NVO DOSTAVILE POSLANIČKIM KLUBOVIMA PREDLOGE AMANDMANA NA MEDIJSKE ZAKONE

PROTEST FILMSKOM CENTRU CRNE GORE ZBOG IZBJEGAVANJA DA PODRŽI PROJEKTE KOJI SE BAVE SUOČAVANJEM SA PROŠLOŠĆU
01/06/2024
Zašto još uvijek nije regulisan status civilnih žrtava rata?!
04/06/2024

NVO DOSTAVILE POSLANIČKIM KLUBOVIMA PREDLOGE AMANDMANA NA MEDIJSKE ZAKONE

Grupa od 40 NVO dostavila je danas svim poslaničkim klubovima predloge amandmana na Zakon o audio-vizuelnim medijskim uslugama i Zakon o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore. Cilj dostavljenih predloga je doprinos usvajanju kvalitetnijih medijskih zakona koji svojim odredbama stvaraju preduslove za unapređenje samostalnosti rada javnog medijskog servisa RTCG i Agencije za audio-vizuelne medijske usluge.

Predložene izmjene u Zakonu o AVM uslugama odnose se na povećanje sopstvene produkcije Radija Crne Gore i Televizije Crne Gore. Umjesto predloženih 20% sopstvene produkcije radijskog javnog emitera predlažemo da se poveća na 40%, dok umjesto predloženih svega 30% sopstvene produkcije TVCG predlažemo da se minimum poveća na 60%. Razlog povećanja produkcije RTCG je u činjenici da sa 20 miliona eura izdvajanja iz budžeta ovaj javni servis mora proizvoditi mnogo više sadržaja nego što je to slučaj sada. Jedino se na taj način (zakonskim povećanjem obima sopstvene proizvodnje) može doći do zadovoljenja potreba građana da dobiju potrebne sadržaje u raznim oblastima (dječiji program, kultura, obrazovanje, nauka…). Takođe, predloženo je da se izbor upravljačkih organa Agencije za AVM usluge sprovede neposredno nakon usvajanja zakona. Ukoliko je cilj izmjena zakona profesionalizacija ove institucije onda nije potrebno čekati dvije-tri godine da istekne mandat postojećem Savjetu i direktoru već odmah promijeniti nove procedure.

U vezi sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore, grupa NVO predlaže ponovno uvođenje zabrana oglašavanja i telešopinga na programima Televizije u periodu od 20h do 22h. Ovo rješenje je usvojila radna grupa za izradu medijskih zakona (a koje postoji i u važećem zakonu) smatrajući da su prihodi od marketinga za TVCG u ovom terminu zanemarljivi u odnosu na ukupne prihode iz budžeta koje ostvaruje (u ovom trenutku oko 20 miliona eura) dok sa druge strane komercijalni mediji, čiji su ukupni godišnji budžeti manji od RTCG, mogu imati značajan izvor prihoda. Rješenje koje predlažemo je važno prihvatiti tim prije jer se Zakonom o AVM uslugama povećava minimum sopstvene produkcije komercijalnih TV emitera na 25%, pa bi položaj komercijalnih emitera bio dvostruko pogoršan ukoliko bi TVCG dobila mogućnost da koristi marketing prostor u terminu od 20h do 22h. Mnogi poznati javni medijski servisi imaju zabranu emitovanja marketinga u periodu 20h do 22h a neki imaju i potpunu zabranu reklamiranja, kao npr. BBC. Takođe, na javnom medijskom servisu u Švedskoj, kao i Njemačkoj je reklamiranje zabranjeno poslije 20h, radnim danima i tokom praznika. Ista situacija je i u Holandiji i Francuskoj. Prilikom utvrđivanja javne politike treba da se vodi računa o iznalaženju optimalnih mjera koje će dovesti do povećanja produkcije komercijalnih medija u cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, ali i sa druge strane koje će omogućiti fer uslove na tržištu.

