Riversajd – HRA
22/06/2006

Zlostavljanje djeteta

Pismo policiji – Zlostavljanje djeteta

Preuzmite (pdf) dokument – Zlostavljanje djeteta

MUP RCG
CB Podgorica
n/r gospodin Milan Vujanovic
Podgorica, 11. 02. 2005.
Poštovani gospodine Vujanovicu,
juce, 10. februara 2005. u 15:25 h pozvala sam policiju (92) da interveniše u
slucaju jednogodišnjeg djeteta koje je samo sjedilo na ulici vrišteci od placa.
Nikoga od starijih nije bilo u njegovoj okolini. Dvojica vaših službenika su
zaista došli veoma brzo.
Primjetila sam da su se motali oko djeteta i zatim produžili dalje. Zaustavila
sam ih i predstavila se kao osoba koja ih je pozvala. Pitala sam ih što ce
preduzeti. Razgovor je tekao na sljedeci nacin:
POLICIJA: Gospođo, pa zar Vi nijeste vidjeli da je to cigance?
JA: To je dete!
POLICIJA: Vi izgleda nijeste odavde ?!
JA: Pustite to odakle sam ja, ja živim ovde godinama! Što ce te Vi
preduzeti u vezi tog deteta i njegovih roditelja?
POLICIJA: Znamo mi to sve. Ima ono tamo negde stariju sestru koja ga
tu ostavlja.
JA: Zašto je ne nađete, nju i majku i ne privedete ih? Vi sigurno
znate da one cine krivicno delo i da je ovo što gledamo
najstrašnija zloupotreba deteta?
POLICIJA: Ništa mi tu ne možemo …, itd.
Poštovani, znam da kao ni svi građani, ni Vi sigurno niste zadovoljni
masovnim prosjacenjem u Podgorici. Krajnje je zabrinjavajuca ocigledna
cinjenica sistematske zloupotrebe djece, a scena od juce, kada ostavljeno
jednogodišnje dijete vrišti od placa sjedeci na hladnom plocniku u strogom
centru grada, valjda je krajnji signal za akciju.
Ovom prilikom Vas molim da skrenete pažnju Vašim službenicima, koji su
inace u našoj komunikaciji bili izuzetno ljubazni i zainteresovani da se
problem riješi, da je gore navedeni događaj prikaz sljedecih krivicnih djela,
od koje su prvo pocinili upravo oni:
1) Povreda ravnopravnosti, cl. 159 Krivicnog zakonika RCG
(1) Ko zbog nacionalne ili etnicke pripadnosti, rasi ili vjeroispovijesti ili
zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu politickog ili drugog
ubje7enja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog
porijekla, imovnog stanja ili nekog drugog licnog svojstva, drugome uskrati
ili ogranici prava covjeka i gra7anina utvrđena Ustavom, zakonima ili
drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima
ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti,
kaznice se zatvorom do tri godine.
(
2) Ako djelo iz stava 1 ovog clana ucini službeno lice u vršenju službe,
kaznice se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
2) Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, cl. 219 Krivicnog zakonika
RCG:
(1) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivanjem
svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloljetno lice o kojem je
dužno da se stara,
kaznice se zatvorom do tri godine.
(2) Roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice koje zlostavlja maloljetno lice
ili ga prinu7ava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloljetnog
lica ili na prosjacenje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji
koje su štetne za njegov razvoj,
kaznice se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
Nadam se da cete ovo pismo ozbiljno razmotriti. Ova zemlja ima odlicne
zakone u ovoj oblasti, kao i me7unarodne obaveze. Krajnje je vrijeme da
pocnu da se efikasno sprovode.
Molim Vas da imate u vidu da svako dijete na teritoriji Crne Gore ima pravo
da mu država – policija zaštiti njegova djecija, ljudska prava na osnovu
Konvencije UN o pravima djeteta, Ustava RCG, Ustavne povelje Srbije i
Crne Gore, bez obzira na to da li je stranac, da li uopšte ima neko
državljanstvo, da li je „cigance“, „crnogorce“, „srpce“ i slicno.
Ako smatrate da naša nevladina organizacija može na bilo koji nacin pomoci
primjeni zakonskih i me7unarodnih standarda, stojimo Vam na
raspolaganju.
S poštovanjem,
mr Tea Gorjanc Prelevic
CC: – Gospodin Dragan Burovic, Ministar unutrašnjih poslova
– Centar za socijalni rad Podgorica