9/12/2016 POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA 2016. GODINE

8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU
08/12/2016
BEZBJEDNOST I OSNOVNA PRAVA: DIMENZIJE I PERSPEKTIVE SIGURNOSTI LGBT OSOBA
11/12/2016

9/12/2016 POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA 2016. GODINE

Ovogodišnji Međunarodni dan ljudskih prava Ujedinjene nacije (UN) obilježavaju pod motom ”preduzmi nešto, založi se za zaštitu ljudskih prava”.

Akcija za ljudska prava poziva na prihvatanje zavjeta zaštite ljudskih prava (objavljen na internet stranici Visokog komesara za ljudska prava UN):

Poštovaću tvoja prava bez obzira na to ko si. Podržaću tvoja prava iako se ne slažem s tobom.

Kada se bilo čija ljudska prava prekrše, to ugrožava prava svakog od nas, pa ću ustati protiv toga.

Dići ću glas, preduzeću nešto, upotrebiću moja prava da se založim za tvoja.

Pozivamo građanke i građane da ne popuštaju pred kršenjem svojih prava, da ne okreću glavu od kršenja prava drugih, da se uključe, prijave kršenje prava i pomognu ostvarivanje vladavine prava u Crnoj Gori na opštu dobrobit.

Elenor Ruzvelt, koja je najviše doprinijela usvajanju Univerzalne deklaracije ljudskih prava 10. decembra 1948, rekla je da zaštita ljudskih prava na globalnom nivou počinje u našoj blizini:

Gdje, na kraju krajeva, počinju ta univerzalna ljudska prava?

U malim mjestima, blizu kuće – u onima koja su tako blizu i toliko mala da se ne mogu vidjeti ni na jednoj mapi svijeta. Ako ta prava ne znače ništa u tim mjestima, onda ona ne znače ništa ni bilo gdje drugdje. Bez zajedničke akcije građana da podrži ta prava blizu naših kuća, uzalud ćemo čekati na napredak u cijelom svijetu.

U skladu s aktivizmom na koji ove godine poziva UN i imenom naše organizacije, dan uoči Međunarodnog dana ljudskih prava HRA će provesti u pružanju pravne pomoći građanima da podnesu ustavne žalbe zato što više od godinu dana nije sprovedena djelotvorna istraga policijske torture koju su pretrpjeli u kontekstu oktobarskih protesta 2015. godine; učestvovaćemo na radionici o pravima djece s invaliditetom koju organizuje NVO Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore, a od 17h pozivamo na predavanje o depresiji, dr Lidije Injac-Stevović u centru za edukaciju u okviru Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru. Predavanje se održava u okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, koji sprovode HRA, ANIMA i MDAC uz podršku EU.

 

Na Dan ljudskih prava, 10. decembra, pridružićemo se koleginicama i kolegama iz NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i SOS telefon za žrtve nasilja – Nikšić, koji u podne sa Trga Republike kreću u protestnu šetnju zbog nesavjesnog postupanja institucija u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a u cilju zaštite prava na život.

Iduće nedjelje očekujemo odgovor predstavnika nove Vlade da bi se konačno došlo do održivog rješenja za angažman asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama. Uključićemo se i u rad zvanične radne grupe za osnivanje skloništa za beskućnike u Podgorici, koje bi, prema poslednjim informacijama iz Glavnog grada, trebalo da se uspostavi do februara 2017, i nastavićemo da se zalažemo da se i u međuvremenu beskućnici urgentno zbrinu na drugi način.

Na kraju iduće nedjelje, organizujemo predstavljanje rezultata istraživanja o primjeni pravnih ljekova za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u posljednjih pet godina u Crnoj Gori, u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi zajedno sa Centrom za monitoring i istraživanje uz podršku EU.