16/11/2011 Međunarodni dan tolerancije / International Day of Tolerance

14/11/2011 Okrugli sto: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Zavod ”Komanski most”
14/11/2011
16/11/2011 Predlozi i komentari HRA na Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore / Suggestions and comments of the HRA on Draft amendment to the Constitution of Montenegro
16/11/2011

16/11/2011 Međunarodni dan tolerancije / International Day of Tolerance

Države članice UNESKO-a (Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) usvojile su 16. novembra 1995. godine Deklaraciju o principima tolerancije, i proglasile 16. novembar za Međunarodni dan tolerancije da bi se svake godine ”proširivala javna svijest, naglasile opasnosti od netolerancije i reagovalo sa obnovljenom riješenošću i akcijom u podršci unaprijeđenju tolerancije i obrazovanja.”

Posvetite desetak minuta čitanju Deklaracije, koju možete pronaći ovdje na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Deklaracija o principima tolerancije

Declaration of Principles on Tolerance