19/10/2009 Predavanje na temu “Demokratija i ljudska prava”

13/10/2009 Predavanje na temu “Generacije ljudskih prava i instrumenti međunarodne pravne zaštite”
13/10/2009
Pismo za predsjednika SNP Srđana Milića
20/10/2009

19/10/2009 Predavanje na temu “Demokratija i ljudska prava”