20/7/2016 OBJAVLJENA PUBLIKACIJA: PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO – OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

20/7/2016 HRA O PRESUDI VRHOVNOG SUDA U SLUČAJU POPOVIĆ PROTIV ĆALOVIĆ – SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE
20/07/2016
21/7/2016 APEL ZA ZAKAZIVANJE KONSULTATIVNOG SASLUŠANJA POVODOM PREDLOGA ZAKONA O MEDIJIMA
21/07/2016

20/7/2016 OBJAVLJENA PUBLIKACIJA: PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO – OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore, Savjet za građansku kontrolu policije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) Crne Gore, NVO Akcija za ljudska prava i NVO Građanska Alijansa objavili su knjigu “Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja” koja predstavlja izvještaje o postupanju policije tokom protestnih okupljanja u oktobru 2015. u Podgorici, i nadležnih državnih organa koji su se bavili tim postupanjem. Autori su Zdenka Perović, Ljiljana Klikovac, Drago Spičanović i mr Aleksandar Saša Zeković koji je i urednik izdanja.

Namjera je bila da se predstavi rad Savjeta za građansku kontrolu policije, Unutrašnje kontrole policije MUP Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i državnog tužilaštva Crne Gore u vezi sa prijavama prekoračenja policijskih ovlašćenja – mučenja i zlostavljanja.

U knjizi je Osnovno državno tužilaštvo u odnosu na većinu slučajeva konstatovalo da izvršioci – policajci nisu identifikovani, što ukazuje da je neophodno da se policija suoči sa sopstvenom prošlošću i započne sa rješavanjem negativne prakse i nasleđa. Suštinski je potrebno uspostavljanje nove policijske kulture koja ne dozvoljava zloupotrebe i nedopustivu, protivzakonitu solidarnost, odsustvo odgovornosti i bilo kakvo ograničavanje nadzora i istraga.

Vjerujemo da će knjiga doprinijeti transparetnosti, profesionalizaciji i snaženju institucija, boljem informisanju javnosti i da će podstaći konstruktivan društveni i politički dijalog i argumentovanu diskusiju o kvalitetu rada nadležnih državnih organa posebno u cilju postizanje “nulte tolerancije” mučenja (torture) i svih drugih oblika zlostavljanja, nasilja, ponižavajućih i nečovječnih postupaka i kažnjavanja, na šta se Crna Gora obavezala svojim Ustavom, zakonima i prihvatanjem međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Knjigu možete preuzeti ovdje.