PISMO DIREKTORU UPRAVE POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA EVROPSKOG KOMITETA ZA SPRJEČAVANJE MUČENJA (CPT)

NOVA PRESUDA SUDA U STRAZBURU: ŠARANOVIĆ PROTIV CRNE GORE
05/03/2019
POZIV VLADI DA POVUČE PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA
12/03/2019

PISMO DIREKTORU UPRAVE POLICIJE POVODOM IZVJEŠTAJA EVROPSKOG KOMITETA ZA SPRJEČAVANJE MUČENJA (CPT)

Akcija za ljudska prava (HRA) je 1.3.2019. uputila pismo direktoru Uprave policije, Veselinu Veljoviću, povodom objavljivanja izvještaja Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) o posjeti Crnoj Gori 2017. godine, apelujući na njega da obavijesti javnost o konkretnim mjerama koje će preduzeti da iskorijeni zlostavljanje građana od strane policijskih službenika u Crnoj Gori.

U pismu podsjećamo da je CPT zaključio:

  • da kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena i da se osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati;
  • da je zlostavljanje od strane policijskih službenika u Crnoj Gori činjenica koja se ne tiče samo nekoliko nečasnih službenika, već izgleda da je prihvaćena praksa unutar trenutne policijske kulture, posebno među kriminalističkim inspektorima;
  • da vlasti moraju da pokažu odlučnost u suzbijanju zlostavljanja, i da na sve moguće načine obezbijede da službenici policije na svim nivoima prime poruku da se bilo kakvo zlostavljanje neće tolerisati i da će se odgovarajuće kažnjavati i neposredni izvršioci kao i njihovi nadređeni.

U pismu smo podsjetili i da je CPT većinu zapažanja i problema istakao i u izvještajima o ranijim posjetama Crnoj Gori i da gospodin Veljović, kao direktor Uprave policije, na toj funkciji dočekuje već treći izvještaj CPT-ja u kome se Crna Gora upozorava na policijsku praksu zlostavljanja.

Detaljnije o CPT zaključcima i preporukama u pismu koje je dostupno ovdje.

Napominjemo i da Vlada Crne Gore do danas nije objavila prevod izvještaja CPT, kao ni prevod njenog odgovora na taj izvještaj, koji je CPT objavio na svojoj stranici (https://www.coe.int/en/web/cpt/montenegro).