14/10/2011 Vlada i civilno društvo jačaju saradnju i borbu protiv homofobije / Government and civil society strengthen cooperation and fight against homophobia

AKTUELNO / ONGOING ACTIVITIES
13/10/2011
17/10/2011 Na Dan borbe protiv siromaštva
17/10/2011

14/10/2011 Vlada i civilno društvo jačaju saradnju i borbu protiv homofobije / Government and civil society strengthen cooperation and fight against homophobia

Danas je održan sastanak potpredsjednika Vlade i ministra pravde Duška Markovića sa predstavnicima NVO Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring, EKVISTA Centra za antidiskriminaciju, LGBT Forum Progres, OKC Juventas, Sigurna ženska kuća, istraživačem kršenja ljudskih prava A. S. Zekovićem i zamjenicom zaštitnika ljudskih prava i sloboda Majom Laković / Meeting held today between the vice-president of the Government of Montenegro and minister of justice Dusko Markovic with representatives of NGOs: HRA, CCE, CEMI, EKVISTA, LGBT Forum Progres, Juventas, Women Safe House, researcher of human rights violations A.S. Zekovic and deputy Ombudsman Maja Lakovic.

Saopštenje sa sastanka pogledajte ovdje.