18. Gledala sam tv intervju u kojem je sagovornik više puta o drugim ljudima govorio ”idiot”, ”protuva”, ”hohštapler” i sl. Nisam primjetila da je novinar na to uopšte reagovao, čak je ta emisija i reprizirana. Šta vi mislite o takvom postupanju novinara i medija?

6/2/2015 – HRA POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA DA SVOJ BUDŽET UMANJI ZA 400.000 EURA
06/02/2015
10/2/2015 – Sukob interesa omogućen kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta
10/02/2015

18. Gledala sam tv intervju u kojem je sagovornik više puta o drugim ljudima govorio ”idiot”, ”protuva”, ”hohštapler” i sl. Nisam primjetila da je novinar na to uopšte reagovao, čak je ta emisija i reprizirana. Šta vi mislite o takvom postupanju novinara i medija?

Pitanje postavila : Mima

Iako Kodeks novinara Crne Gore ne spominje uvredljiv govor, pa time primjer koji navodite ne predstavlja kršenje Kodeksa, nema sumnje da bi novinar trebalo, u interesu kulture javnog dijaloga, da upozori sagovornika da se uzdrži od ličnih uvreda.

Takvo izražavanje ne doprinosi ni slobodi medija ni demokratskoj kulturi dijaloga, već svodi moguću korisnu javnu raspravu na nivo ulične ili kafanske svađe. Takođe, treba imati u vidu da je Zakonom o medijima je propisano da ako medij objavi programski sadržaj kojim se vrijeđa čast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom životu, znanju i sposobnostima, zainteresovano lice ima pravo na tužbu nadležnom sudu na naknadu štete protiv autora i osnivača medija. Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku i Zakon o obligacionim odnosnima omogućavaju da se u građanskom postupku po tužbi za zaštitu časti i ugleda dodatno zatraži od suda da odredi i privremnu zabrane objavljivanja takvih sadržaja.