Saopštenje za javnost povodom dostavljanja Skupštini predloga amandmana na Predlog zakonika o krivičnom postupku

Konferencija za medije povodom obilježavanja sedamnaest godina od Deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore
28/05/2009
Pismo Ministru prosvjete i nauke
04/07/2009

Saopštenje za javnost povodom dostavljanja Skupštini predloga amandmana na Predlog zakonika o krivičnom postupku

Akcija za ljudska prava je dostavila članovima Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore i šefovima svih poslaničkih grupa predlog 18 amandmana na Predlog zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, o kome će posle razmatranja u odborima, odlučivati Skupština.

Akcija je u maju 2008. godine Ministarstvu pravde dostavila 26 amandmana na Nacrt zakonika o krivičnom postupku, od kojih su neki usvojeni. Međutim, smatramo da to nije dovoljno i da je neophodno da Skupština razmotri i 18 amandmana koji smo joj uputili, u cilju zaštite minimalnih garancija ljudskih prava iz međunarodnih ugovora, ali i prethodno već dostignutog nivoa garancija ljudskih prava u Crnoj Gori.

U najkraćem, predložili smo da se izričito garantuje besplatna pomoć prevodioca tokom cijelog krivičnog postupka okrivljenom i drugim učesnicima u postupku koji ne razumiju jezik domaćeg suda; da se predvidi obaveza tužioca, odnosno predsednika suda da razreši postavljenog branioca koji očigledno neuredno izvršava svoju dužnost; da se obezbijedi pravo na odbranu u vidu pristupa, pregleda i kopiranja spisa; da se izričito predvidi i pravo novinara da ne otkriju izvor informacije, odnosno da ne mogu biti saslušani kao svjedoci; da se zadrži postojeće ograničenje trajanja pritvora poslije podizanja optužnice i dostavljanja prvostepene presude; da se i okrivljenom dozvoli da podnosi zahtjev za zaštitu zakonitosti kako bi se i taj vanredni pravni lijek učinio djelotvornim, itd.

Predlog amandmana na Predlog zakonika o krivičnom postupku (Preuzmite PDF dokument)

Primjedbe su za Akciju za ljudska prava izradili advokat dr Radomir Prelević i pravnica,

mr Tea Gorjanc Prelević.