20/ 04/ 2012 Pristup informacijama državnog tužilaštva Crne Gore o procesuiranju 12 slučajeva kršenja ljudskih prava