10/2/2015 – Sukob interesa omogućen kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta

18. Gledala sam tv intervju u kojem je sagovornik više puta o drugim ljudima govorio ”idiot”, ”protuva”, ”hohštapler” i sl. Nisam primjetila da je novinar na to uopšte reagovao, čak je ta emisija i reprizirana. Šta vi mislite o takvom postupanju novinara i medija?
07/02/2015
11/2/2015 – HRA : Sudbina zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom
11/02/2015

10/2/2015 – Sukob interesa omogućen kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta

Predlozi zakona o pravosuđu koje će sjutra razmatrati plenum Skupštine Crne Gore omogućavaju sukob interesa kod članova Sudskog i Tužilačkog savjeta i ne obezbjeđuju depolitizaciju tih tijela jer ne sadrže odredbu o sprečavanju sukoba interesa, za razliku od npr. Zakona o elektronskim komunikacijama ili Zakona o javnom radio-difuznom servisu RTCG. Tako je u pravnom sistemu Crne Gore bolje obezbjeđena nezavisnost i nepristrasnost članova/ica Savjeta RTCG i Agencije za elektronske komunikacije nego članova/ica Sudskog i Tužilačkog savjeta, kojima je dužnost da nezavisno i nepristrasno biraju, ocjenjuju i kažnjavaju sudije i tužioce.

Iako je skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu osnovao posebnu radnu grupu u sastavu poslanica Draginja Vuksanović (SDP), Snežana Jonica (SNP) i Marta Šćepanović (DPS) da zajedno sa predlagačem usaglase amandmane koji će postati sastavni dio predloga zakona, jedino je poslanik Dritan Abazović pokazao interesovanje da predloži amandman koji je ponudila HRA, u cilju sprječavanja sukoba interesa bar kod članova Sudskog savjeta. Zbog toga što je ovakva odredba uporno izostajala iz dosadašnjih tekstova zakona o Sudskom savjetu i državnom tužilaštvu, do sada je bilo moguće da članica Sudskog savjeta i predsjednica Disciplinske komisije tog tijela bude supruga predsjednika države i potpredsjednika najjače političke stranke u Crnoj Gori Filipa Vujanovića (sudija Svetlana Vujanović), a da član Tužilačkog savjeta u svojstvu uglednog pravnika bude član Državne izborne komisije ispred partije na vlasti (SDP, Hakija Lješnjanin).

HRA počev od 2008. godine predlaže da se depolitizacija Sudskog i Tužilačkog savjeta obezbijedi i tako što će se spriječiti da se za njihove članove mogu izabrati osobe koje su deset godina pre stupanja na tu dužnost bile funkcioneri političkih partija, ili su srodnički, tazbinski ili bračno povezane sa funkcionerima izvršne ili zakonodavne vlasti ili predsjednikom države.

Predlozi amandmana HRA na predloge zakona o sudskom savjetu, državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu dostupni su na: /?p=6156

Prema našim trenutnim saznanjima, samo manjina naših predloga je našla mjesto u usaglašenim amandmanima odbora i predlagača i amandmanima poslanika Dritana Abazovića.