Prvostepena odluka Osnovnog suda u Podgorici – Goran Đurović nezakonito razriješen članstva u Savjetu Radio Televizije Crne Gore

Povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (RTCG)
21/02/2019
NOVA PRESUDA SUDA U STRAZBURU: ŠARANOVIĆ PROTIV CRNE GORE
05/03/2019

Prvostepena odluka Osnovnog suda u Podgorici – Goran Đurović nezakonito razriješen članstva u Savjetu Radio Televizije Crne Gore

Osnovni sud u Podgorici, sudija Radovan Vlaović, utvrdio je da je Skupština Crne Gore nezakonito razriješila funkcije člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG) Gorana Đurovića i poništio je odluku Skupštine o njegovom razriješenju. Sud je našao da je prilikom razriješenja Đurovića, koji je izabran u Savjet kao predstavnik nevladinih organizacija, Skupština proizvoljno primjenila Zakon o sprječavanju korupcije umjesto posebnog zakona – Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizije Crne Gore, koji je jedini propisivao razloge za razrješenje članova Savjeta RTCG.

Sud je utvrdio da članu Savjeta mandat može prestati samo u postupku predviđenom Zakonom o nacionalnom javnom emiteru RTCG, koji na uži način od Zakona o sprečavanju korupcije određuje šta je to sukob interesa koji bi mogao dovesti do razrješenja člana Savjeta RTCG.

Zakon o nacionalnom javnom emiteru RTCG, kao lex specialis propis za imenovanje i razrješenje članova Savjeta RTCG, taksativno nabraja razloge koji predstavljaju osnov za razrješenje, a razlog koji je primjenila Skupština CG za razriješenje nije propisan kao razlog u ovom Zakonu. Tako se u presudi navodi da je Đurović istovremeno kao javni funkcioner obavljao djelatnost u svom privrednom društvu (koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom) koja nije nespojiva sa funkcijom koju je vršio u Savjetu RTCG, te da nije bio u konfliktu interesa.

Đurović je u julu 2018. podnio i predstavku Evropskom sudu za ljudska prava, kojom traži da taj sud utvrdi da mu je Crna Gora prekršila prava na pravično suđenje, slobodu izražavanja, djelotvorni pravni lijek i zabranu diskriminacije.

Đurovića zastupa advokat Dalibor Tomović u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava (HRA) iz Podgorice, zahvaljujući finansijskoj podršci Media Legal Defence Initiative (MLDI) iz Londona.

Dalibor Tomović, advokat: Pozdravljam presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom je utvrđeno da je nezakonita odluka Skupštine CG o razriješenju Gorana Đurovića sa funkcije člana Savjeta RTCG. Sud je prihvatio našu argumentaciju i utvrdio da Đurović nije bio u konfliktu interesa jer nije prekršio odredbe Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, po kojima je jedino mogao biti razriješen. Iako je odluka stigla sa zakašnjenjem, dokazuje da je sud ipak nadležan da kontroliše odluke Skupštine. Očekujem da Viši sud potvrdi ovu presudu.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA: Ova odluka sudije Vlaovića je zaista ohrabrujuća, međutim, ne treba zaboraviti da Crna Gora  ni u ovom slučaju, a ni u principu, ne pruža djelotvornu pravnu zaštitu od proizvoljnih odluka Skupštine Crne Gore o razrješenju i imenovanju članova Savjeta RTCG i Agencije za elektronske medije. Đurović je sa funkcije razriješen prije 26 mjeseci, 29.12.2017, nova osoba je izabrana umjesto njega prije godinu dana,  9.3.2018, a tek sad se stiglo do prvostepene presude. Djelotvorna zaštita bi značila  da se zakonitost odluke ispita prije stupanja nove osobe na dužnost umjesto razriješene.  Sudija Vlaović je  djelotvornu zaštitu pokušao da obezbijedi određivanjem privremene mjere o povratku Đurovića na funkciju, koju je ukinulo vijeće Osnovnog suda u Podgorici. Tako da je ostalo da se sada naknadno suprotstavljamo politički motivisanom blic-krigu protiv NVO predstavnika u Savjetu RTCG, koji je u međuvremenu već srušio nezavisnost javne medijske kuće.