Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

13/10/2012 Građani moraju biti zaštićeni od nasilnika
13/10/2012
17/ 10/ 2012 Rad Komisije za uslovni otpust morao bi biti transparentniji
17/10/2012

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

U okviru projekta ”Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike”, koji finansira Britanska ambasada u Podgorici, HRA od aprila 2012. sprovodi sljedeće aktivnosti:

  • radionice za urednike i novinare crnogorskih medija sa kolegama i stručnjacima za medijsko pravo i novinarsku etiku iz regiona i Velike Britanije. Radionice pružaju obuku o evropskim standardima ljudskih prava od posebnog značaja za obavljanje profesionalnih novinarskih zadataka, kao što su sloboda izražavanja sa naglaskom na zaštitu časti i ugleda, zaštitu privatnosti, zabranu diskriminacije i garancije pravičnog suđenja uključujući poštovanje pretpostavke nevinosti. Obuka uključuje i analizu primjera nepoštovanja ljudskih prava od strane novinara u Crnoj Gori i šire, koje su prepoznali nacionalni sudovi, novinarska samoregulatorna tijela ili Evropski sud za ljudska prava. Tabelarni prikaz tema i predavača možete preuzeti ovdje.

     

  • priručnik zasnovan na međunarodnim standardima, primjerima dobre i loše prakse i zaključcima sa radionica. Priručnik će biti objavljen u martu 2013. i distribuiran svim medijima u Crnoj Gori. Priručnik može biti od koristi sudijama prilikom odlučivanja o kršenju ljudskih prava u medijima i široj javnosti.

     

  • pravno savjetovanje medija prilikom objavljivanja sadržaja ili pomoć drugima čija su prava prekršili mediji. Pravna pomoć obuhvata pravno zastupanje novinara koji je postupao u skladu sa profesionalnim standardima i savjetovanje o pravu na objavljivanje ispravke ili odgovora, podnošenje tužbe protiv medija zbog povrede privatnosti i sl.