20/7/2016 HRA O PRESUDI VRHOVNOG SUDA U SLUČAJU POPOVIĆ PROTIV ĆALOVIĆ – SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE

8/7/2016 HRA POVODOM OTVARANJA NOVE ISTRAGE O PREBIJANJU ALEKSANDRA PEJANOVIĆA 2008. GODINE
08/07/2016
20/7/2016 OBJAVLJENA PUBLIKACIJA: PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO – OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA
20/07/2016

20/7/2016 HRA O PRESUDI VRHOVNOG SUDA U SLUČAJU POPOVIĆ PROTIV ĆALOVIĆ – SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE

HRA pozdravlja presudu Vrhovnog suda Crne Gore u predmetu tužioca Vladimira Bebe Popovića protiv Vanje Ćalović, kojom je konačno odbijen tužbeni zahtjev Popovića da se utvrdi da je Ćalović povrijedila njegovu čast i ugled tvrdnjom da je on na internet postavio montirani porno snimak s njenim likom. Vrhovni sud je usvojio reviziju Ćalović, preinačio presude nižih sudova i utvrdio da je ona imala dovoljno razloga da povjeruje da je Popović zaista postavio snimak na internet, imajući u vidu, pored ostalog, i to da je on svjedočio da je snimak sa zadovoljstvom proslijeđivao na veći broj adresa.

Ovoga puta je vijeće Vrhovnog suda, na čelu sa sudijom Branimirom Femićem, odlučilo da besprekorno zaštiti slobodu izražavanja u skladu s praksom Evropskog suda za ljudska prava, za razliku od nekih ranijih predmeta (Kusturica protiv Nikolaidisa i Monitora; Ana Đukanović protiv Monitora; Čolović protiv Koprivice…).

Nižestepeni sudovi su prethodno dali za pravo Popoviću, pri čemu je Viši sud u Podgorici pravosnažno obavezao Ćalović da o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Srbiji, kojih ima preko 1,500. Kako je Popović insistirao na izvršenju ove represivne presude, javna izvršiteljka je naložila Vanji Ćalović da plati predujam za objavu oglasa zbog čega joj je blokiran račun u banci. HRA smatra da je šteta što Vrhovni sud u svojoj presudi nije posebno kritikovao nezakonit pristup Višeg suda prilikom obavezivanja Ćalović da plati objavljivanje presude u svim medijima u dvije države, iako je samo nekolicina njih uopšte prenijela sporne tvrdnje. Ovako je moguće da u nekom sličnom slučaju takva sumanuta praksa Višeg suda bude ponovljena.

HRA je prethodno apelovala na Ustavni sud da uspostavi svoju nadležnost i hitno zaustavi izvršenje nezakonite pravosnažne presude, imajući u vidu da nije propisan rok za Vrhovni sud da odluči o reviziji, da je taj sud oklijevao da odluči od februara kada je revizija podnijeta, kao i da je prethodno donosio presude koje nisu bile u skladu sa evropskim standardima slobode govora.

Čestitamo Vanji i njenom advokatu Veselinu Raduloviću na uspjehu u ovom postupku, koji, nadamo se, uspostavlja evropski standard zaštite prava na slobodu izražavanja u presudama Vrhovnog suda Crne Gore.

Presuda Vrhovnog suda je dostupna na linku: http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=188841