13/10/2009 Predavanje na temu “Generacije ljudskih prava i instrumenti međunarodne pravne zaštite”

08/10/2009 SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PRVOSTEPENE OSUDE NOVINARA PETRA KOMNENIĆA
08/10/2009
19/10/2009 Predavanje na temu “Demokratija i ljudska prava”
19/10/2009

13/10/2009 Predavanje na temu “Generacije ljudskih prava i instrumenti međunarodne pravne zaštite”