01/ 02/ 2013 Pismo glavnom i odgovornom uredniku “Dana”

29/ 01/ 2013 Banka hrane donirala prihvatilište za beskućnike u Podgorici
29/01/2013
17/ 02/ 2013 Predstavljanje završnog izvještaja o poštovanju ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama
18/02/2013

01/ 02/ 2013 Pismo glavnom i odgovornom uredniku “Dana”

Poštovani gospodine Milutinoviću,

u skladu sa Zakonom o medijima, očekujemo da objavite naš odgovor na tekstove ”Od Leptira ni traga, strah i dalje vlada”, od 31. januara 2012. i ”Ministarstvo ćuti o beskućniku” od 1. februara 2013. godine.

Verujemo da je objavljivanje ovog našeg odgovora, kojim nastojimo da argumentovano ispravimo i dopunimo navode u objavljenim tekstovima, od interesa za potpuno informisanje javnosti. U najkraćem, cilj našeg odgovora je da postignemo da Dragan Stojanović, o kome ste objavili tekstove na koje se pozivamo, bude što prije zbrinut, a ne napadnut.

U tekstovima: ”Od Leptira ni traga, strah i dalje vlada”, od 31.1.2012. i ”Ministarstvo ćuti o beskućniku” od 1.2.2013, ”Dan” je objavio je da je Dragan Stojanović ”prijetio djeci davljenjem, a zatim nasrnuo na njih”, da je ”napao djecu”, kao i da je ”mentalno oboljela osoba”.  

Prema našim saznanjima, Dragan nije nasrnuo na djecu ili ih napao, jer da je to učinio, policija bi ga odmah lišila slobode. U pitanju je bio verbalni incident u kome je on, neprimjereno, odgovorio na ono što je doživio kao uvredu i provokaciju. Do danas nemamo saznanja da je protiv njega pokrenut krivični ili prekršajni postupak. Nije nam poznato ni da je ikada bilo koga fizički napao.

Drugo, Dragan Stojanović nije mentalno oboljela osoba, već osoba sa intelektualnim invaliditetom, zbog čega je ranije sedam godina boravio u socijalnoj ustanovi ”Komanski most”.

Dragan u prihvatilištu za beskućnike više ne boravi, niti, koliko nam je poznato, odlazi u kraj u kome se ono nalazi. I dalje insistiramo na tome da nadležne državne ustanove za socijalno staranje obezbijede njegovo odgovarajuće zbrinjavanje i u tom cilju smo učinili sve što je u našoj moći, kao što je to poznato i ministru rada i socijalnog staranja i ministru ljudskih prava.

Naslovom velikog formata ”Od Leptira ni traga, strah i dalje vlada”, objavljivanjem punog imena i prezimena, velike fotografije Draganove i pogrešne informacije o tome da se radi o mentalno oboljeloj osobi, smatramo da ga je ”Dan” izložio opasnosti, predstavivši kao osobu opasnu po okolinu od koje se treba braniti, što može da dovede do hajke na njega i od strane onih koji ga ne poznaju i koji sa incidentom nemaju nikakve veze.

Zbog toga želimo da saopštimo javnosti naš stav da Dragan Stojanović nije nikakvo čudovište od koga svi treba da se plaše, već osoba kojoj je potrebno odgovarajuće zbrinjavanje nadležnih državnih ustanova.

Nadamo se da će pažnja koju Dan poklanja njegovom slučaju ipak dovesti do toga da on što prije bude zbrinut, a ne napadnut.

Dragan nas je danas posjetio u kancelariji, kada je napravljena i gore postavljena fotografija.