POTREBNA ODLUČNOST U SUZBIJANJU ZLOSTAVLJANJA: BILO KAKVO ZLOSTAVLJANJE NE SMIJE BITI TOLERISANO I MORA BITI SANKCIONISANO

POVODOM PRIMJENE KRIVIČNOG DJELA “IZAZIVANJE PANIKE I NEREDA” I ZATVARANJA NOVINARA TIM POVODOM
13/01/2020
PREVOD ZAJEDNIČKE IZJAVE SPECIJALNIH IZVJESTILACA O SLOBODI IZRAŽAVANJA I “LAŽNIM VIJESTIMA”, DEZINFORMACIJAMA I PROPAGANDI
15/01/2020

POTREBNA ODLUČNOST U SUZBIJANJU ZLOSTAVLJANJA: BILO KAKVO ZLOSTAVLJANJE NE SMIJE BITI TOLERISANO I MORA BITI SANKCIONISANO

U izdanju Uprave policije Crne Gore, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i nevladine organizacija (NVO) “Akcija za ljudska prava” izašla je publikacija Zabrana zlostavljanja i mučenja – zaštita psihičkog i fizičkog integriteta koja polazi od toga da poštovanje ljudskih prava mora biti osnovno pravilo policijskog postupanja i koja promoviše sprječavanje i  iskorijenjivanje policijskog zlostavljanja.

Urednik izdanja je mr Aleksandar Saša Zeković.

Uprava policije i Akcija za ljudska prava su preveli značajan materijal što uključuje i novije standrade CPT, koji su tako, po prvi put, jezički postali dostupniji crnogorskoj i regionalnoj javnosti.

Publikacija se sastoji od zajedničkog predgovora izdavača i tri cjeline: (1) dijela Izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i drugih nečovječnih i ponižavajućih postupanja i kažnjavanja (CPT) o posjeti Crnoj Gori u periodu od 9 do 16. oktobra 2017. godine koji se odnosi na policiju sa preporukama čiji je cilj da se poveća zaštita osoba lišenih slobode, (2) Instrukcija direktora Uprave policije Crne Gore o posjeti CPT- ja Crnoj Gori u kojoj je predstavljen plan kako da se preporuke sprovedu i uključe u crnogorsku policijsku politiku i praksu i (3) Standardi CPT – izvodi iz opštih izvještaja relevantni za svakodnevno policijsko postupanje.

Izvještaji CPT u cijeloj Evropi predstavljaju najreprezentativniji osvrt na poštovanje ljudskih prava osoba lišenih slobode. Države, međunarodne organizacije, Evropski sud za ljudska prava, NVO, mediji i akademska zajednica poklanjaju puno povjerenje izvještajima CPT.

CPT je u izvještaju o posjeti 2017. godine konstatovao izvjestan napredak u postupanju prema osobama zadržanim od strane policije u odnosu na prethodnu posjetu 2013. godine ali i zaključio da kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena i da se osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati. CPT je ocijenio da je zlostavljanje od strane policijskih službenika činjenica koja izgleda da je prihvaćena praksa unutar trenutne policijske kulture i preporučeno da vlasti moraju da pokažu odlučnost u suzbijanju zlostavljanja, i da na sve moguće načine obezbijede da službenici policije na svim nivoima prime poruku da se bilo kakvo zlostavljanje neće tolerisati i da će se odgovarajuće kažnjavati i neposredni izvršioci kao i oni koji su im nadređeni. Ukazano je na postojanje namjere da se osujeti istraga i obezbijedi nekažnjavanje onih koji su zlostavljali građane.

Namjera je izdavača da ovom publikacijom policijskim službenicima i javnosti bliže predstavi izvještaj CPT za Crnu Goru, u dijelu koji se tiče postupanja Uprave policije, da se podstakne sprovođenje preporuka, kako bi policijski službenici savjesnije i bolje radili, i da se unaprijedi znanje o standardima CPT koji su važni za policiju.

Posebno je važan, zbog poruka koje šalje, predgovor koji zajednički potpisuju direktor Uprave policije dr Veselin Veljović, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandar Saša Zeković i direktorica Akcije za ljudska prava mr Tea Gorjanc Prelević.

Činjenica da Policija, građanski nadzor nad radom policije i NVO za zaštitu ljudskih prava zajednički publikuju izvještaj CPT je sama po sebi značajna i jedinstvena. Prihvata se da postoji neprimjereno i nezakonito postupanje policijskih službenika, da je sam izvještaj značajan za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori i da se njegovim objavljivanjem i komentarisanjem podstiče dijalog i pomaže sprječavanje zlostavljanja osoba lišenih slobode” stoji u zajedničkom predgovoru.

Uprava policije je povodom nalaza objavljenih u izvještaju iskazala zabrinutost zbog svakog primjera nezakonitog ponašanja policijskih službenika, prvenstveno onih koji se ispoljavaju kao brutalnost ili prekoračenje upotrebe sredstava prinude. Najavljena je odlučnija i vidljivija borba protiv nezakonitog i neprofesionalnog policijskog postupanja”.

U kontekstu izdatih preporuka, Uprava policije je odlučila da u narednom periodu obezbijedi pojačano praćenje policijskog postupanja i odnosa prema osobama lišenih slobode. Suština je da se unaprijedi integritet i odgovornost i omoguće istrage i efikasan nadzor nad radom policije. S tim u vezi je sačinjen plan o sprovođenju preporuka iz Izvještaja CPT o posjeti Crnoj Gori u periodu od 9 do 16. oktobra 2017. godine”.

Zajedničko publikovanje izvještaja predstavlja i jasnu poruku Uprave policije da želi da razvija i održava bliske, otvorene i pozitivne odnose sa građanskim i drugim tijelima za nadzor policije i organizacijama civilnog društva” navedeno je u predgovoru direktora Uprave policije, predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije i direktorice Akcije za ljudska prava.