6/2/2015 – HRA POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA DA SVOJ BUDŽET UMANJI ZA 400.000 EURA

3/2/2015 – Ograničiti ovlašćenja ANB – zajedničko saopštenje HRA, CGO, MANS i IA
03/02/2015
18. Gledala sam tv intervju u kojem je sagovornik više puta o drugim ljudima govorio ”idiot”, ”protuva”, ”hohštapler” i sl. Nisam primjetila da je novinar na to uopšte reagovao, čak je ta emisija i reprizirana. Šta vi mislite o takvom postupanju novinara i medija?
07/02/2015

6/2/2015 – HRA POVODOM ODLUKE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA DA SVOJ BUDŽET UMANJI ZA 400.000 EURA

Akcija za ljudska prava (HRA) je apelovala na ministra Boškovića da preispita odluku da 400.000 eura preusmjeri Nacionalnoj turističkoj organizaciji i razmotri da se tim iznosom finansiraju skloništa za beskućnike i narodne kuhinje, zbrinjavanje lica koja su prinuđena da žive u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti i povećaju socijalna davanja najsiromašnijim sugrađanima. Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica HRA preporučila je ministru u pismu da Ministarstvo ustanovi sistem prioriteta prema kojem bi se uštede nastale sprečavanjem zloupotreba preraspodijelile najugroženijim građanima i ispunile preporuke UN Komiteta za ekonomska socijalna i kulturna prava Crnoj Gori iz decembra 2014.

HRA pretpostavlja da je preusmjeravanje 400.000 eura omogućeno smanjivanjem broja korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP) na kraju 2014. i očekuje da će tek doći do ušteda planiranih sredstava zahvaljujući primjeni informacionog sistema („socijalnog kartona“) koji će smanjiti zloupotrebe prava socijalne zastite.

Uznemireni smo i razočarani činjenicom da je Ministarstvo odlučilo da se odrekne ovoga iznosa imajući u vidu da MOP za porodicu sa pet i više članova iznosi svega 121 euro, da Podgorica nema sklonište za beskućnike, da nedostaju narodne kuhinje, socijalna podrška za samohrane roditelje, da jedan dio socijalno najugroženijih porodica nema riješeno stambeno pitanje, kao i da ljudi nastavljaju da žive u psihijatrijskoj bolnici jer nemaju gdje.

Preusmjeravanjem sredstava je propuštena prilika da se 400.000 eura iskoristi za ispunjavanje preporuka UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava iz decembra 2014. da se povećaju iznosi socijalnih davanja i obezbijedi odgovarajući životni standard socijalno ugrozenih, posebno za nezaposlene, starije i osobe sa invaliditetom, da se osnuju skloništa za beskućnike i odgovarajuće rijesi problem ljudi koji zive u psihijatrijskoj klinici jer nemaju gdje.

Pismo ministru je dostupno ovdje, a preporuke Komiteta ovdje.

Tim Akcije za ljudska prava