21/11/2014 – POVODOM ODLUKE VLADE CRNE GORE DA ODBACI ZAHTJEV ZA KRIMINALIZACIJU KLEVETE I UVREDE

20/11/2014 – ODRŽAN PRVI SASTANAK MEDIJSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA POSVEĆEN USPOSTAVLJANJU NJIHOVE SARADNJE I UJEDNAČENOJ PRIMJENI KODEKSA NOVINARA CRNE GORE
20/11/2014
6. Da li medijska kuća krši kodeks ili da li je dozvoljeno medijskoj kući da objavi fotografije koje je novinar krijući fotografisao tj. nije imala odobrenje np: porodice u kojoj se dogodila neka tragedija, a na fotografijama se vide lica koja su potpuno nedužna i koja nemaju veze sa tom tragedijom?
24/11/2014

21/11/2014 – POVODOM ODLUKE VLADE CRNE GORE DA ODBACI ZAHTJEV ZA KRIMINALIZACIJU KLEVETE I UVREDE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Vlade Crne Gore da ne podrži predlog za ponovno uvođenje krivičnih djela klevete i uvrede. To je odgovoran korak, pogotovo ako se uzmu u obzir neprecizne formulacije tih krivičnih djela koje su dozvoljavale ograničenje slobode izražavanja suprotno evropskim standardima.

Pozivamo Vladu da slijedeci istu logiku, ponovo razmotri predlog HRA iz 2010. za dekriminalizaciju i preostalih krivičnih djela protiv časti i ugleda iz Glave XVII Krivičnog Zakonika Crne Gore: Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, Povreda ugleda Crne Gore, Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i manjinskih zajednica, Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije.

HRA smatra da sva navedena djela predstavljaju pretjeran i nepotreban rizik za slobodu izražavanja u Crnoj Gori, jer ne štite odgovarajuce ljudsko pravo na privatnost (posebno Iznošenje ličnih i porodičnih prilika), i nemaju smisla u prisustvu drugih krivičnih djela, kao sto je Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Detaljniji razlozi za dekriminalizaciju preostalih krivičnih djela iz Glave XVII KZ dostupni su u Predlogu reforme odgovornosti za povredu casti i ugleda Akcije za ljudska prava iz novembra 2010, dostupne na: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/predlog_reforme-zakon_o_kleveti_i_uvredi.pdf.

Tim Akcije za ljudska prava