29/05/2013 Zajedničko saopštenje NVO povodom povećanja PDV-a sa 17 na 19%

29/05/2013 Sejdovićima obezbijeđen alternativni smještaj
29/05/2013
31/05/2013 Saopštenje povodom presude Apelacionog suda u slučaju Deportacija izbjeglica
31/05/2013

29/05/2013 Zajedničko saopštenje NVO povodom povećanja PDV-a sa 17 na 19%

Najoštrije osuđujemo namjeru Vlade Crne Gore da jednostranom odlukom, bez širokih konsultacija i sveobuhvatne analize poveća stopu poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19%, i time prvenstveno najsiromašnije i marginalizovane slojeve stanovništva dodatno optereti novim nametima.

Samo za nepunih godinu dana, Vlada Crne Gore je uvela čitav niz novih zakonskih rješenja koja su imala za cilj punjenje budžeta, ali ne i povećanje izdavanja za socijalna davanja, obrazovanje i druge servise od kojh građani imaju direktne koristi.

Tako je prvo uvedena taksa na brojila i mobilne telefone “euro po euro”, nakon toga takozvani krizni porez na zarade koji je dodatno smanjio primanja, pa sve do sramnog Zakona o socijalnoj u dječijom zaštiti kojim su značajno ograničena prava najsiromašnijih kategorija stanovništva.

Jučerašnje usvajanje tog zakona kojim se limitiraju prava porodilja i korisnika dječijeg dodatka i materijalnog obezbjeđenja porodice je samo potvrdilo da Vlada nastavlja da probleme sa budžetskim deficitiom rješava preko leđa građana i nažalost, najugroženijih kategorija stanovništva.

Usvajanje nove, veće stope PDV-a bi veliki broj građana dodatno približio granici siromaštva, a opšte povećanje cijena koje se očekuje, najsiromašnije građane bi  gurnulo preko granice osnovne egzistencije.

Iako razumijemo da se u godinama krize mora štedjeti, apsolutno je nedopustivo da samo građani i najranjivije kategorije stanovništva na svoja leđa ponesu teret krize i loših poteza Vlade. Ovo naročito kada se uzme u obzir da se za sada štedi samo na socijalnim davanjima, dok su ostala budžetska davanja i beneficije koje uživaju visoki državni službenici ostaju i dalje nedovoljno umanjeni.

Posebno smo zabrinuti zbog sumnje da se, kao i u slučaju taksi “euro po euro”, novi, veći PDV uvodi kako bi se sanirale posljedice loših privatizacioni odluka i plaćanja tuđih dugova i kredita, umjesto da taj novac bude potrošen za unapređenje životnog standarda. Ozbiljna država mora da može da naplati porez, a ne da državnu kasu puni povećanjem poreza, na štetu svih građana

Zbog toga još jednom apelujemo na Vladu Crne Gore da iz Skupštine povuče amandmane na Zakon o PDV-u kojima se povećava porez i ovo pitanje stavi na javnu raspravu kako bi se kroz diskusiju pronašli drugi načini za saniranje budžetskog deficita a koji ne uključuju samo i isključivo prebacivanje tereta na najugroženije kategorije građana Crne Gore.

 

PDF dokument možete preuzeti ovdje.

 

Potpisane NVO:

Ženska grupa “Stela” – Cetinje

Centar za ženska prava

Crnogorska LGBTIQ Asocijacija “Kvir Montenegro”

Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava

NVO Prima

Green Home

Liga zena glasaca u Crnoj Gori

Akcija za ljudska prava

Ozon

Expeditio

Sigurna Ženska Kuća

Sigurna Zenska Kuca Nora

NVO Anima, Kotor

Udruženje mladih Podgorica

MANS