17/ 10/ 2012 Rad Komisije za uslovni otpust morao bi biti transparentniji

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike
16/10/2012
Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori
19/10/2012

17/ 10/ 2012 Rad Komisije za uslovni otpust morao bi biti transparentniji

Akcija za ljudska prava pisala je u dva navrata ministru pravde i ljudskih prava Dušku Markoviću, apelujući na ministarstvo pravde da preispita djelovanje Komisije za uslovni otpust.

Smatramo da bi Komisija morala da radi transparentnije, da detaljno obrazlaže sve svoje odluke, kao i da se donese podzakonski akt kojim bi se precizirali kriterijumi po kojima postupa.

Preuzmite pisma upućena ministru Markoviću 28.09.2012. i 12.10.2012.

Napomena: Rešenja koja se pominju u drugom pismu moguće je dobiti na zahtjev iz arhive HRA, pošto zaštitimo imena osoba na koja se odnose.