SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE U CRNOJ GORI

Povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o medijima
13/02/2019
Povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (RTCG)
21/02/2019

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE U CRNOJ GORI

Izvor: Shutterstock

Danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) ustanovila 2007. godine da bi ujedinila napore država u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranju svijeta u kome bi svi imali jednake šanse. Socijalna pravda, koja podrazumijeva da svi imaju uslove da žive dostojanstveno, temelj je mira i razvoja. Od svake države se očekuje da svoje blagostanje gradi na temeljima pravičnosti, solidarnosti i međusobnoj odgovornosti, uz stalno unaprijeđenje ekonomskih i socijalnih ljudskih prava.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde Akcija za ljudska prava (HRA) skreće pažnju javnosti na težak socijalni položaj najugroženijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori i pozivamo Vladu Crne Gore da hitno riješi dva goruća problema u oblasti socijalne i dječje zaštite: da se postojeći iznosi socijalnih davanja povećaju tako da obezbijede zadovoljenje osnovnih potreba korisnika i da se trošenje sredstava socijalne zaštite ograniči na ljude u utvrđenom stanju socijalne potrebe. Podsjećamo da je još u decembru 2014. godine UN Komitet za ekonomska, kulturna i socijalna prava preporučio Crnoj Gori da poveća iznose socijalnih davanja i tako obezbijedi odgovarajući životni standard socijalno ugroženim osobama i porodicama, posebno nezaposlenima, starijima i osobama s invaliditetom, kao i da uspostavi sistem za prikupljanje statističkih podataka o sprovođenju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Međutim, iznos MOP-a se od 2014. godine do danas nije mijenjao, a navedeni sistem nije uspostavljen.

U Crnoj Gori se, prema procjenama Monstata, u riziku od siromaštva nalazi 23,6% građana, a još 10% stanovništva je u riziku od socijalne isključenosti, što zajedno čini više od četvrtine stanovnika Crne Gore. Najugroženiji žive od socijalne pomoći (MOP) koja je skoro 6 puta manja od cijene minimalne potrošačke korpe. Ovakva socijalna pomoć ne obezbjeđuje preživljavanje već podstiče razvoj sive ekonomije i ekonomsko izrabljivanje najsiromašnijih.

S tim u vezi, HRA apeluje na Vladu i resorsna ministarstva da socijalnu pravdu, kao jednu od ustavnih vrijednosti, omoguće svim građanima i građankama Crne Gore a ne samo privilegovanima i da spriječe dodatno siromašenje ljudi i djece ugroženih siromaštvom.