20/2/2015 – VLADA TREBA DA REAGUJE ZBOG ODNOSA MUP-A PREMA UPRAVNOM SUDU

Radna grupa
18/02/2015
19. Da li novinar može da objavi sadržaj privatne prepiske javne ličnosti, ako je tu informaciju dobio od lica koje nije zakoniti primalac poruke ili je novinar primio sadržaj informacije od anonimne osobe? Pri čemu je posebno važno da sadržaj poruke nema veze sa (zlo)upotrebom javnih resursa, niti ukazuje na izvršenje krivičnog djela, postojanje korupcije, kršenje Etičkog kodeksa ili drugih pravila. Pitanje motivisano objavljivanjem (navodnog) e-mail-a Koče Pavlovića u Vijestima.
23/02/2015

20/2/2015 – VLADA TREBA DA REAGUJE ZBOG ODNOSA MUP-A PREMA UPRAVNOM SUDU

Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova da ne postupi u skladu sa odlukom Upravnog suda o privremenoj mjeri kojom je svješteniku Veliboru Džomiću dozvoljen boravak u Crnoj Gori do okončanja upravnog spora predstavlja kršenje osnovnog principa vladavine prava, po kome su organi izvršne vlasti dužni da poštuju sudske odluke.

Iako rješenje Upravnog suda o privremenoj mjeri nije postalo pravosnažno u trenutku kada je Džomiću onemogućen ulaz u Crnu Goru, MUP nije smio da zabrani Džomiću da uđe u zemlju, jer žalba na privremenu mjeru ne odlaže njeno izvršenje (čl. 14, st. 3 Zakona o upravnom sporu). Usvojenom privremenom mjerom bilo je suspendovano rješenje MUP-a o protjerivanju.

Nepoštovanje sudskih odluka od strane izvršne vlasti ne smije postati pravilo, jer se tako urušava demokratski poredak zasnovan na vladavini prava, pa očekujemo od Vlade Crne Gore da obezbijedi da MUP ubuduće poštuje sve sudske odluke, kako presude, tako i rješenja o privremenim mjerama.

Nije nam poznato da li je Upravni sud o ovom slučaju i zvanično obavijestio Vladu, koja je u ovom slučaju organ nadležan za nadzor nad organom koji nije postupio po rješenju suda, ali kako je predsjednik Upravnog suda objavio izjavu povodom ovog slučaja, smatramo da Vlada treba da reaguje i da tu reakciju objavi.

Tim Akcije za ljudska prava