28/12/2011

Monitoring rada Sudskog savjeta / Monitoring of Judicial Council operation

Akcija za ljudska prava prati i ukazuje na neophodne uslove za depolitizovan i objektivan rad Sudskog savjeta. Aktivnosti se sprovode u okviru Programa efikasnog upravljanja u […]
26/12/2011

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori / War Crime Trials in Montenegro

Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori / War Crime Trials in Montenegro  
23/12/2011

23/12/2011 Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

Komentari na izvještaj “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama” /  Izvještaj “Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama”
10/12/2011

10/12/2011 Kampanja Ombudsmana i HRA ”Djeco, pišite Zaštitniku!”

Obavještenje o aktivnostima koje će sprovoditi Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Akcija za ljudska prava (HRA) – Preuzmite
07/12/2011

07/12/2011 Okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Centar za djecu i mlade “Ljubović” / Round Table: Promoting Respect for Human Rights of Residents of the Public Institution Center for Children and Youth “Ljubović”

Sjutra, u četvrtak 8. decembra 2011, u žutom salonu hotela Crna Gora, od 9.30 do 13.30 časova održaće se okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih […]
06/12/2011

6/12/2011 Reagovanje na javno obraćanje sudije Milivoja Katnića, poručnika KOS-a, za vrijeme napada na Dubrovnik 1991-1992 / Reaction to public address of judge Milivoje Katnić, Lieutenant of the Counterintelligence Service during the attack on Dubrovnik in 1991-1992

Reagovanje na javno obraćanje sudije Milivoja Katnića, poručnika KOS-a, za vrijeme napada na Dubrovnik 1991-1992 (Centar za građansko obrazovanje,  Akcija za ljudska prava, Documenta – Centar […]
02/12/2011

2/12/2011 “Rat za mir” – 20 godina kasnije / “War for Peace” – 20 years later

U povodu obilježavanja dvadesete godišnjice napada na Dubrovnik a u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, Podgorica, Akcije za ljudska prava, Podgorica i Documente – Centra za suočavanje s prošlošću, Zagreb, […]
29/11/2011

29/11/2011 Okrugli sto: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama / Round Table: Promoting Respect for Human Rights of Patients Placed in Psychiatric Institutions

Sjutra, 30. novembra u hotelu Crna Gora, u žutom salonu, sa početkom u 10h održaće se okrugli sto na temu: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u […]
25/11/2011

25/11/2011 Pismo premijeru: dopuna Izvještaja o nasilju protiv novinara i uvođenje krivičnih djela za zaštitu novinara / Letter to the Prime Minister: amendments to the Report on violence against journalists and introduction of new criminal acts to protect journalists

Akcija za ljudska prava uputila je pismo predsjedniku Vlade, gospodinu Lukšiću tražeći dopunu ”Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara” izrađenog na osnovu Akcionog plana praćenja […]
16/11/2011

16/11/2011 Predlozi i komentari HRA na Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore / Suggestions and comments of the HRA on Draft amendment to the Constitution of Montenegro

Akcija za ljudska prava je 31.10.2011. dostavila Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore  predloge i komentare na Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore. […]
16/11/2011

16/11/2011 Međunarodni dan tolerancije / International Day of Tolerance

Države članice UNESKO-a (Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) usvojile su 16. novembra 1995. godine Deklaraciju o principima tolerancije, i proglasile 16. novembar za […]
14/11/2011

14/11/2011 Okrugli sto: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Zavod ”Komanski most”

U ponedjeljak, 14. novembra u hotelu Crna Gora, s početkom u 10h održava se okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Zavod “Komanski […]