13/6/2017 PROTEST ZBOG NEOPRAVDANO SKRAĆENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

12/6/2017 MEDIJSKA REGULATORNA I SAMOREGULATORNA TIJELA SPREMNA NA SARADNJU U CILJU UJEDNAČAVANJA KRITERIJUMA
12/06/2017
Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika
15/06/2017

13/6/2017 PROTEST ZBOG NEOPRAVDANO SKRAĆENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Protestno pismo povodom skraćivanja javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje je Akcija za ljudska prava (HRA) zajedno sa još 30 nevladinih organizacija danas uputila predsjedniku Vlade gospodinu Dušku Markoviću je dostupno ovdje.