Takođe, NVO predlažu povećanje broja članova sa 9 na 11 kako je to dogovorila radna grupa za izradu medijskih zakona. Savjet RTCG imao je 11 članova od 2002. godine nakon donošenja prvog modernog evropskog zakona o medijskom javnom servisu. Broj članova/ica Savjeta treba posmatrati u svijetlu uloge ovog tijela, koje osim upravljačke ima i funkciju zastupanja što šireg opsega interesa različitih segmenata zajednice koji svojim sugestijama treba da doprinesu kvalitetnijem programskom sadržaju. Takođe, u sastav Savjeta predloženo je uključivanje predstavnika Advokatske komore, koji treba ovom tijelu da donese neophodno znanje u oblasti prava a kako bi se smanjile nezakonitosti u radu. Da je u Savjetu više bila zastupljena pravna struka, moguće da aktuelni Savjet ne bi donio nezakonite odluke prilikom imenovanja generalnog direktora RTCG.

Grupa NVO predložila je da se pooštre kriterijumi za izbor članova Savjeta, generalnog direktora i direktora organizacionih jednica sa 5 na 10 godina radnog iskustva sa VII1 stepenom kvalifikacije. Novi Zakon treba da doprinese većoj profesionalizaciji RTCG i ispunjenju zakonom propisanih ciljeva. Nije logično da se do boljeg upravljanja u RTCG može doći ukoliko se u Savjet i za generalnog direktora imenuju ljudi koji imaju manje radno iskustvo. Upravo obrnuto, veća je vjerovatnoća da će osobe sa više profesionalnog iskustva, sa propisanim VII1 stepenom kvalifikacije, doprinijeti odgovornijem donošenju odluka nego osobe sa manjim profesionalnim iskustvom. Do većeg kvaliteta u radu institucija se ne dolazi ublažavanjem kriterijuma nego upravo pooštravanjem. U važećem Zakonu propisano je da generalni direktor treba da ima VII1 stepen kvalifikacije i najmanje 10 godina radnog iskustva. Nije cilj izbora generalnog direktora RTCG da se prijavi što veći broj kandidata nego da se izabere osoba sa što većim profesionalnim iskustvom jer je to način da se dođe do većeg kvaliteta u radu javnog medijskog servisa. Ako bi bio cilj da se prijavi što veći broj kandidata za poziciju generalnog direktora, onda je najbolje da se uklone svi kriterijumi i da se dozvoli svim poslovno sposobnim građanima da konkurišu za ovo radno mjesto. Grupa NVO traži da se neposredno nakon usvajanja zakona sprovede postupak izbora novog Savjeta RTCG sa većim brojem članova i novog generalnog direkora RTCG.

Podnosioci predloga su:

 1. Media centar, Goran Đurović
 2. Sindikat medija Crne Gore, Radomir Kračković
 3. Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković
 4. Centar za istraživačko novinarstvo CIN-CG, Milka Tadić Mijović
 5. Akcija za ljudska parava (HRA), Tea Gorjanc Prelević
 6. Institut za medije Crne Gore (IMCG), Olivera Nikolić
 7. NVO Juventas, Ivana Vujović
 8. Centar za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević
 9. Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG), Marina Vijačić
 10. NVO Prima, Aida Perović,
 11. Asocijacija SPEKTRA, Jovan Ulićević
 12. Centar za monitoring i istraživanja (CeMI), Zlatko Vujović
 13. Savez za jednaka prava LGBTI osoba ERA, Danijel Kalezić
 14. Crnogorski ženski lobi, Aida Petrović
 15. Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro, Staša Baštrica
 16. Društvo crnogorskih izdavača, Vladimir Vojinović
 17. Centar za ženska prava (CŽK), Maja Raičević
 18. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Zorana Marković
 19. Unija mladih preduzetnika Crne Gore, Uroš Bulatović
 20. Crnogorski PEN centar, Milan Marković
 21. NVO NADA-Herceg Novi, Marina Vuksanović
 22. NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica
 23. NVO Udruženje za afirmaciju i podršku mladima – Podgorica
 24. NVO Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore – Podgorica
 25. NVO Vuča – Berane
 26. NVO Vunov lom – Berane
 27. Nevladina fondacija – “PomoĆ – akcija za sjever CG”, Andrijevica
 28. NVO ” Stečajci u Crnoj  Gori”,  Berane
 29. NVO SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja Bijelo Polje
 30. NVO Manifest
 31. Bjelopoljski savez Nevladinih organizacija
 32. NVO Evropski omladinski centar Crne Gore
 33. NVO Agro centar
 34. NVO Bjelopoljski demokratski centar
 35. Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje
 36. NVO E-Roma
 37. Udruženje Roma Novi put
 38. NVO Demokratski progres
 39. NVO Zelena akcija
 40. NVO Ekološko društvo, Breznica