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (3)

17.03.2020. – Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (1)

17.03.2020. – Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (2)

16.03.2020. – Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

15.03.2020. – Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

13.03.2020. – Naredba o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim korona virusom