HRA O JAVNIM RASPRAVAMA O IZMJENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU I KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

USVOJENA ŽALBA DIREKTORICE HRA ZBOG KRŠENJA NOVINARSKE ETIKE U KOLUMNI RATKE JOVANOVIĆ-VUKOTIĆ
05/09/2022
DRUGI PUT ODLOŽEN POČETAK SUĐENJA ZA RATNI ZLOČIN U FOČI
07/09/2022

HRA O JAVNIM RASPRAVAMA O IZMJENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU I KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

HRA je 29. jula apelovala na ministra pravde Marka Kovača da produži na septembar javne rasprave o sistemskim zakonima vrlo važnim za ljudska prava – Krivičnom zakoniku (KZ) i Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP) – ali naš predlog nije uvažen i obje rasprave su okončane u avgustu.

HRA dodatno protestuje jer Ministarstvo pravde o održavanju okruglog stola o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a 29. avgusta javnost nije obavijestilo putem medija, dok sajt Vlade zbog hakerskog napada nije bio u funkciji, već samo preko društvene mreže Twitter.

Datum održavanja okruglog stola nije bio najavljen ni u programu javne rasprave za izmjene i dopune ZKP, pa ovakvo pozivanje javnosti dodatno ukazuje na taktiku izbjegavanja stvarne rasprave, iako se radi o jednom od najvažnijih zakona u državi za ljudska prava.

Ministarstvo bi trebalo da održi još jedan okrugli sto o izmjenama ZKP, i poseban skup o izmjenama KZ, na kojima bi se svi pristigli predlozi razmotrili kroz javnu debatu.

HRA je Ministarstvu pravde blagovremeno u avgustu dostavila predloge amandmana na nacrte izmjena oba zakona, a predložili smo da se u zakonima izmijeni i ono što nacrtima nije bilo predloženo.

U odnosu na ZKP, dostavili smo 16 predloga, koji su većinom usmjereni na zaštitu građana od zlostavljanja u policiji. Predloženo je širenje kruga osoba koje moraju da zahtijevaju ljekarski pregled lica lišenog slobode; obavezno psihijatrijsko vještačenje oštećenog u slučaju sumnje na zlostavljanje; upotreba audio-vizuelnih snimaka kao dokaznih sredstava u krivičnom postupku kad god su relevantni i vjerodostojni, bez obzira na to ko ih je sačinio. Predložili smo i da se obavezno snima svako saslušanje i uzimanje izjava od građana u policiji, kao i da se period mogućeg lišenja slobode i zadržavanja u policiji prije izvođenja pred državnog tužioca skrati na najviše 6 časova, jer se u tom periodu događa najviše zlostavljanja.

U odnosu na KZ, dostavili smo 12 predloga, prije svega u odnosu na ukidanje zastarjevanja krivičnog gonjenja i povećanja kazni za krivična djela iz oblasti torture, tako da se spriječi neopravdano izricanje uslovnih osuda za najteže povrede ljudskih prava. Predložili smo dopunu odredbi o komandnoj odgovornosti u skladu sa Statutom Međunarodnog krivičnog suda, dalje usklađivanje KZ sa Istanbulskom konvencijom u odnosu na krivična djela prinudna sterilizacija i sakaćenje genitalija, brisanje odredbe o kažnjavanju za iznošenje ili pronošenje lažnih vijesti koje mogu izazvati paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira, korekcije krivičnih djela neovlašćeno fotografisanje i snimanje u cilju jačanja istraživačkog novinarstva i ukazivanja građana na krivična djela, itd.

Svi podnijeti predlozi HRA objavljeni su ovdje.