PUBLIKACIJE

09/02/2016

Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori

27/07/2015

Izvještaj o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007 – 2012

08/01/2015

POLICIJSKI INTEGRITET IZ PERSPEKTIVE OSJETLJIVIH GRUPA: PRAKTIČNI VODIČ ZA RAD POLICIJE SA OSJETLJIVIM I MARGINALIZOVANIM DRUŠTVENIM GRUPAMA

Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa: Praktični vodič za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama
15/01/2014

Izvještaj “Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori”

15/12/2013

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

15/11/2013

Analiza rada Sudskog savjeta Crne Gore 2008-2013

15/05/2013

Izvještaj: Suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori

19/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama

10/03/2013

Izvještaj: Procesuiranje Mučenja i Zlostavljanja u Crnoj Gori

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava korisnika Javne ustanove “Komanski most”

10/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava štićenika Javne ustanove Centar za djecu i mlade “Ljubović”

08/03/2013

Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija