Saopštenje povodom četvorogodišnjice ubistva Duška Jovanovića

Saopštenje povodom presude po tužbi premijera Đukanovića protiv novinara Željka Ivanovića i Vijesti
21/05/2008
29/05/2008 Izvjestaj Amnesty International o Crnoj Gori za 2007 / Amnesty International 2007 Report on Montenegro
29/05/2008

Saopštenje povodom četvorogodišnjice ubistva Duška Jovanovića

Nekažnjeno ubistvo Duška Jovanovića, novinara i urednika istaknutog opozicionog medija u Crnoj Gori, za koje je i poslije četiri godine od njegovog izvršenja optužen samo jedan saizvršilac, doprinosi nepovjerenju javnosti u vladavinu prava u Crnoj Gori i utisku da su nadležni državni organi skloni toleranciji ovog zločina. Ovakvom utisku doprinose i kontradiktorne izjave Ministra unutrašnjih poslova i Direktora policije o nastavku istrage, odnosno rasvjetljenosti zločina.

 

Pravo na život obuhvata i pravo oštećene porodice na hitnu i djelotvornu istragu ubistva: “Hitan odgovor nadležnih organa generalno se smatra suštinski važnim za održavanje povjerenja javnosti u privrženost državnih organa vladavini prava i za sprječavanje sumnje da nadležni organi tolerišu nezakonita djela, odnosno da su u njih uključeni” (Evropski sud za ljudska prava u brojnim presudama povodom člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima koje garantuje pravo na život).

 

Da bi istraga bila “djelotvorna”, ona mora biti vođena hitno i ekspeditivno, na način podoban da dovede do otkrivanja i kažnjavanja svih odgovornih lica. Nadležni organi su dužni da preduzmu sve realno moguće korake da prikupe dokaze u vezi zločina. Svaki nedostatak u istrazi, koji smanjuje šanse da se otkriju svi izvršioci, kako neposredni, tako i oni koji su naredili ili organizovali zločin, nezadovoljava ovaj minimalni međunarodni standard i predstavlja kršenje proceduralnog aspekta prava na život po članu 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima (videti presude u predmetima Kaya protiv Turske, Gongadze protiv Ukrajine, McKerr protiv Ujedinjenog kraljevstva, itd.).

 

Akcija za ljudska prava danas će dostaviti publikaciju Savjeta Evrope „Pravo na život – priručnik za primjenu člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima“, autora Douwe Korffa, koja sadrži navedene i druge strandarde u pogledu poštovanja prava na život Vrhovnoj državnoj tužiteljki, Ministru unutrašnjih poslova Crne Gore, direktoru Uprave policije Crne Gore, Višem sudu u Podgorici i advokatima oštećene porodice Jovanović.

 

Koordinator programa

Tea Gorjanc Prelević