31/05/2013 Saopštenje povodom presude Apelacionog suda u slučaju Deportacija izbjeglica

29/05/2013 Zajedničko saopštenje NVO povodom povećanja PDV-a sa 17 na 19%
29/05/2013
11/06/2013 Povući i doraditi Predlog strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite
11/06/2013

31/05/2013 Saopštenje povodom presude Apelacionog suda u slučaju Deportacija izbjeglica

Odluka Apelacionog suda da potvrdi presudu Višeg suda u Podgorici, kojom su oslobođeni svi optuženi za zločin deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, je udar na vladavinu prava i uskraćivanje pravde za žrtve ovog ratnog zločina. 

Očekujemo da Državno tužilaštvo podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu i da taj sud obezbijedi vladavinu prava u ovom slučaju.

U presudi kojom je oslobodio sve optužene, iako je istovremeno izričito utvrdio njihovo nezakonito postupanje, Visi sud je pogrešno i proizvoljno primjenio i domaće i medjunarodno pravo. Sud je proizvoljno uveo zahtjev da su optuženi morali pripadati organizaciji strane u sukobu ili postupati u službi strane u sukobu da bi bili odgovorni za ratni zločin. Ovo uprkos činjenici da Krivični zakonik uopšte ne sadrži takav standard, a da je prema praksi Haškog tribunala, dovoljno da je djelo izvršeno u vezi s oružanim sukobom. A sve i da važi ovaj izmišljeni standard – potpuno je očigledno da su optuženi isporučivanjem izbjeglih civila srpskoj strani u oružanom sukobu na teritoriji BiH postupali u njenoj službi i svako drugo zaključivanje se kosi sa činjenicama i zdravim razumom. U žalbi protiv ove presude  Apelacionom sudu je predočena ova i druge greške koje je u primjeni prava učinio Viši sud i alarmantno je da se Apelacioni Sud na njih oglušio. Ovom presudom došlo je do apsurdne situacije u kojoj je crnogorski sud potvrdio da su okrivljeni radnje ratnog zločina izvršili čak u većoj mjeri nego što im je stavljeno na teret optužnicom – utvrdivši i činjenicu da su civili u svojstvu talaca izručeni da bi poslužili za razmjenu ratnih zarobljenika – ali da istovremeno crnogorski sud nije u stanju da u očiglednom kontekstu u tome vidi ratni zločin. Ovakva odluka, opravdava sumnje u postojanje političkog uticaja u crnogorskom sudstvu i zahtijeva analizu od strane svih zainteresovanih za ocjenu vladavine prava u Crnoj Gori.

Presuda Apelacionog suda danas nije bila dostupna na internet stranici toga suda i smatramo da treba da prestane praksa objavljivanja izreka presuda prije nego što se one dostave strankama u postupku, odnosno, putem internet stranice suda i javnosti.

Kada se presuda objavi, Akcija za ljudska prava će je analizirati i objaviti tu analizu.

U međuvremenu na internet stranici /?p=1565 pročitajte našu analizu dosadašnjeg procesuiranja ovog ratnog zločina u nedavno objavljenom izvještaju „Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori”.

 

 

Tea Gorjanc-Prelević

izvršna direktorica Akcije za ljudska prava