19/11/2015 – PREMIJERA PREDSTAVE “ŽIVOT NA PAUZU” U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
19/11/2015
25/11/2015 – DRŽAVA DA OBEZBIJEDI BOLJU ZAŠTITU ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI
25/11/2015

MINA – 22/11/2015

DRUŠTVO – HRA – OMBUDSMAN

Gorjanc Prelević: Ponavlja se 2009. godina
*

Podgorica, (MINA) – Poražavajuće je da se na kraju 2015. godine istorija ponavlja, tako što predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izboru Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pristupa nezakonito i bez suštinskog interesovanja za tu važnu ustanovu, smatraju u Akciji za ljudska prava (HRA).

Izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević, rekla je da odluka Vujanovića da delegira Ministarstvo ljudskih prava i sloboda za konsultacije sa nevladinim organizacijama o jednom jedinom kandidatu, Šućku Bakoviću, koji je posljednjih šest godina obavljao tu funkciju, nije u skladu sa Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Gorjanc Prelević je objasnila da taj Zakon koji predviđa da “u postupku utvrđivanja predloga kandidata za Zaštitnika, Predsjednik Crne Gore obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda”.

Ona je podsjetila da je i 2009. godine, kada je Baković izabran za Ombudsmana, HRA sa nekoliko NVO protestovala jer je takođe Vujanović, predložio Skupštini kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda bez prethodnog usaglašavanja tog Zakona sa Ustavom, i bez konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora i naučnih institucija.

“Ustav propisuje da je Zaštitnik/ca samostalan i nezavistan organ, pa bi bilo logično da se njegova/njena nezavisnost obezbijede i procesom njegovog/njenog izbora, što sada nije slučaj, jer opozicija ne može da utiče na taj izbor”, kazala je Gorjanc Prelević agenciji MINA.

Ona je rekla da je Venecijanska komisija 2007. godine kritikovala takav Ustavom propisan način izbora, smatrajući “upitnim” rješenje da ga predlaže predsjednik države i kritikujući rješenje da ga Skupština bira prostom, umjesto kvalifikovanom većinom glasova, zbog bojazni da na taj način neće biti izabrana osoba koja će postupati autonomno i nezavisno, posebno prema izvršnoj vlasti.

“U skladu s tim, Akcija za ljudska prava je predložila, bezuspješno, da se prilikom promjene Ustava promjeni i način izbora Ombudsmana u Skupštini i obezbijedi da se on/ona biraju dvotrećinskom većinom”, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona smatra da bi Vujanović, da je zaista želio da premosti nedostatak postupka za izbor Ombudsmana i obezbijedi legitimitet toj ustanovi, sproveo široke konsultacije u skladu sa zakonom da bi se objektivno sagledao učinak rada Bakovića za posljednjih šest godina, i provjerilo da li u državi postoje neke druge osobe koje bi rad te ustanove možda mogle unaprijediti u narednih dugih šest godina mandata.

“Ostaje da ponovimo zaključak iz saopštenja HRA i drugih devet NVO i Saše Zekovića iz 2009. godine – svjesni smo da ne možemo promijeniti kadriranje vladajuće političke elite u Crnoj Gori, ali želimo da ostane zapisano da smo se protivili načinu izbora Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u nadležnosti političke koalicije na vlasti i bez uvažavanja stavova stručne javnosti u skladu sa zakonom”, navela je Gorjanc Prelević.
(kraj)