29/05/2013 Sejdovićima obezbijeđen alternativni smještaj

26/05/2013 Protiv projektovanog zaborava zločina Deportacije izbjeglica iz Crne Gore
26/05/2013
29/05/2013 Zajedničko saopštenje NVO povodom povećanja PDV-a sa 17 na 19%
29/05/2013

29/05/2013 Sejdovićima obezbijeđen alternativni smještaj

Akcija za ljudska prava pozdravlja napor Glavnog grada da obezbijedi alternativni smještaj za porodicu Sejdović, kojima su danas uklonjene barake u Podgorici u kojima su živjeli duže od 40 godina. Porodica Sejdović, koju čine majka, njena tri sina, snaha i dvoje maloljetne djece, od kojih je jedno staro nepunih pola godine, smješteni su u kamp kućice na Koniku.

Na ovaj način je postupljeno u skladu sa međunarodnim standardom prema kojem rezultat prinudnog iseljenja ne smiju biti beskućnici – u slučajevima u kojima prinudno iseljeni nemaju drugi smještaj, država je dužna da preduzme mjere i obezbijedi odgovarajući alternativni smještaj.  

Nadamo se da će ovaj primjer poslužiti kao budući obrazac ponašanja nadležnih prilikom prinudnih iseljavanja, i da će i porodicama iz naselja Zverinjak u Nikšiću, među kojima takođe ima djece, starih i nepokretnih, na sličan način biti obezbijeđeno ljudsko pravo na adekvatno stanovanje.

 

U saradnji sa Bankom hrane, porodici Sejdović je u julu 2013. godine obezbijeđena donacija u vidu paketa hrane.

110613-1834(001)