Informacije o krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti za kršenje propisa o samoizolaciji u Crnoj Gori

HITAN APEL NADLEŽNIMA DA REAGUJU U ZAŠTITI RE POPULACIJE OD COVID 19
18/03/2020
Vanredna situacija zbog pandemije korona virusa – pregled propisa
22/03/2020

Informacije o krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti za kršenje propisa o samoizolaciji u Crnoj Gori

(Foto: Shutterstock)

Povodom obavještenja o prvim slučajevima procesuiranja osoba zbog sumnje da su prekršile naredbu o samoizolaciji, ukazujemo na propise o krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti s tim u vezi.

Osobe kojima je zbog opasnosti od širenja virusa korona izdato rješenje o samoizolaciji, u slučaju nepostupanja po tom rješenju čine krivično djelo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Ako zbog toga dođe do prenosa virusa na drugu osobu, smatraće se da je izvršeno krivično djelo Prenošenje opasne zarazne bolesti.

Krivično djelo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (član 287 KZCG) glasi:

„Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima kojima se određuju mjere za suzbijanje ili sprječavanje opasne zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.“

Teže posljedice djela Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (čl. 287) sankcionisane su u članu 302 KZ Teška djela protiv zdravlja ljudi:

,,(1) Ako usljed djela iz čl. 287 ovog zakonika, neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(2) Ako je usljed djela iz čl. 287 ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.”

 Krivično djelo Prenošenje opasne zarazne bolesti (član 288 KZCG) glasi: 

„Ko ne postupa po propisima, odlukama, naredbama ili nalozima za suzbijanje ili sprječavanje opasne zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja te bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine.“

Takođe, Zakon o zaštiti stanovništva od širenja zaraznih bolesti (“Službeni list Crne Gore”, br. 012/18) u članu 73 predviđa da će se “novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj fizičko lice … ako se za vrijeme trajanja zdravstvenog nadzora ne javlja svakodnevno Institutu, odnosno nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, radi praćenja zdravstvenog stanja suprotno članu 33 stav 1, i ako se ne pridržava naredbi Ministarstva u vezi mjera stavljanja u karantin suprotno članu 34 stavu 3”.

U posljednjih nedjelju dana Vlada Crne Gore je donijela set mjera kojima pokušava da suzbije širenje COVID-19 virusa (korona). Samoizolacija je načelno preporučena svim građanima Crne Gore, međutim, osobe kojima je izdato rješenje o samoizolaciji, na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od širenja zaraznih bolesti, moraju da ostanu u svom domu 15 dana, a njegovim napuštanjem čine krivično djelo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Ovo krivično djelo se smatra izvršenim samim nepostupanjem po rješenju o samoizolaciji. Ako zbog toga dođe do prenošenja bolesti na drugu osobu, radi se o krivičnom djelu Prenošenje opasne zarazne bolesti.

Prekršajna odgovornost postoji ako osoba u periodu „samoizolacije“, kada je dužna da se izoluje i javlja Institutu za javno zdravlje Crne Gore, postupi suprotno ovoj zakonskoj obavezi, odnosno, ako ne postupi u skladu s naredbom Ministarstva zdravlja o odlasku u karantin.

Apelujemo na sve kojima je izdato rješenje o samoizolaciji da poštuju naredbu i ostanu u svojim domovima da bi zaštitili i sebe i druge i izbjegli krivičnopravnu ili prekršajnu odgovornost. Odgovorno ponašanje svakog i svake od nas pojedinačno u ovoj situaciji može spasiti mnoge živote!