22. Dnevnik Vijesti je juče objavio apsolutno neistinite navode o predstavnicima SDPa na sjednici Odbora za međunarodne odnose Skupštine CG . To jest, objavio je čistu laž. Kako izaći na kraj sa podmetanjima , kojima su svi dnevni listovi u Crnoj Gori skloni, posebno ako se ima u vidu da demnatiji nikada ne dobiju zasluženo mjesto i budu objavljeni gdje i “lažljiva vijest” ? Recimo, laž je visila na portalu cijeli dan, a demantija nema.

2/3/2015 – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBA ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GLAVNOG GRADA NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM JER DISKRIMINIŠE STRANCE I STRANKINJE
02/03/2015
23. Vidim u novinama traži čovjek da se objavi ispravka i izvinjenje zbog laži koje su kako kaže o njemu napisali. I sada oni objavljuju tu ispravku ali ne i izvinjenje, i ne pišu ništa o tome zašto su to uopšte o njemu napisali? Tako i mi sad ne znamo njihov novinarski stav, misli li taj medij to i dalje, ili ne misli, ili su shvatili da su pogriješili? Možete li to da mi objasnite i još odgovorite da li i sad ovaj čovjek ima pravo da ih tuži jer mu se nisu izvinili?
05/03/2015

22. Dnevnik Vijesti je juče objavio apsolutno neistinite navode o predstavnicima SDPa na sjednici Odbora za međunarodne odnose Skupštine CG . To jest, objavio je čistu laž. Kako izaći na kraj sa podmetanjima , kojima su svi dnevni listovi u Crnoj Gori skloni, posebno ako se ima u vidu da demnatiji nikada ne dobiju zasluženo mjesto i budu objavljeni gdje i “lažljiva vijest” ? Recimo, laž je visila na portalu cijeli dan, a demantija nema.

Kodeks novinara Crne Gore (načelo br. 4) obavezuje medij da ” dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju” i da se pri tome pridržava pravila “da ispravka mora biti istaknuta na odgovarajući način”. U smjernicama za ovo načelo, pojašnjava se da u slučaju štampanih medija to znači da ispravka mora biti objavljena na istom mjestu kao i informacija na koju se ispravka odnosi, a u slučaju elektonskih medija u istoj emisiji. Osim mogućnosti da medij sam korigira netačan izvještaj, postoji mogućnost i da objavi demantij ili pravo na odgovor koji mogu uputiti pojedinci ili organizacije. Međutim, Kodeks daje pravo i zadatak mediju da sam procjeni je li objavio netačnu informaciju i hoće li objaviti ispravku, ili demantij („Medij treba da uvaži to pravo ukoliko se složi da je izvještaj sadržao netačne informacije ili neutemeljene kritike.“).

Međutim, treba imati u vidu da Zakon o medijima i citirana smjernica različito regulišu pitanje obaveze za medije da objave ispravku i odgovor. Zakonom je propisano da „svako fizičko i pravno lice ima pravo na ispravku i odgovor kada smatra da je, putem objavljenog programskog sadržaja, povrijeđeno neko njegovo Ustavom ili zakonom ustanovljeno pravo“ (čl. 26, st. 1), u skladu sa Ustavom Crne Gore („Jemči se pravo na odgovor i pravo na ispravku neistinite, nepotpune ili netačno prenijete informacije kojom je povrijeđeno nečije pravo ili interes…“, čl. 49, st. 3). Objavljivanje ispravke ili odgovora može se tražiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja programskog sadržaja (čl. 26, st 1).

Zakonom o medijima je propisano i: šta se podrazumijeva pod ispravkom ili odgovorom (čl. 27), kako se moraju objaviti (čl. 28), mogućnost objavljivanja i ako je programski sadržaj bio objavljen posredstvom medija koji je prestao da radi (čl. 29), kada medij nije dužan da objavi ispravku ili odgovor (čl. 30), postupak po tužbi za objavljivanje ispravke ili odgovora (čl. 31, 32 i 33) i dužnost medija u vezi sa čuvanjem i davanjem na uvid tekstova, odnosno snimaka informacija (čl. 34). Neobjavljivanje (ili neobezbjeđivanje objavljivanja) ispravke ili odgovora je prekršaj kažnjiv novčanom kaznom od dvadesetostrukog do pedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori (čl. 43, st. 6).

Ako vjerujete da je neki medij prekršio Kodeks, možete se obratiti samoregulatorima koji nadziru primjenu etičkih normi u mediima.

Podsjećamo na adrese samoregulatornih tijela u Crnoj Gori:

Medijski savjet za samoregulaciju: zalba@medijskisavjet.me

Ombudsman Vijesti: ombudsman@vijesti.me

Ombudsman Dana: ombudsman@dan.co.me

Ombudsman Monitora: monitor.omb@gmail.com

Samoregulatorni savjet za lokalnu štampu: amer.ramusovic@rfzcg.co.me.