CŽP I HRA: OD POSTOJEĆE VLADE TRAŽIMO DA HITNO RAZRIJEŠI JOVANA MARKUŠA ČLANSTVA U NACIONALNOJ KOMISIJI ZA UNESCO I OSMISLI STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE

PORAVNANJE U PREDMETU BIGOVIĆ PROTIV CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA – CRNA GORA DA BIGOVIĆU PLATI 1.800 € I HITNO MU OBEZBIJEDI ODGOVARAJUĆE USLOVE U ZATVORU
15/01/2022
KOALICIJA ZAJEDNO ZA LGBTIQ PRAVA: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DA POKRENE POSTUPAK PROTIV PREDSJEDNIKA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
20/01/2022

CŽP I HRA: OD POSTOJEĆE VLADE TRAŽIMO DA HITNO RAZRIJEŠI JOVANA MARKUŠA ČLANSTVA U NACIONALNOJ KOMISIJI ZA UNESCO I OSMISLI STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE

Centar za ženska prava (CŽP) i Akcija za ljudska prava (HRA) zatražile su od premijera Zdravka Krivokapića hitno razrješenje Jovana Markuša članstva u Nacionalnoj komisiji za UNESCO i usvajanje strategije za borbu protiv govora mržnje. HRA i CŽP su o izlivu mizoginije gospodina Markuša obavijestile i UNESCO – Organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu s očekivanjem da ova organizacija, u okvirima svojih nadležnosti, utiče na Vladu Crne Gore i pomogne suzbijanje mržnje koja dolazi bar od javnih funkcionera povezanih sa tom organizacijom.

Gospodin Markuš je nedavno na društvenoj mreži Twitter iznio govor mržnje koji vrijeđa dostojanstvo poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović-Stanković.

Postupajući na izrazito nekulturan i seksistički način, tretirajući je kao seksualni objekat, uvrijedio je ne samo nju, već i sve druge žene. Nekulturnim stavovima kojima podstiče održavanje rodnih stereotipa, Markuš odmaže saradnji Crne Gore sa UNESCO, organizacijom kojoj je dostizanje rodne ravnopravnosti jedan od zadatih ciljeva. Ako on ostane član komisije za saradnju sa UNESCO, to će značiti da Crna Gora suštinski ne poštuje ciljeve te organizacije.

HRA i CŽP su izrazile i ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Vlada Crne Gore još uvijek nije reagovala na govor mržnje gospodina Markuša, protivno njenim obavezama koje ima u skladu sa čl. 5 Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulskoj konvenciji), Preporuci o govoru mržnje (R (97) 20) koje je dao Komitet ministara Savjeta Evrope, Ustavu Crne Gore, Zakonu o zabrani diskriminacije itd.

S obzirom na to da u Crnoj Gori buja govor mržnje, i to posebno u odnosu na žene na javnim funkcijama, CŽP i HRA su od Vlade Crne Gore zahtijevale i da razmotri usvajanje Strategije za borbu protiv govora mržnje tj. suzbijanje izazivanja ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu, a u skladu s Ustavom Crne Gore i Preporukom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju seksizma CM/Rec (2019). Strategijom bi se jasno dalo do znanja da je država odlučna da stane na put svakom obliku izazivanja mržnje, koji je Ustavom i zakonima zabranjen upravo zato što ne doprinosi javnom interesu već produbljuje podjele i negativne stereotipe, i u krajnjem, vodi u fizičko nasilje.